2014. január 11. – 12.

Január 11. szombat – 12. vasárnap – Kedvező érzelmi fordulatok

 Akár lesz látható eredménye, akár nem – ez a hétvége meghozhatja, különösen érzelmek terén, a tisztánlátást és az ebből következő döntéseket, vállalásokat. A szombat szép érzelmi élményekkel, a vasárnap talán több nyugalommal, de felszabadító felismerésekkel kecsegtet. Szombaton érdemes végiggondolni az eddig szerzett, megélt tapasztalatainkat, éppúgy a lélekben, mint a földön is. Ezek együttes beérése, összegzése most időszerű. Érzelmi kapcsolatokat, művészi és alkotó tevékenységeinket, testi-anyagi jólétünket illetően, előre segítő felismerésekben lehet részünk. Érezhetővé válik, mi az értékes számunkra, és az is, hogy milyen önkorlátozó viselkedésformákat érdemes meghaladnunk ahhoz, hogy életünk még harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb, vagy akár élvezetesebb legyen. A hűség, a kitartás, a bizalom most hangsúlyos formában vannak jelen megéléseinkben. A Nap és a Vénusz együttállása 13:26-kor egzakt, és a szintézis fényszögét alkotja az őt uraló bölcsességbolygóval, a Szaturnusszal. Cselekvő oldalunkat jelképezi a Nap, így tetteink most az érzelmi kiteljesedésre, a harmóniára, a szép és kellemes dolgok megteremtésére irányul, minden életterületen. Mindez a Nyilas csillagkép végénél látható, a Sas alatt, tehát magas szintű energiák érkeznek hozzánk ezen az együttálláson keresztül. Különös figyelmet érdemes most szentelni nem csak a szerelemnek, minőségi időt a párunknak, de a művészeteknek, a zenének, vagy az alkotás bármely formájának is. Teljes figyelemmel, szívvel-lélekkel tudunk jelen lenni annak, amit alkotunk, vagy akit szeretünk. A Merkúr szombaton késő este a Vízöntőbe lép, így szellemi szinten és az emberi kapcsolatok világában aktívabb időszak jön, fogékonyabbá válunk az újra, könnyen meghaladjuk eddigi korlátainkat, rögzüléseinket, szabadon szárnyalhatnak gondolataink. Ideje jön tisztázó beszélgetéseknek is. A Hold is különlegesen szép utat tesz meg a hétvégén. A Bika csillagai alatt lelki-érzelmi és női termékenységgel ajándékoz meg, különösen szombaton dél és 15 óra között, amikor elhalad az Istenek Szerelmi Fészke, a Fiastyúk csillaghalmaz alatt. Minden szinten most vagyunk a legtermékenyebb, így most érdemes a gyarapodásra, a bősgégre fordított gondolatokat és érzéseket felerősíteni. Azok a párok, akik igaz társakként már egymásra találtak, és szeretnék a családi egységet még inkább kiteljesíteni, most eredményesebben próbálkozhatnak a gyermekáldással. Azokban a tevékenységekben, melyekben eddig kevesebbet tudtunk teljesíteni, most sikeresebbek lehetünk. 9 és 10 óra között az Aldebaran csillaggal áll együtt a Hold, ekkor érzékelhetjük, hogyan tud életünk még magasabb szinten működni; mi kell ahhoz, hogy kapcsolatainkat emeljük. Vasárnap érdemes figyelni a bevillanó gondolatokat, sugallatokat, ötleteket. Könnyebben tudunk elengedni, új dolgokba kezdeni. A Hold itt is a Bikában jár, de 13 órától már Nimród csillagai alatt is, így ez a délután alkalmas önmagunk, és kapcsolataink felfényesítésére, emelésére. Most a szeretet, a fény, a világosság erejével, érzelmekkel és lélekkel, újra működővé, élővé tudjuk tenni azt, ami megfakult. A Hold itt már a Tejút szalagjára lépdel fel, óráról órára – nyílnak a kapuk, hétfőre virradó álmaink már a beavatás erejével várnak.

Zentai Anna