Magkeltő csillaghívás

Magkeltő Csillaghívás

Rendkívüli kozmikus csillagállások 2014. április végén

 Kedves Fénytestvérek! Többen régóta láttuk, éreztük már, hogy április utolsó napjaiban történik valami, ami nem átlagos, nem mindennapos. Folyamatosan írunk változásokról, kapunyitásokról, felgyorsult fejlődésről. Igen, mindig van valami, amit érdemes megemlíteni, kiragadni, ami újabb stáció a Teremtő Fény felé való közeledésben. Most azonban egy olyan időszakról üzennek az égiek, amely az eddigi érzeteinket is felülmúlja. (Biztosan lesz még hasonló, de belátható időn belül most ez az, ami valóban figyelemre méltó.) Világunk folyamatosan változik, alakul, a Természet, a Kozmosz teszi a dolgát. Miért fontos mégis ekkora hangsúlyt fektetni éppen erre az időszakra? Talán azért, mert az égiek sem véletlenül teszik oda éppen akkor, éppen ezeket a lehetőségeket, élményeket. Talán azért, mert az amúgy is zajló alakulásban most valami olyan történik, ami kiemelt szerepet kap, még jelentősebb az ereje, mint máskor, súlyosabb a döntésünk, nagyobb a lehetőség, sorsdöntő a „választás”. Bizony, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy éppen a hazánkban történő „választásokat” követi ez a különleges időszak, amelynek indulása is a hatos szám misztériumával történik, tehát hathatós időszak ez, hatni tudunk a sorsunk alakulására, mind egyéni, mind közösségi, nemzeti szinten! Sorsunkat most jó irányba fordíthatjuk – ha úgy döntünk! Amint a Mennyben, úgy a Földön is – lássuk hát részletesen, miről szól ez az időszak – az április 15 és 29 közötti bolygóállások tükrében! (Elöljáróban jegyzem meg: minden bolygóállásnak, így az itt leírtaknak is van hatóköre, tehát nem csak az adott napon és órában érvényesek az üzenetek, hanem ezek körüli időszakban is – a Hold fényszögei +- pár órában, a gyorsabb bolygóké pár napban érvényesül.)

Április 15-én pontban 09:43-kor telehold van. A Holdat ekkor világítja meg teljes egészében a Nap, ugyanakkor hazánkból nem, de a Föld bizonyos részeiről teljes holdfogyatkozás látható. – A Hold egyéni szinten a lelkiség, az érzések és a belső otthon, a lelki hazatalálás szimbóluma. Az idő nagy részében bizonyos részei sötétben maradnak, akár a lelkünk feltáratlan bugyrai, ám a telehold idején a Nap teljes világosságot, rálátást hoz a lélekre. Fénnyel, melegséggel és szeretettel tölt, mellyel elűzhetők a még megbúvó félelmek is. A holdfogyatkozás ideje viszont a letisztulás ideje is egyben. Valamit – talán épp a teljes rálátás mellett, által – lefogyaszthatunk, elmúlaszthatunk a lelkünkből, hogy abban hazatalálva valóban Belső Templommá váljon. Közösségi szinten a Hold a nép, a nemzet, a haza jelképe. Maga a nemzet is világ-osságot kap ezekben az órákban, ugyanakkor ideje jön, hogy letisztítsa mag-áról mindazt, ami nem azonos az általa képviselt minőséggel, lelkiséggel. A magyar nemzet lelkisége, érzésvilága tisztulhat – felismerhetővé válhatnak azok az erők, melyek hatalmat akarnak gyakorolni a nemzet felett, illetve a nemzet mag-ában ismerheti fel, mivel tartotta eddig sötétben ön-magát és képessé válik annak kitisztítására, elhagyására. A kos Nap a felszálló, a mérleg Hold a leszálló Holdcsomóponttal áll együtt éppen ekkor – mélyen belül feleszmélhetünk, ráébredhetünk saját napságunkra, méltóságunkra, fényünkre és erőnkre, saját hatalmunkra – lelki, érzelmi ébredéseink pedig érzékeltetik, hogy mit jelent a haza, az otthon és mit jelent a Szív Igaz Útja. Új korszak elindulását segítik ezek az eszmélések. Ugyanezen a napon a Ceres törpebolygó szembenállása történik meg, aki a Nappal szintén együttáll. Ceres a magság minősége. A hagyományban hozzá társítják a növényeket és különösen a gabonát – égi jelölésként most a magságot, mag-őr-séget, mag-arságot jelképezi és hívja elő szerte a Világon! Az Anyaistennő (Boldogasszony) győzelmét és hatalmát szimbolizálja az anyag felett. A Nappal egyesülve a fény hívó szava válik érezhetővé, a fénymag, mely most életre kelhet. A mag szárba szökkenésének ideje, lehetősége jön el! Most történik meg, mind egyéni, mind közösségi szinteken a belső ébredés, melynek eredménye egy igen fontos döntés meghozatala: mi életképes? Mi szökkenhet szárba és indulhat el a növekedés, a Fény felé törekvés küzdelmes útján? Vajon az a Mag, amely eddig ott pihent a Földben, felébred és megkezdi útját? Mit választ most a Mag – melyik úton indul el, vagy tovább? A Magnak most van ideje eldönteni, hogy a Fény felé tör, vagy Sötétségben marad? Érezzük, ugye, e döntés jelentőségét, egyéni és nemzeti szinten is?

Április 18-án a Vénusz, vagyis a női minőség energiaszálai az erősebbek. (A halak Vénusz, a Chironnal együttállásban, a hajnali álmok idején egy trigon (háromszög) fényszöget képez a rák Jupiterrel, majd kora délben egy szextil (hatodfényszög) kapcsolatot a bak Plútóval.) A női minőségnek ezekben a változásokban most eleve nagy szerepe van. Ez a nap a felemelkedés inspirációját hozza meg, késztet a változásra, éleszti és ébren tartja a benső tüzet, megsegíti az átalakulást. A Jupiter az Ikrek csillagképben jár, amely a Nyilas mellett a magyarság másik égi csillagzata, a testvériség és a gyermeki tisztaság szimbóluma. Az egymásba fogódzkodó, éneklő, nevető gyermekek jelennek meg az Ikrekben, amelynek kapu alakja nem puszta véletlen – itt érkeznek és távoznak a lelkek. Két lába, két keze, két teste, két feje van az Ikreknek – ám szívük és köldökük egy! (A köldök a hagyomány szerint a test energiaközpontja.) Az Ikrek emlékeztet tehát arra, hogy egy forrásból érkeztünk e Földre és ebből is táplálkozunk: a Szeretet Forrásából. Ezt érdemes minden egyes emberi kapcsolatunkban szem előtt tartani! A bennünk élő gyermeki minőség életre hívása (ezt jelöli a Merkúr is) időszerű, hiszen sok(k) hatás éri az embert, mire felnőtté válik, ugyanakkor a gyermeki tisztaság még egyértelműen érzékeli a tiszta, isteni minőségeket, így számára nem kérdés a választás! A Vénusz-Chiron által a nőiségben, a női minőségben és az érzelmeket tekintve, hosszú időkre visszanyúló, mély, karmikus sérüléseket tudunk most begyógyítani. A nőiség megélésében korszakot váltva, egy fényesebb, kiegyensúlyozottabb, élhetőbb jövő érdekében gyógyulhat most a Nő, illetve a férfiak érzelmekkel kapcsolatos viszonya is. A Jupiter helyzetéből adódóan, most lehetőség van arra, hogy tiszta, igaz érzéseinket követve, szívünkre hallgatva, a múltat megértve vagy újraértelmezve, nagyot lépjünk és elinduljunk egy magasabb életminőség felé. Mindezek a késztetések, élmények és történések segítik a félelmek és belső falak, gátlások megszüntetését, sorsfeladataink egyértelmű felvállalását és a céltudatos, radikális átalakulást, amelynek eredménye majd egy teljesebb, emelkedettebb életvitel lesz.

Április 20-án tetőződik egy rendkívül domináns folyamat – a kettes szám misztériuma itt ismét a Nő és a nőiség hangsúlyos szerepét üzeni; a nullával megtoldva ráadásul felerősíti azt. Ha a hónap és a nap számát összeadjuk, ez ismét a hatos szám lesz, vagyis itt tudunk igazán hatni, hatással lenni sorsunk alakulására. Az ekkorra már felálló, nagy égi négyszög egyik része pontosodik be. A Jupiter délelőtt teremtő erőben áll az Uránusszal és éjfél után szemben a Plútóval – A Jupiter az igazság, a nagy eszmék, a világnézet és a szeretet bölcsességének bolygója, a már említett Ikrek csillagképben jár. Az Uránusz a Kos jegyében, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala alatt. Az Uránusz jelképezi azokat az erőket, amelyek által eddigi tudatunk korlátait meg tudjuk haladni, ki tudjuk tágítani, meglátva és megértve ezzel szélesebb igazságokat, az eddiginél másabb megoldásokat, elveket. Felszabadító felismerések, megértések idejét mutatja az Uránusz, nagy ötletekét is, ugyanakkor ő a tisztító erő is. Most van ideje levágni azokat a függéseket és félelmeket, melyek eddig visszatartottak a bennünk rejlő egyéniség, zsenialitás és kreativitás megélésétől. Nagy igazságok tisztázódnak, ráébredhetünk az életünket működtető, rendező elvekre, egészében látjuk át a velünk zajló folyamatokat. A tiszta tudás kapuja nyílik meg, bármely értelemben. Hirtelen és váratlanul kerülhet napvilágra az igazság, vagy nyílhat meg olyan információ, amely a szabadságot hozza el. Mindezek a történések hosszú időkön át ívelő karmikus folyamatokat zárhatnak le, dönthetnek el véglegesen. Lényegük a tiszta, szabad létállapot megteremtése, elősegítése, a küldetésünk teljesítésétől és a kiteljesedéstől visszatartó erők levágása, letisztítása, a saját igazságaink megtalálása, a magasabb szintű létezés felé való lépés megtétele. A Jupiter és a Plútó szembenállása az eddigi világnézet és hitrendszer radikális átalakulását, átrendeződését segíti. Ha azt tapasztaljuk, hogy az eddigi nézeteinkkel, hitünkkel gyökeresen ellentmondó helyzetekbe kerülünk, vagy véleményekkel ütközönk, az nem véletlen. Ideje van, hogy letegyük a másoktól felvett eszméket, az általános sztereotípiákat, a régi beidegződéseket. Ha igazán mélyen magunkba nézünk, ráeszmélhetünk, hogy ezek eredete nem saját magunkban található, hanem kívülről érkezett, felvett minőség. Ideje megszabadulni tőlük. A Plútó a Nyilas és a Déli Korona csillagképeknél jár ekkor – a Nyilas a tudás és az isteni erők kiárasztásának csillagzata, a Mágus Korona földi megjelenése pedig maga a Szent Korona! Lényegi ponthoz érkeztünk ezzel. A nagy átalakító, a sorsemelő, sorsfordító erőket adó Plútó van most kapcsolatban Égi Koronánkkal! A Plútó, mint a Naprendszer legkülső bolygója (igen, bolygó!) már az Univerzum végtelenjére nyit kaput. Minőségi ugrást jelképez és hatalmat (sorsunk felett). A hatalom tehát a Koronáé! A magyarok, mag-őrök Szent Koronája most kapja vissza erejét és hatalmát. Most van ideje, hogy a Mag népe eldöntse, hajlandó-e kilépni a hamis hatalom árnyékából és visszahelyezni szívében, elméjében, tudatában és gyakorlatban is a Koronát az ő méltó helyére?

 Április 21-én a Hold (lelkiség, érzések, haza, otthon, nemzet) is becsatlakozik az égi négyszögbe, méghozzá a Plútóval áll együtt, a hajnali órákban, a lélek és a nemzet erejét és hatalmát éreztetve. Az esti órákban (20:37-kor) pontosodik be a két leglassabban haladó bolygó, az Uránusz és a Plútó fénykaput nyitó, racionalizáló fényszöge. – Megjönnek a mindent megreformáló, átalakító üzenetek, sugallatok. A karmatisztítás és a minőségi emelkedés, a megújulás együttes ideje mutatkozik. Szabadulás és újjászületés. Gyökeres, mélyreható változások csúcspontja ez, melyek már jó ideje zajlanak és most tudatosodnak, vagy fordulnak át érdemben.

Április 22-én érkezik a Lyridák meteorraj. Érdekessége, hogy ez az a meteorraj, amelyről a legrégebbi írásos emlékek vannak (2600 évvel ezelőtt már feljegyzés készült róla). A Lyridák a Lyra, azaz a Lant csillagkép felől érkeznek, tehát a művészet, a harmónia, a szívnek-léleknek gyönyört adó tevékenységek, minőségek üzenetét hozzák. A Lant hangja a hagyomány szerint még az alvilág erőit is elvarázsolja! A most zajló csillagállások egyéni szinteken elhozzák annak idejét, hogy a múltban már megszerzett tudásunkkal, képességünkkel, tehetségünkkel éljünk, azt visszahívjuk és használjuk. Ez az időszak is megsegíti ezt, ugyanakkor érzékelhetjük, hogy mi az, ami igazán kedves a szívünknek, mi és ki az, ami és aki által jobbá válhatunk? Az esti órákban a Mars, az égi négyszög negyedik szereplője éri el helyzetének csúcspontját – a Jupiterrel képez racionalizáló, kaput nyitó fényszöget. – A már sokszor említett Jupiter-Plútó-Uránusz hármasa mellé április végén a Mars is betársul, így együtt egy nagy égi négyszög alakul ki. A Mars a Mérleg jegyében, a Szűz csillagképben jár ekkor, hátráló mozgásban. A Szűzben van jelen Szűz Mária, Boldogasszony minősége. A Mars ugyanakkor a férfi minőséget, az erőt, a mag kitörését, fény felé törekvését jelképezi. Erős tehát Mária jelenléte és szerepe a most zajló történésekben. A két bolygó egymásra nyíló kapuja az eddigi eszmékből való kitörést, új elindulást, bátorságot, bizalmat, megerősödő hitet is mutat. Az ikreki gyermekség és a szűzi tisztaság ereje kapcsolódik. Kettősség és rendrakás, küzdelem és bölcsesség, akarat és törvény ütközhet. Most van ideje, hogy a mag fejlődésnek induljon, az élet, az öröm, a hit, a bizalom, a felsőbb világok hívó szavára.

Április 23-án a Mars és az Uránusz már meglévő szembenállása válik pontossá, délután pedig a Plútóval képződő fénykapu nyílik meg. A Szűzben járó Mars Szűz Mária jelenlétét biztosítja, a Halakban járó Uránusz egyrészt Jézusét és az áldozatos jézusi szeretetét – ugyanakkor az Uránusz, akihez a színek közül a végtelenség égszínkékjét társítják (Mária színe is, a Tiszta Nő színe) szintén Szűz Mária jelenlétére utal. Tisztaság és erő, új kezdet és forradalom, küzdelem és a végtelenbe emelkedés ideje ez – egyben hatalmas erőkkel való transzformáció, teljes átalakítása az eddigi rendszernek (akár az ember által alkotott törvényeknek, jogrendszereknek is). Most, az erőink tudatos működtetése által minőségi emelkedést érhetünk el! Délelőtt a Merkúr a Bika jegyébe lép. A Gyermek minőség jelenik meg ismét és válik stabilabbá. Segít az eddigi rögzülések és birtokló magatartás oldásában.

Április 25-én reggel ismét a Vénusz, vagyis a nőiség és az érzelmek kapnak szerepet – emelő erőben áll a Vénusz és a Szaturnusz, késő este pedig a Hold is együttáll a Vénusszal, így erősítve a női minőséget. A Szaturnusz a szentség, a szakralitás, a hetesség ereje, rámutat a valóban értékes, szent minőségekre és át segíti menteni a Fényt képviselő értékeket az új korszakba. A női minőségben és az érzelmek terén segíti a stabilizálódást. A Mérleg csillagkép alatt jár, amely az Isteni Igazságosság jelenléte. Minden átalakulás tehát felsőbb akarat szerint zajlik.

Április 26-án a hajnali álmok idején együttáll a Nap és a Merkúr. Ezt követően a Neptunusszal kerülnek szextil kapcsolatba (szintézis fényszöge). Ez a megértés napja lehet! Mintha az eddigi történéseket egy késleltetett megértés követné. A világosságot adó Nap és a megismerést jelképező Merkúr egyesülése a rálátó megértést hozza el. Minden, ami eddig történt, világossá válik, értelmet nyer. A Fény és a Gyermek találkozása felerősíti a Tiszta Gyermek erejét, minőségét – bármekkora is volt a sötétség, a gyermeki tisztaság az, ami és aki megoldhatja a már felmerült helyzeteket! Korra való tekintet nélkül keressük meg és hívjuk elő magunkból a Belső Gyermeket, aki pontosan érzékeli, tudja, mi a jó, mi az igaz, aki képes nyitott szívvel útra kelni a nagyvilágba, bármi is történt eddig! A Neptunusszal való kapcsolat a lélek mélyéig ható tisztulást is jelzi. Felismeréseket, az eddigi tapasztalások megértését és gyógyulást.

Április 27-én Hold-Uránusz együttállása a lelki-érzelmi tisztulást, a lélek és a nemzet forradalmát, a határok eltűnését, a lélek szabad szárnyalását üzeni.

Április 29-én újhold a Kos csillagképben, Bika jegyében. Ugyanekkor gyűrűs napfogyatkozás, hazánkból nem látható. A Mars együttáll az Auva csillaggal. – Az újhold a lélek, az érzésvilág és a nemzet megújulását hozza el. A Kos csillagkép erőteljes indító erő a léleknek, mellyel a tekintet magasabb célokra, isteni minőségekre szegeződik és kellő hittel, akarattal való küzdést és indulást mutat ezek irányába. Az áldozatból születő áldás törvényére is emlékeztet a Kos – őbenne van jelen az áldozati bárány, tehát ahhoz, hogy új és magasabb szintű minőségek induljanak el, érdembeni áldozatot is kell hoznunk! A napfogyatkozás az addigi férfi erő és uralkodó hatalom megfogyatkozását, hanyatlását mutatja. Az uralkodónak, a hatalomnak a nemzetet kell szolgálni és táplálni (Oroszlán minőség üzenete). Mindent a feltétlen Szeretet mozgat, éltet és működtet, ezt jelképezi a Nap. Ami tehát nem felel meg ennek, azt a hatalom (és egyéni szinteken a Férfi) most lefogyaszthatja magáról. Az Auva csillag a Szűz csillagkép közepe, szíve! Innen indul két karja, mely mintha ölelésre tárulna! Eljött az ideje szívünkre ölelni azt, ami és aki igazán kedves a szívünknek, a Mars erejével nyíltan, bátran, őszintén, egyértelműen kimutatni, kinyilvánítani a Szeretetet!

Mindent összefoglalva: Ez a kozmikus időszak tehát holdfogyatkozással kezdődik és napfogyatkozással végződik. Az eddig működtetett, Fényt nem képviselő eszmék és minőségek letisztítását és egy minőségi felemelkedést, megújulást tesz lehetővé egyéni és nemzeti szinten is. A nagy égi négyszög csúcsain álló bolygók egymással összekötve keresztet alkotnak, melynek közepén a Föld áll! Térben nézve ez egy piramis alakot ad ki, melynek kiemelkedő csúcsán ott a Föld! A Kozmosz, az Égi Rend minden tagja most összefog, hogy kis Földünk rezgésszintjét megemelje! A Napságot és Holdságot, az Anyát és Apát, a Vezetőt és a Nemzetet a Tiszta Gyermek emeli méltó helyére! A mostani történések lényege, hogy ami eredendően a Szent Koronáé, azt a Szent Korona kapja vissza! Ebben van segítségünkre most Szűz Mária is. Mi a legtöbb, amit tehettek? Szeressetek és Imádkozzatok! Imádkozzatok Máriához, a Magyarok Nagyasszonyához, hazánk védőszentjéhez! Szökkentse szárba a Magot, segítse a Fény felé a nemzetet! Áldás Van Mind-Egy-Ő-nkön!

Peszlen Mária és Zentai Anna

Felhasznált információ: http://evkonyv.mcse.hu/jelenseg/?ev=2014&ho=4&nap=15&ora=18

Paksi Zoltán: Égi utak csillagüzenetei c. könyve

Ceres bolygóról: Griga Zsuzsanna – Transzcendentális asztrológia c. könyve

Magyar Efemerida illetve Google