2024. március 7. csütörtök

Lassan elindulnak a múltból visszatérő minőségekkel való találkozások. A Nap ma eléri a Halak csillagkép első csillagának hatókörét és ezzel már egyszerre jár a Vízöntő csillagzat jövőt tisztító és tápláló csillagai alatt és a Halak visszaúszó halának csillagánál.

A Hold a Vízöntő légies jegyébe érkezik ma. Nyitottabbá válunk minden újra és különlegesre, könnyedebben fogadjuk a szokatlan, az eddigitől eltérő élményeket, tapasztalásokat. Mögötte a Bak csillagkép int alázatra és sorsmunkáink felvállalására.

Március és április hónapok az idei év legintenzívebb, legerőteljesebb hónapjai! Most kezdenek el kicsúcsosodni az idei év energiái! Április 21-én fog együttállni a Jupiter és az Uránusz és ez hatalmas szellemi tisztulást és tudattágulást fog hozni mindannyiunknak! Erről hamarosan külön írásban fogok hírt adni. Együttállásuk már elkezdődött, gyengén érezhető és többek között arra is hív, hogy legyünk nyitottabbak az élet örömeire, tegyünk azért, hogy ezeket éljük, hogy megtisztítsuk kötődési-kapcsolati mintázatainkat és még termékenyebbek legyünk az alkotásban, elképzeléseink és álmaink anyagba hozatalában. Hogy tudjuk fogadni a bőséget, minden szinten!

Addig is, a napokban a Merkúr és a Neptunusz bolygók együttállása zajlik, ami által beavató megértéseket kapunk a lélek legmélyebb valóságában zajló történésekre. Most ideje van az érzékeltetésnek, a gyengédségnek, gyengéd gyógyító szavaknak és impulzusoknak. Fontosak a lezárások, nemet mondások, hogy a harmónia megjelenjen! Kimondhatóvá válnak a legmélyebb érzések – ebben a pénteki nap lesz a legerőteljesebb.

Zentai Anna

Fotó: Zentai Tamás