2020. április 03. péntek – Főszerepben a Vénusz

2020. április 03. péntek – Főszerepben a Vénusz

20200328_082357

Pénteken a hajnali álmok a távolban magunk előtt látott, nemes célok hívását hozzák, ugyanakkor a szabadság és korlátlanság üzeneteit is. A lelkünk uralása a ragaszkodások elengedésével kapcsolódva új kaput nyit. Álmaink üzenetében a lelkünk, érzéseink védelme és az ez általi új kezdet követhető nyomon. A Hold a nap folyamán végigvonul a Rák csillagkép megtartó, éltető, növelő, majd elengedő ágánál, délután érintve a Rák ollóját, így ez a nap kedvez minden olyan elengedésnek és megengedésnek, melyek által függetlenné, önállóvá, önazonosabbá válunk. Estére a Hold az Oroszlán csillagai alá ér, ez pedig már a belső világunkra való rálátás, a múltba tekintés általi tanulás, tudatosodás ideje.

A nap főszereplője ugyanakkor a Vénusz, a termékenység és ősbizalom princípiuma! Hozzá köthető az esztétikai és művészi érzék, a női minőség, az emberi kapcsolatok, a testnek kellemes élmények élése és a harmóniateremtés is. Most jár a Pleiádok csillaghalmaz alatt, a Bika feletti halovány csillagcsoportnál! A magyar hagyományban ez a Fiastyúk, amely az égbolt legtermékenyebb területe! A termékeny erők ittléte most valóban rendkívül erős teremtő, létrehozó, alkotó napokat ígér, finom, női energiákkal! A Pleiádok hét ragyogó csillaga által új világot tudunk teremteni. Most, ezekben a napokban zajlik az a folyamat, melynek során biztossá, stabillá, élővé, működővé, gyümölcshozóvá tehetünk dolgokat, de a magas, isteni elveknek megfelelően! Bármihez kezdünk, mintha égi áldás lenne rajt, úgy gyarapodik és gyümölcsözik majd a számunkra – bizalmat, biztos tudást, stabilitást alkotunk most a belső világban, önmagunkban és a kapcsolatokban is, de kívül is megjelenhet mindez, bármilyen munkát végzünk, az a szokásosnál is eredményesebb lesz, termőre fordul.

A Vénusz a Zodiákus körön ugyanekkor belép az Ikrek levegős, szeles jelébe és mozgékonnyá, könnyeddé válik. A termékenység és biztonság ereje a szellemi területeken nyilvánul meg. Termékenyek lehetünk írásban, közlésben, üzenetek és információk átadásában, beszélgetésekben és tehetjük mindezt szépen, békésen, kiegyensúlyozottan, művészi formában, kellemesen. Kapcsolati működéseinket is ideje megismernünk, jobban értenünk. Érdemes figyelni arra is, hogy a vágyakat, érzékeket most az értelem uralja – gondoljunk csak bele, hogy bármilyen lelkiállapotba belelovallhatjuk magunkat a puszta gondolataink által is! A közléseinkben, az információk áramlásában tudjuk most megélni a vénuszi, művészi, termékeny erőket, emellett a fizikai mozgásban is – meglehet, szép helyekre kirándulhatunk, többet mozoghatunk, de általában véve is lazábbak, spontánabbak vagyunk. A párkapcsolatokban a szellemi oldal kerül előtérbe – sok beszélgetés, a megértés és megértetés fontossága egymással. Képessé válunk megérteni – a tapasztalásokon keresztül – a különböző lehetőségeket és működéseket a kapcsolatainkban.

Zentai Anna