2013. szeptember 21. – 22.

Szeptember 21. szombat – 22. vasárnap – Hajrá előre!!!

 SZOMBATON a kora reggeli órákban pontosodik be a Szaturnusz és a direkt mozgásba váltó Plútó szextil fényszöge. Életünk alapjai, eddigi eszmei, érzelmi és fizikai építményei fordulnak, változnak át, hangsúlyosan ideje jön az önmeghaladásnak, a felvállalásnak, és mindezt most könnyen, nagy lendülettel, akár örömmel is megvalósíthatjuk. A változások sokszor tűnnek nehéznek – persze, csak addig, amíg nem értjük az okukat – ám most akár könnyen, simán is zajlódhatnak. Ezen a hétvégén sokat tehetünk a jelen teljesebb, harmonikusabb megéléséért, a gátlásainktól, félelmeinktől való megszabaduláson keresztül, és a hosszabb távú terveink előremozdításáért is. Ha olyan terveink vannak, amelyektől hosszú távon várunk eredményt, akkor most könnyen és nagy lendülettel indulhatunk el, a feléjük vezető úton. Ugyanakkor, ezekért a küzdelmeket és nehézségeket is vállalni kell, hiszen a célhoz az vezet, ha ezeket újra és újra legyőzzük, meghaladjuk. A Hold szombaton a visszaúszó hal fonala, valamint a felfelé úszó hal csillagai alatt halad el, így e napon már képesek vagyunk felülemelkedni azokon az érzéseken, negatív minőségeken, amelyek eddig lehúztak. A késő esti órákra a Hold már eléri az Al Rischa csillagot, az összegzés csillagát, amelyből a két halacska kiindul. Az eddig történteket számba vesszük, összegezzük – majd ez alapján egy új életminőség elindításáról dönthetünk. VASÁRNAP az angyalok szövik álmunkba üzeneteiket. A délután folyamán lendületünk, erőnk csak növekszik, ugyanakkor a Hold szembekerülése a Vénusz-felszálló Holdcsomó-Szaturnusz együttállásával, érzelmi ingadozásokat is hozhat. Lényege mégis az egyensúly megteremtése – anyagi és lelki stabilitásunk együttes megalkotása, bármiféle külső hatás esetén is. A változékony, de komoly érzelmi töltetet jelképező Hold most besegít az események alakulásába, sőt, sodrába. A mai nap folyamán a Kos csillagkép feje alatt haladva, óriási elszántságot, akaratot, szellemi erőt és hitet biztosít, magasabb céljainkhoz, elénk táruló jövőképeinkhez. Érezteti, hogy áldozat nélkül nincs áldás, és választási lehetőséget is ad: a szabad akarat szerint dönthetünk, melyik útra lépünk? Érezhetjük, mennyire igaz a mondás: „a fájdalom elkerülhetetlen, a szenvedés választható”. Hiszen tanulni, megélni, tapasztalni jöttünk, s mindez a fájdalmakon és küzdelmeken való átvágásaink által valósul meg. Játszhatunk megúszásra is… de akkor nagyobb eredményeket sem kell várni. Vasárnap, a késő esti órákban a Nap eléri az őszpontot (22:44-kor). Ezzel a Mérleg jegyébe lép, hangsúlyossá válnak az érzelmi kapcsolatok, párkapcsolatok, a helyes döntések, az egyensúly és harmónia megteremtése. Ez az őszi napéjegyenlőség ideje. Kozmikus rendszerünkben négy világtengely van, amelyek a jelenlegi világkorszakról is sokat elárulnak. Ezek közé tartozik a tavaszpont (Kos 0°), amely jelenleg a Halak csillagképben, a visszaúszó hal fonala alatt látható. Az őszpont pedig (Mérleg 0°) a Szűz csillagképben, annak is a múltból ellépő, elrugaszkodó lábánál van jelenleg. Az eddigi tetteink learatása, a múltban elkövetett dolgok rendezése, javítása, mind aktuális most. A Nap az őszponton áthaladva, megkezdi útját az alsó félkörön, az alvilág, az ösztönök világának birodalmában. A Fény most egyre fogy, a világosság az ösztönvilágot fényesíti fel. Mostantól egyre mélyebbre utazhatunk, és tekinthetünk önmagunkban. A Nap még egészen 28-ig a Serleg csillagkép felett jár, melynek csillagfénye ősi bölcsességek ismeretével oltja tudásszomjunkat. A Serleg idején hangsúlyos a társainkkal való szövetség felidézése és megerősítése is. A Nap felett ugyanakkor a Bereniké haja csillagkép is üzeni – vágyainkért érdembeli áldozatot hozva, van remény a beteljesülésre.

Zentai Anna

Fotó: Kolumbán Katalin