2014. április 25. – 26. – 27.

Április 25. – 26. – 27. – A megértések hétvégéje

PÉNTEKI álmaink a jövőről hoznak üzeneteket és segítik az életünk alapjaiban történő, sorsszerű változásokat. A péntek a Vénusz napja, a termékenységé, az alkotásé, a művészeteké, a szerelemé, az érzelmek és a nőiség lassú kibontakoztatásáé. A múltból magunkkal hozott tehetségek és képességek, művészi érzék és érzelmi kötelékek térnek vissza, hogy valódi értékek teremtődjenek. Most mindannyiunk dolga, hogy rábólintsunk azokra a nemes és eleve elrendelt feladatokra, amelyeket leszületésünk előtt már felvállaltunk, ez által pedig azt tapasztalhatjuk, hogy alkotó energiáink és/vagy érzelmeink is felszabadulnak és szabadon áramlanak. Pénteken este a Hold és a Vénusz együttállását csodálhatjuk meg az égbolton, a Halak csillagképben. Mélységes harmónia, szerelem, ihletettség, lelki egység élményét ajándékozza ez az állás.

SZOMBATON hajnalban teljesedik ki a Nap és a Merkúr (fény és szellemiség, rálátás és megértés, szeretet és kommunikáció) együttállása, a Bika jegyében, Kos csillagkép alatt. Most jön el a világos megértés ideje mindannyiunk számára. Ezen a hétvégén bármikor felcsillanhat fejünkben az isteni szikra és teljesen tisztán megvilágosodhat életünk bármely kérdése. Figyeljünk arra, hogy minden szavunkban és minden kis gesztusban ott a Fény ereje, a feltétlen Szeretet, amely gyógyít, új utakat nyit és kapcsolatokat emel fel! Most van ideje a nagy beszélgetéseknek, illetve annak is, hogy amit kitaláltunk, azt anyagba ültessük, megvalósítsuk. Mindezt segíti az, hogy egyértelműen vállaljuk önmagunkat, nem elfojtjuk, hanem felszínre hozzuk, működtetjük igazi vágyainkat. A beszélgetésekben nagy segítség most a tiszta érzelmek kifejezése és az intuícióban való bizalom.

VASÁRNAP a Kos jegyében járó Hold együttáll az Uránusszal, mögöttük a visszaúszó hal fonalának csillagai ragyognak. Új kezdet, új elindulás ideje ez, ám ennek hátterében a múltból visszatérő dolgok rendezése áll. Lehet ez egy hozott képesség vagy régi vágy működtetése, lehet egy lehúzó eszme, rögzülés, függés levágása is. Érdemes felismerni, mi ad most szabadságot a lelkünknek, mitől érezzük szabadnak, függetlennek magunkat! Az érzések is útmutatóul szolgálnak – ha valami jólesik, afelé érdemes haladni, ha valami nem szolgál bennünket, attól érdemes elfordulni és irányt váltani. Bizonyos esetekben az is lehetséges, hogy mi magunk vagyunk a jóleső érzések gátjai azzal, hogy elvárásokat támasztunk – tartsuk szem előtt, hogy a szeretet nem követel, nem kér, csak ad. Használjuk ki a hétvégét arra, hogy egyértelműen, tisztán és világosan megfogalmazzuk és kifejezzük érzéseinket! Itt az ideje.

Zentai Anna

Kép: Ines Honfi