Március hónap csillagüzenetei – 2022. Kikelet hava

Március hónap csillagüzenetei – 2022. Kikelet hava


Ebben a hónapban a Nap a Vízöntő csillagképből a Halakba lép (március 9-én) és ott folytatja majd égi útját, így a tisztulást az egységbe kerülés követi és megkezdődik a jelenlegi sorskörünk lezárása azzal, hogy összegezve az elmúlt évet-időszakot, megláthatjuk, milyen elvégzendő sorsmunkákat, lélekvágyakat tudunk még beteljesíteni, hogy a régit lezárva új minőséget indíthassunk el. Nincs továbblépés addig, amíg be nem fejezzük azt, amit elkezdtünk! Ezt is üzenik a visszaúszó hal csillagai…

 Ennek a hónapnak az egyik legfőbb eseménye még a március 20-án 16:33-kor bekövetkező tavaszi napéjegyenlőség (magyar idő szerint). Ekkor éri el a Nap azt a pontot, ahol véget ér útja az alvilágban, vagyis a mélytudati síkon és a tudatos, látható, felső világba kerül a Fény. Innen kezdve a világosság, a fény ereje teret nyer, a szellem, a lélek és az anyag síkján is. Az idei napéjegyenlőséggel rendkívüli új energiák indulnak el, kiemelt szerepet kapnak a párkapcsolatok és társulások, valamint mindannyiunk számára alapvetővé válik, hogy mindent az igaz, feltétlen, mély és valódi szerelemre, szeretetre alapozzunk és meglássuk önmagunkban, egymásban, életünkben az isteni minőséget! Márciusban kiemelkedik még az 5-6-8 és a 22 körüli időszak, mindezek üzeneteiről alább írok részletesen.


A Nap üzenetei


A Vízöntő jövőbe ömlő fényhullámától a Halak csillagkép visszaúszó haláig vándorol a nap ebben a hónapban. Indulunk tehát a jövőbe fektetett energiák, teremtő erők árasztásától, a megtisztulás felszabadító erejével és 9-től elérkezünk egy olyan szakaszba, amelyben lezárunk egy sorskört, összegezve a múltat, egészen április 19-ig. Március nagy része még a múlt visszaköszönéséről fog szólni. Szembesülhetünk mindazzal, amit még nem oldottunk meg, nem végeztünk el, nem teljesítettünk be. Lehetnek ezek sorsfeladatok, vagy ki nem élt vágyak, amelyekkel a lelkünk szerződésben van. 


Erőteljes bolygófényszögek


Márciusban 3-4 égitest is a Halak jelében halad (Nap, Jupiter, Neptunusz és pár napig a Hold is), így a Neptunusz a teremtő erőink egyik fő uralkodója. Ha ezt a rezgést magas szinten működtetjük, akkor érezzük a lelkünk tiszta hangját, hívásait, nem engedünk külső befolyásolásnak, ettől eltérítő hatásoknak, mély érzelmeket és feloldódást, mély harmóniát és egységet élünk meg. Fontos, hogy most bármi, ami kétségben tart, ami félelmet, szorongást, kétséget, lemondást, rossz érzést generál, az mind illúzió!!! Nem érdemes ezeknek a gondolatoknak és érzéseknek teret adni. Ezek mind a múlt megélt élményeinek maradékai, amelyeket érdemes tudatosan feldolgozni, kitisztítani, akár segítséget kérni ebben, bármilyen önmunkát folytatni, mert ezekre nincs szükségünk, a helyettük megélhető harmónia és egységélmény viszont varázslatos és ez a természetes létállapotunk! Fontos mindez azért is, hiszen az egyén rezgései adják összeadódva a kollektív teremtő erőteret, tehát ha egyenként képesek vagyunk kimaradni a lehúzó, akár önsajnáló, önsorsrontó játszmákból, akkor ezt annál többen meg tudjuk tenni a kollektívben is.


Március hónapban az alábbi időszakokban, az alábbi folyamatokban élhetünk meg erőteljes élményeket:

2-án újhold a 6. házban – az új kezdet most karmikus rendeződésről, rendrakásról szól és arról, hogy magasabb elveket, célokat szolgálva kiteljesedhet a lelkünk. Ösztönösen indíthatunk el új dolgokat, munkában is, mindennapokban is. Beszélgetéseink a lényegre irányuljanak, legyenek tisztázóak! Mindent megvilágosító, mélyről jövő felismeréseket is kapunk 1 és 2 napjaiban, az álmainkra is érdemes figyelmet szentelni!

3-án tetőzik, de több napos hatókörrel bír a Mars,a Vénusz és a Plútó együttállása. A két erőbolygó egyesülése a Bak jelében, a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részénél, beindítja azokat a folyamatokat, amelyeken már áldás van, amelyek miatt ide jöttünk és sorsfeladatként vállaltuk őket. A szellem erejére érdemes fókuszálni! Hatalmas akaraterő, szívósság, kitartás van ebben az erőtérben, ugyanakkor mindez érvényes szerelmi-párkapcsolati történetekben, mintákban is. Áttörések (főként szellemileg), a férfi és női erő regenerálódása zajlik, mélységes szenvedély törhet újra és újra a felszínre, egyben azzal is szembesülhetünk, hogy mennyire engedjük meg önmagunknak, hogy megéljük ezt? A fizikai síkon látott-megélt következmények azok, amelyek ezzel szembesítenek (mintha tükörbe néznénk), a teremtő erők működtetése ezután már rajtunk múlik. Fontos kérdéskör lehet e folyamatokban az idő és az érettség kérdése, a valódi vágyak élésének bátorsága, önnön vélt határaink meghaladása és a tudatos határhúzás megtétele, hogy igazi vágyainkat valóban megélhessük!

5-én a Nap és a Jupiter együttállása történik meg. Analógiák: Fény és Igazság, cselekvés és hit, szeretet és bölcsesség, tiszta rálátás és tudás, erő és bizalom. Most kiáradó a szeretet ereje, a segítőkészség, a megbocsátás, a kedvesség, a jóindulat, mindez mély érzésekkel fűszerezve a Halak jelében… Nagy felismerések jöhetnek, megvilágosodik az igazság, de nem erővel és erőszakkal, hanem odaadó kedvességgel és jóindulattal.

6-án reggel a Vénusz és a Mars egyesül, de most a Vízöntő felszabadító jelében! Még együttállnak a Plútóval, így kicsit őt is bevonzzák ebbe a tiszta és szabad, tág térbe, a változások, az újítások igen erőteljesek. A női-férfi minőségek egyesülése itt már felszabadító tisztulással és nyitással jár. Érdemes az új élményekre, impulzusokra nyitottnak lenni, mert csodákat hozhatnak, érdemes visszaidézni a múltat, megélni igaz vágyakat.

10-én a Merkúr a Halak jelébe lép, innentől a gondolkodás és a kommunikáció áradóvá válik, mély érzelmek, meghittség ereje tud bekerülni szóváltásainkba, kapcsolódásainkba. Most nem a láthatóra, nem a szavakra – hanem a mögöttük érzett jelentéstartalomra, az érzékelhetőre érdemes figyelni!

13-án a Nap és a Neptunusz együttállásával teljes fénybe, megvilágításba kerülnek a legmélyebbre rejtett titkok is! A mélyen érzett igazság láthatóvá is válhat. A vágyak, elképzelések és mély érzelmek ereje még több, áradó, melengető energiát, rálátást és tetterőt kap. Most érdemes önmagunk mélységeit (nem másokét!) kutatni! Mindez a visszaúszó hal csillagai alatt visszatérő minőségekről üzen, illetve a jelen helyzetek megoldását a múltból hozott erők által mutatja.

 17 is hozni fog világos megértést, tisztázódást és megkönnyebbülést a megértés által.

 18-án reggel szerelmes telihold ragyog ránk, amely egyszerre hozza az ismétlődések, visszatérések üzenete mellett a továbblépés, belső utazás üzenetét is. Az élet örömeinek teret engedni, a velünk együtt nem rezgőt cselekvően elengedni, lezárni van idő.

 19-én a Vénusz és az Uránusz teremtő aspektusa tetőzik, amely e napokban lehetőséget ad sérült női és kapcsolati minták elengedésére, teremtő és alkotó erőnk felszabadítására, női minőség általi felszabadulásra, újításokra és megtisztulásra. Itt kiemelten felszabadulhatunk az önbizalmunkat és stabilitásunkat aláásó minőségektől és mintáktól, elengedhetjük a ragaszkodás, birtoklás rezgéseit, érdemes nyitottnak lenni olyan lehetőségekre, csodákra és megoldásokra, amelyeket nem láthatunk előre, amire nem is gondolnánk!

20-tól a Nap már a Kos jelében jár, a jövőtervezés, a vágyott célok általi új lendület megérkezik és eljön az ideje új, magasabb minőségekbe kezdeni, új utakat nyitni, eljön az ideje a tudatos haladásnak, egyenességnek és igaz, szabad akaratunkért való kiállásnak.

 21-én a Merkúr-Jupiter együttállás által a bölcs, szeretetteljes beszélgetéseknek, megbocsátásnak, igazságok kimondásának és megértésének jön ideje.

 22-én a Mars-Uránusz kvadrát bepontosodásával a hónap elején elindult, 19-én már aktiválódott tisztító folyamat újabb csúcspontja érik be! Most a férfi erők felszabadítása és a férfi minőség általi tisztulás és szabadulás ideje jön (akaraterő, akarat érvényesítése, bátorság, szellemi emelkedés, védelem ereje, önlegyőzés, nyílt, egyenes megnyilvánulások és szeretet). A küzdelem és a szabadság erői feszülnek egymásnak – ez egy igazi szabadságharc, amely bennünk zajlik! (A külső harcok ennek kivetülései.) Itt tudjuk igazán összpontosítani erőinket a tisztaság és szabadság érdekében, amely – belső felismeréseknek hála – fordulatot hoz és új kezdetet.

 23-án mély beszélgetéseknek, meghittségnek, érzékelésnek van ideje.

 28-án a Vénusz és a Szaturnusz együttállása koronázza meg e hónapot azzal, hogy az eddig befektetett teremtő erők, az eddig hozott döntések és választások, az eddig alkotott munkáink és kapcsolataink áldást kapnak és kiderül, mi életképes, mi képvisel fényt és szentséget számunkra. Most is fontos kulcsszavak adott esetekben az engedés, vagy a határhúzás. Párkapcsolatok, szerelmek beérnek, levizsgáznak – érezhetjük, mi az, ami a szívünk számára igaz.


Erőteljes csillagüzenetek


A hónap egyik legvarázslatosabb együttállása 8-án történik meg, amikor a Jupiter együttáll az Eridanus folyó torkolatának ragyogó, alfa csillagával, az Achernarral! A megérkezés élménye, ereje hívja a lelket és a szellemet! A Nap már 6-án együttáll e gyönyörű csillaggal, így gyakorlatilag a mostani Nap-Jupiter együttállás, amely az igazság fénye, az igazságok kiderülése és a szeretet bölcsességével, megbocsátással kezelt kapcsolatokat mutató fényszög is egyben, együtt érik el az Achernart! Ha most bárkivel, vagy bármivel olyan érzésünk támad és erősödik, hogy ‘vége az útnak, megérkeztünk!’ – akkor ez innen, ebből a ragyogó csillagtérből érkezik. A belső út, a spirituális-önismereti út, a Próbák Útjának vége egyben az a megérkezés is, amelyet oly régóta vágytunk. A lélek jelez, szól, irányt mutat – az elmének és a testnek már csak le kell követnie, engedelmeskednie kell.

 További csillagállások:

4-én Merkúr-Nashira (Bak halfarka, sorsfelvállalás általi tisztulás is)

5-én Merkúr-Sadalsuud (Vízöntő béta csillaga, tisztulás, nagy szerencse)

6-án Nap-Achernar

8-án Mars-Vénusz-Altair (Sas alfa csillaga, emelkedettség, ihlet, révülés, szárnyalás)

10-én Vénusz-Algedi Prima, Algedi Secunda (Bak dupla alfa csillaga, az Emlékezés csillagai!)

11-én Merkúr-Altair, Mars-Algedi Prima, Algedi Secunda

12-én Merkúr-Sadalmelik és Merkúr-Fomalhaut (Vízöntő tisztító ereje és a Déli Hal alfája, bőség és egység)

14-én Merkúr-Sadalachbia (tisztítás)

19-én Merkúr-Achernar

29-én Vénusz-Nashira

30-án Vénusz-Sadalsuud

Zentai Anna

Előkészületben a 2022. márciustól 2022. decemberig szóló, részletes asztrológiai-asztrozófiai útmutató! Hamarosan megvásárolható lesz, részletek itt és a Facebook oldalon.