Jupiter az Ikrek csillagképben

Jupiter az Ikrek csillagkép alatt (Rák jegyben)

 A Testvér-is-ég – Az Ikrek csillagkép a magyar hagyományban a Kettős nevet kapta, hiszen benne jelenik meg az Egyből kiindult kettősség, a polaritás. Férfi és Nő, Ádám és Éva, fény és árnyék, nappal és éjjel… Felette a szellemi éberség csillagzata, a Hiúz ragyog, aki folyamatosan segít észben tartani: a különbségek csak látszólagosak, valójában minden az Egyből, egy Forrásból ered. Alatta az Egyszarvú is a Szeretetben való Egységre figyelmeztet. A mitológia szerint Castor és Pollux, a magyar hagyomány szerint Hunor és Magyar jeleníti meg az Ikrek kettős minőségét. Ez a minőség nem egymás leküzdéséről, felülmúlásáról, nem a versengésről, nem a másságok erősítéséről szól – ez a minőség a Testvériség minősége! Az Ikrek ideje az az időszak, amikor az egyből eredő, ám jelenleg különböző értékekkel és erőkkel bíró oldalak összefognak, hogy egymást segítve, egymással vállvetve működjenek. Nimród fiai jelenítik meg a magyar ember számára ezt a minőséget, és a Nyilas jegyét uraló Jupiter, a Szeretet Bölcsességét hordozó bolygó, amely így a magyarság planétája is, tanításait most ezzel kapcsolatosan adhatja át. Az Ikrek egyben Kapu is, amely az égi és földi világok között átjárót biztosít – az itt haladó Jupiteren keresztül égi tanítások, tudás, bölcsesség, hit és bizalom, erkölcsösség és becsület, az élet szeretete érkezik most hozzánk.

Zentai Anna

2014. jan. 23.