2014. december 10.

December 10. szerda – Az Oroszlánba lépő Hold ma már nagyobb hangsúlyt fektet a kifelé való árasztásra, önérzetességre és a lelki-családi ügyekre való rálátásra. A Hold a Rák csillagkép alatt, a lélek szintjén üzeni: itt a szeretetteljes megnyílás, majd a megtartás, végül az elengedés ideje. A kora esti órákban halad el a Hold a Jászol csillaghalmaz alatt, ahol a Fény születése lelki szinten minden hónapban megtörténik általa. Figyeljük lelkünket: mi ébred, mi ragyog fel, mi születik most meg bennünk?
A Mars (aki jelenleg a szabadulás, a reformálás és az önzetlen segítés késztetését adja), ma érinti a Bak csillagkép legfényesebb csillagait, melyekben a Bak eszenciája rejlik. A férfi minőség által, a már előteremtett minőségeket, a már megszületett fényt őrizni hívatott a Bak. Egyéni sorsa előtt térdet hajtva, ám fejét a magas célokra emelve, a küldetés vállalását, vitelét üzeni.
A családi egység védett bölcsőjében járó Hold és a céltudatos, önnön útját felvállaló, feltörekvő Mars, ma egymással alkotnak egyensúlyi tengelyt. A cselekvések szintjén a belső világunk, lelkünk uralása és a tisztító-segítő késztetések akarnak egymással teljességet alkotni. 
A Vénusz ma délután a Bak jegyébe lép, így a nőiséget, párkapcsolatokat, művészi tehetséget tekintve mostantól megmutatkozik a rendelt sorsfeladat. Érzelmileg is a küldetés felvállalásának ideje jött el. A Nő számára kiemelten fontossá válik saját nőiségében az önértékelés, a Férfi számára pedig érzelmek tekintetében ugyanez! Ugyanakkor ideje jön, hogy az eddig építgetett gátlásokat, határokat, belső, önkorlátozó minőségeket tudatosítva, meghaladjuk azokat! Érzelmi kapcsolatokban megmutatkozik az életképesség, az egymás mellé rendelt társak kapcsolata szilárdul, stabilabbá válik, akiknek pedig éppen most nincs dolguk egymással, azok továbbléphetnek és újra építkezhetnek. Bármilyen vénuszi (zene, tánc, szépség, testiség), művészi tevékenységben érzékelhetően nő a koncentrációs erő – az apró mozzanatokat, rezdüléseket, részleteket is figyelembe véve, lassan, lépésről lépésre haladva tudjuk építgetni (élet)műveinket, átlépegetni önkorlátozó magatartásunkat, nyitogatni szárnyainkat.


Zentai Anna