2014. december 13. – 14.

December 13. szombat – 14. vasárnap

 A Szeretet Ünnepének közeledtével az égiek is besegítenek a felkészülésben és a belső munkákban, hogy mindaz, ami nem a szeretet jegyében történik, működik életünkben, megszűnjön vagy átalakuljon. Ez a hétvége is e folyamat fokozódása. 
Hétfőn reggel éri el csúcspontját az a domináns átalakító folyamat, amely életünkben végbemenő szintemelkedést segít. A visszaúszó hal fonalánál járó, kos Uránusz és a magas égi tanításokat elhozó Nyilas csillagképben vándorló, bak Plútó alkot kaput, melyen bárki felléphet egy magasabb rezgésszintre, életminőségbe, ha meri átadni magát a már megjelent változásoknak. Az Uránusz mutatja, hogy életünkben most a múltból visszatérő minőségek jelennek meg. Ha ez olyan dolog, ami miatt nem tudunk kiteljesedni, szeretetben élni, ha lényünkhöz nem méltó, lehúzó minőség, akkor ideje ettől megtisztulni. De ha olyan minőség, amire tiszta vágyunk volt mindig és van most is, ha ez az, ami iránt szívvel-lélekkel és önmagunkkal szabadon tudunk létezni, akkor a lehetőség éppen az, hogy az ennek megélését gátló hiedelmektől szabaduljunk.
SZOMBATON a Nap elhalad a Kígyótartó csillagkép Rasalhague csillaga alatt, így a gyógyítás csillagzatának eszenciája árad a Napon keresztül felénk. Minden kis érintésben, tettben ott rejlik a gyógyító erő, a gyógyító szertartások igen eredményesek e napokban. Délután az égiek újból rásegítenek a most zajló megújulásra és arra késztetnek, hogy teljesen átalakítsuk eddigi gondolkodásmódunkat, életvitelünket, hogy még szenvedélyesebben létezzünk. Az alapos, jó tervezés, a kitartó és céltudatos munka, a gyakorlatias megvalósítás valóra válthatja a legszebb álmokat, vagy legalábbis elindíthat ezek felé. Meglehet, a vágyaink már itt vannak a földi síkon – csak el kell hinni, hogy látjuk és élhetjük őket.
A Hold a Szűz jegyében halad a hétvégén, így az ünnepek előtti nagytakarítást, a külső-belső rendrakást, a családi ügyek elrendezését és az aprólékos munkákat érdemes most elvégezni. Szombaton a kreatív, alkotó, teremtő erők megsokszorozódnak, vasárnap délutántól pedig a múlt dolgait magunk mögött hagyni időszerű.
A Merkúr e hétvégén halad el a Skorpió fullánkja alatt, így szellemi szinten és emberi érintkezésekben, kommunikációban jelen van a leszámolás a szeretetlen minőségekkel. Az önismeret most is csodákra képes: ahelyett, hogy a másikra mutogatnánk, saját magunkban találhatjuk meg az igazán fontos kulcsokat – megérthetjük, mivel mérgeztük önnön teljességünket.
A Vénusz a Nyilas csillagkép íjánál jár. A nőiségen keresztül jelen van a kapcsolatfelvétel a belső, rejtett minőségekkel, a most végzett meditációkban is megjelenhet mindez. Céljainkra figyelni nem csak szemünkkel, de szívünkkel is lehet. Teremteni tudunk, ha nem pusztán belegondoljuk, de beleérezzük magunkat egy adott helyzetbe, teljes harmóniában.
A Szaturnusz a Mérleg csillagkép második serpenyőjénél jár, itt mérettetnek meg a jövőre vonatkozó igazságok. Mostanában mutatkoznak meg azok a dolgok, amelyek a jövőt tekintve igazak és helyesek.
VASÁRNAP tetőződik a Vénusz és a Neptunusz egymással alkotott kapcsolata, melynek köszönhetően álom és valóság egyszerre megélt állapotában érezhetjük magunkat. Érzések, érzelmek, érzékelések most mind fokozottan működnek, ám egyesülve az anyag birodalmával. Most van ideje annak, hogy az eddigi elképzelések besűrűsödjenek az anyagba. Ami már készen van, ami megérett, az most valósulhat meg!
Aki a női kiteljesedés feladatának első lépcsőit járja, annak számára a női önértékelés emelése valósulhat meg, a régi sérülések, fájdalmak kitisztítása által. Ideje tisztázni a jövőt, megszabadulni itt és most mindattól, ami gátolta a nőiség boldog, szabad megélését. Ehhez első lépés, hogy ne ragaszkodjunk olyan dolgokhoz, amik nem esnek jól. Lassan kibontakozó, biztos harmónia útját járjuk, előhívhatjuk rég megbúvó képességeinket és leszűrhetjük a múlt tapasztalatait, ez alapján építkezve tovább.


Zentai Anna