2013. szeptember

Angyalok Hónapja – Szeptemberi csillagüzenetek, ahogyan én látom

Az idei év szeptembere sokak számára hozhat megnyugvást az eseménydús nyári-augusztus végi időszak után. Most érhet be sok nagy felismerés, felhasználva mindazon tapasztalásokat, amelyeket eddig megszereztünk, akár a gyakorlati, akár az érzelmi élmények során. Szeptemberben az Angyali Birodalmak hangsúlyos jelenléte, segítő ereje és megnyilvánulása lehet jelen. Mindez nem csak a segítő angyalainkkal való kapcsolódásra vonatkozik, hanem a belső, emberi minőségekre, a lelki tisztaságra, amely egyre erősödik, és űzi el a sötét erőket, melyekkel eközben folyamatosan hadakozunk magunkban. Ez a hónap világos megértést, nagy felismeréseket, különleges élményeket hozhat. A hónap egyik legjelentősebb bolygóállása a skorpió Szaturnusz és a bak Plútó összekapcsolódása, egy szextil (hatodfény) aspektusban. Ez szeptember 21-én pontosodik be, de mivel lassú haladású bolygókról van szó, ezért igen tág hatókörrel rendelkezik, gyakorlatilag már érvnyesül ez a kozmikus energia. A két karmabolygó bolygó most uralmi cserében áll (a Szaturnuszt a Plútó és a Mars uralja, a Plútót pedig a Szaturnusz), a szextil pedig a szintézisalkotás fényszögeként, sok eddig megszerzett tudás, tapasztalat és élmény beérését hozza el. Megszelidíti e komoly erőkkel bíró planétákat, és könnyíti, segíti, támogatja utunkat akkor, ha a valódi értékeink, tehetségeink, képességeink tudatában, az igaz utunkat járjuk. Mind a Skorpió minőség, mind a Plútó, a nagy átalakító és újító erőt hozza, amely által egy élhetőbb, teljesebb életminőségbe tudunk emelkedni. Ugyanakkor dinamikus, erőteljes lökéseket is, plútói megéléseket és fordulatokat – na de miért is van erre szükség? A Bak minőség és az őt uraló Szaturnusz, eredendően a megszentelés és a tapasztalatok bölcsességét képviseli. Most tehát szembenézhetünk azzal, hogy milyenné formáltuk, teremtettük eddig az életünket. Ugyanakkor a Szaturnusz, mint a Küszöb Őre, szimbolizálja azokat a keretrendszereket (törvényeket és társadalmi, vagy egyéni beidegződéseket is), amelyek szerint eddig éltünk. A Szaturnusz segít szembenézni az eddigi korlátainkkal, félelmeinkkel, és rögződéseinkkel, de ahhoz is erőt ad, hogy meghaladjuk ezeket! A Plútóról nem is szólva, aki most hatalmas erőkkel, szinte kirobbant minket az eddig rögzült eszmékből és elnyomásból, és akár egyik pillanatról a másikra, végérvényesen törli őket. Ha rálátunk arra, hogy valójában kiemel valamiből, amelynek működése nem adta meg számunkra a teljességet – akkor akár köszönetet is mondhatunk neki ezért. Vegyük észre, hogy évek óta elfojtott, igazi vágyaink törnek a felszínre, amelyeket hívatottak vagyunk megélni – erre is utal a küldetést jelképező Szaturnusz! Sorra véve a szeptemberi bolygókapcsolatokat, 9-én, a Mars teremtő erőben való összekapcsolódása a Szaturnusszal, már fokozza ezt a folyamatot. Most óriási erőket érezhetünk magunkban, és új alapokra építve, elszántan, bátran, új utakra léphetünk. A Mars a Szeretet nyílt kimutatását segíti, amire most nagy szüksége van minden embernek, ez az Oroszlán jegyében csak felerősíti a szeretet sugárzásának képességét! Szeptember 14 a karmatisztítás jegyében telhet, a Mars ekkor már az Uránusszal alkot emelő (trigon) kapcsolatot. Itt is intenzív megélésekre számíthatunk, annak érdekében, hogy szabaddá váljunk és függetlenül kapcsolódjunk embertársainkkal és az Univerzummal. 18-án a Vénusz és a Szaturnusz együttállása sorsfordító lehet érzelmeinkben, és érzelmi kapcsolatokban. Az égiek megmutatják, mi képviseli a valódi értékeket, és minek van – vagy éppen minek nincs ideje – az érzelmek területén. Vonatkozik ez a vénuszi tevékenységekre is (művészi, alkotó munka), ezekben viszont most tudunk, akár önmagunkat is meghaladva, időtálló értékeket teremteni. Az égitestek haladását illetően, a cselekvő ént jelölő Nap, az Oroszlán csillagképen halad át, majd a Szűzbe lép, és annak múltból elrugaszkodó részén vándorol végig. Az önmagunkra és múltunkra való tiszta rálátás által tehát, rendet teremthetünk, a rend érdekében pedig, sok mindent magunk mögött hagyhatunk. Kirándulásoknak, utazásoknak is kedvez az idő, hiszen a Szűz ellépő lába az emberben is az útra kelés igényét erősítheti. A Hold Tejúton való áthaladása most is mélyebb élményeket, álmokat és beavatásokat hoz. Ezek a napok: 12, 13, 25 este, 26, 27 első fele. A gondolkodás, megértés és kommunikáció bolygója, a Merkúr, a Nap közelében, szintén az Oroszlán csillagképből indul, de a Szűz egészén végighalad, így gondolataink nemsokára már egy szebb jövő megteremtése körül foroghatnak; majd az Angyal csillagai alatt, a hó végére még inkább megnövekszik az angyalokkal való üzenet-áramlás. A Vénusz jelenleg a Szűz csillagkép alatt, a jövő érdekében történő rendrakás és egyensúlyteremtés idejét jelzi. Végighalad az Angyal csillagai alatt, ez a női minőség igen tiszta áramlásának idejét hozza el, a nőben felébred az Angyal minősége. Majd eljut egészen a Mérleg közepéig, így az érzelmi életünkben a múlt igazságai kerülnek felszínre, szeptember 23 és 30 között. A Mars a Rák csillagkép alatt halad, és elér egészen az Oroszlán múltba tekintő, rálátást jelképező feje alá. Nagy erőkkel zajlik a befogadás-megtartás-elengedés folyamata e napokban, és nemsokára könnyebben megy az elengedés,a leválás. A Jupiter továbbra is az Ikrek csillagkép közepén, a kettős igazságok és törvényszerűségek megtapasztalásának idejét mutatja. Jó darabig még két különböző elv, nézet között kutathatjuk a történések magasabb összefüggéseit. Zentai Anna asztrológus