2016. február 18.

 Február 18. csütörtök – A Nap lassan bekúszik a Vízöntő csillagkép közepére, így már nem csak a múlt terheitől való szabadulás folyamata zajlik, hanem egyszerre válik fontossá az oldás és a szebb, teljesebb jövő érdekében történő felszabadulás. A Vénusz ma áll együtt a Sas (Aquila) csillagkép legfényesebb csillagával, az Al Tair csillaggal, így ezen a napon még erőteljesebb a fény-energia, amely az álmaink és révüléseink során érkező üzeneteket táplálja.

 A Hold a Rák jegyében érzékeny, romantikus, intuitív és változékony hangulatot ad. Érdemes felismerni, hol válunk óvatossá és megengedni magunknak, hogy sikeresebbek legyünk. 

 A Hold és az általa uralt Rák jegy is a Belső Otthon, a benső szentély analógiája – ilyen érintettségeknél válik fontossá, hogy igazán megismerve önnön magunkat, saját lelkiségünket, merjük vállalni és élni azt, aki igazán vagyunk, döntéseinkben azokat a dolgokat válasszuk, amelyekben „otthon vagyunk” és megszűrjük, mit engedünk be legbensőbb szentélyünkbe. A Hold mögött ugyanakkor az Ikrek csillagkép lábai alatt jár, így a lelki háttérben ott állnak a polaritások, a különbségek megélése, az út választása – melyik útra lépünk?

 A napokban kezdődik egy olyan folyamat is, amikor mérlegre kerülnek (látszólagos gyakorlati helyzetek által) mély belső ösztöneink és eldől, mit, hogyan viszünk tovább, merjük-e vállalni a konfliktusokat, a küzdelmeket a magasabb célokért? Ha a küzdelem kívül, másokkal jelenik meg, az még a tudatlanság és hárítás állapotát mutatja – ha a küzdelem belül, önmagunkkal jelenik meg, az már a tudatosabbá válást, az emelkedést jelzi.

 Az érzések és a lelki inspirációk ma fontos szerepet kapnak – égi segítőink arra késztetnek, hogy menjünk még mélyebbre az önismeretben, ismerjük fel az egót építő tulajdonságainkat és oldjuk fel őket. Ha félelmek kerülnek elő – azokkal úgy számolhatunk le, hogy szembenézünk velük. Ha mély érzések kerülnek elő – azt semmiképp nem elnyomással tudjuk helyesen kezelni. Az érzelmek szabad áramlása időszerű.

ZenTai Anna