Felszabadító, áttörést hozó telihold – 2022. november 8.

Astro Sky asztrológiai szoftver

Kedden délben teljesedik ki a telihold, azaz a Nap és a Hold szembenállása – ami most rendkívül különleges erőteret nyit meg! A telihold égi képletében látható, hogy szinte minden égitest részt vesz ebben a kozmikus táncban! Ez az idő igazi áttöréseket, hatalmas felszabadulást, a szív igazságának győzelmét és a teljes rálátó megértést hozhatja el!

Amikor a fényt adó Nap a lélek világát megjelenítő Holdra teljes egészében rávilágít, akkor vagyunk képesek látni azt, hogy mi is rejlik valójában a lelkünkben, mit rejtenek érzelmeink, mi zajlik ösztöneink világában. Aki mer szembenézni önmagával és nem ijed meg saját árnyékától, annak könnyű ez az út, nehezen azok élhetik meg e napokat, akik nem akarják érezni valódi érzéseiket, nem akarják látni lelkük valóságát. Ilyenkor egyszerűen el kell dönteni, hogy ránézünk a lelkünkre és nem menekülünk tovább az elől, ami valójában bennünk él, hiszen akkor lesz jó nekünk is, ha ezt megtesszük és csak akkor fejlődik az életünk, csak így tudnak rendeződni, helyrekerülni és aztán valódi boldogságot hozni a dolgaink. Ez a mostani telihold nagyon más lesz, azért is, mert nagyon sok terület lép egyszerre mozgásba és azért is, mert igen nagy uránuszi erők mozognak, aminek hála, ki tudunk szabadulni az eddigi keretrendszerből, amelyben gondolkodni tudtunk és esélyünk van elhagyni kényszereket, kétségeket és korlátozottságokat, egyben a megértés és nézőpontváltás által megérkezhet a tisztázás és a szabadság élménye!

A Hold és az Uránusz együttállása látható az egyik oldalon, amelyhez a felszálló Holdcsomópont is csatlakozik, a Bika jelében, a Kos csillagkép alatt. A másik oldalon a Merkúr, a Nap és a Vénusz (erőteljesen kapcsolatbolygók) a leszálló Holdcsomóponttal, a Skorpió jelében, a Mérleg csillagkép és a Kígyó Feje csillagkép alatt. Így, mind az öt égitest együtt képezi egy nagy, égi háromszög alapját, amely pedig a Szaturnuszban teljesedik ki, hiszen a csúcsán a Vízöntő jelében, Bak, Vízöntő és Delfin csillagképek alatt járó Szaturnusz bolygó helyezkedik el. Nem lehet kihagyni az Aszcendensen éppen felkelőben lévő Plútót sem, aki a hármas együttállással az okkult érzékenység fényszögét, a kvintilt képezi; illetve a Neptunuszhoz vetülő, felemelő és energiát adó trigont. Mit is jelentenek ezek az égi jelölések?

A Szívünk most mérlegre kerül és fény derül a múlt igazságaira! Itt az ideje világosan és szeretettel kimondani, megbeszélni mindazt, ami a szívünkben van, ami eddig a szívünket nyomta! Lelkünk most nyitott az új és más impulzusokra és nézőpontokra, egyben a lélekben már ott van az isteni minőség látásának képessége. Lelki szemeinket a vágyott célokra helyezve, hatalmas szellemi erővel, hittel, akarattal vagyunk képesek minden belső korlát legyőzésére! A kapcsolatrendszerünk most teljesen új megvilágításba kerül. Ráláthatunk azokra a titkokra, rejtett működésekre, amelyeket a szemünk eddig nem vett észre, amelyek nem szemmel láthatóak és kézzel foghatóak, bár ott vannak az orrunk előtt! Egy nagy és mély átalakulásban vagyunk, amelynek lényege, hogy a láthatótól elvonatkoztatva, meglássuk a felszín alatti valóságot, ráébredjünk szívünk igazságára és jobban megbízzunk abban, elkezdjük követni a szívünket és ehhez most kilépjünk önkorlátozó gondolatainkból, viselkedésmintáinkból! A kapcsolatainkra kapott rálátás által letehetjük a múlt terheit, felszabadulhatunk téves hitrendszerektől, amelyek eddig feszültségben, szenvedésben tartottak. A szabad létezés a cél! Szabadon élni szívünk vágyait, igazságát, valóságát, lelkünk igaz és szabad akaratát! Ehhez határokat kellhet húznunk ahhoz, hogy megvédjük mindezt és élhessük szabadon az önvalónkat, másik oldalon pedig határt kell bontanunk, hogy merjük ezt megtenni és a segítő és éltető impulzusokat fogadni tudjuk!

Érzelmi megújuláson, újjászületésen kísér át bennünket a szaturnuszi energia, amelynek során, félelmeinket és a megszokottat elhagyva, a gyermeki játékosság is felszabadul. A legmélyebb szintekről is képesek vagyunk újjászületni és újra nekiindulni egy szabad, tiszta életnek. Minden lehúzó gondolaton képesek vagyunk úrrá lenni és szabadon megélve azt, aki vagyunk, mindent átalakítani, teljes, mély bizalommal és hittel.

Zentai Anna

Kép: Astro Sky asztrológiai szoftver