Asztrozófusi küldetés, alapszabályok és etika

Asztrozófusi küldetés, alapszabályok és etika

ali

 1. Az Ember Kozmikus Lény és minden égi jelölés Kozmikus Teremtő Energia.

 2. Egy a Forrás és Egy a Cél. Mindannyian Istenből eredünk és hozzá térünk vissza. Egy vagyunk Mindennel és Mindenkivel.

 3. A Földre születés során az Isteni Egységből kifakadó Fény-szikra az emberi testbe, a szívcsakrába költözik. A Végtelen Tudattal rendelkező isteni ember-lény tudatos a küldetésére. Ez a tudatosság a Lélek belső bizonyossága. Ezért a Belső Hang hívásának követése, a Szívünkre hallgatás a valódi hívatás, amely a teljes-ség állapotához vezet.

 4. A Teremtő a saját képére alkotott bennünket, tehát magunk is teremtők vagyunk. Magunk alkotjuk meg világunkat és magunk döntünk utunkról, mert szabad választással rendelkezünk a sorsunkban rejlő lehetőségeket illetően.

 5. A Teremtés rezgés természetű – amilyen a tudati és lelki állapotom, azt vonzom és alkotom meg.

 6. Mindezek miatt Felelős vagyok a Sorsomért! A felelősség át nem hárítása a külvilágra megmutatja, hogy spirituálisan és intellektuálisan mennyire érett az Ember.

 7. A Világban minden energia. Az anyag lassan sűrűsödő energia, ezért idő és türelem kell a teremtődéséhez. Az anyagi teremtés az időn és az akadályokon (fejlesztő erőpróbákon) keresztül valósul meg.

 8. A Jövő nincs készen. Lehetséges jövősíkok vannak. Életemet folyamatosan teremtem, gondolataim, érzéseim, döntéseim, vágyaim, tudatos és öntudatlan működéseim által.

 9. Az Ember a földi életben a polaritás világába kerül. A fényes és fényhiányos erők egyensúlyban vannak jelen. E kettő egyensúlya jelenti a Rendet és Harmóniát a földi életben.

 10. A Természet egyensúlyra törekszik. Ha bármely poláris erőt ki akarjuk iktatni a földi megélésből, az annál nagyobb erővel törekszik teret nyerni a létezésben. Ez a kulmináció törvénye.

 11. A Jó és a Rossz minősége nem egyenlő a kellemes és kellemetlen minőséggel. A Jó és a Rossz egy-egy megítélés – a kellemes és kellemetlen megélés pedig egy létállapotot tükröz és a földi élet természetes velejárói, így ezek egyensúlyban működnek. A Jó elnyerheti az egész teret a létezésben, de a kellemesnek és a kellemetlennek egyensúlyban kell lennie.

 12. A Karma cselekvést jelent és az ok-okozat törvényszerűségét. Ami most van, arra adtam okot a múltban. Amire most okot adok, az lesz a jövőben.

 13. Amire Igazi Vágyam van, az elő van készítve számomra. Az Igazi Vágy egy belső kód, egy belső hívás, amit a köztes létben, a leszületés előtt már elterveztem megélni.

 14. A konkrét Küldetését mindenki csak önmaga tudhatja. Mivel az igazi, konkrét küldetések a Szívbe vannak kódolva, így belső hívásként, érzetként jelennek meg. Más ember ezt nem érzi, ezért senki más nem lehet annyira bizonyos benn, mint annak tulajdonosa.

 15. Az áldozatból áldás lesz. Ahhoz, hogy érdemi áldást nyerjünk, érdemi áldozatot kell hoznunk. Igaz jóért előre fizetünk, hamis örömért utólag.

 16. Minden kezdetben benne van az egész. A születés csillagábrájában is benne van az egész inkarnáció.

 17. Az élet önmagát ismétli. Ha tisztában vagyunk a múlttal, tudjuk, mi vár a jövőben.

 18. A születési képlet energiákat mutat. Azt tudjuk meg belőle, hogy milyen teremtő erőket működtetünk. Amivel teremtek, az nem keverendő össze azzal, amit teremtek. A teremtéshez használt eszköz nem keverendő össze azzal, ahogyan megnyilvánul. Az asztrológiai praxis során azt látjuk, mikor milyen energiát működtetünk. Ennek megnyilvánulása sokféle lehet, előre nem tudható, de tudatos teremtéssel változtatható.

 19. A csillagok a Teremtő Isten fényüzenetei a Földön élő gyermekének, az Embernek. A fényüzenetek által visszatalálhatunk az Isteni Egységbe.

 20. A fényhiányos oldal,a gonosz eszköze a félelemkeltés, az energia elszívásának érdekében. Az asztrozófus a csillagok fényével dolgozik, hívatása, hogy társaiban fénymagokat ültessen el, amelyek magként kisarjadva majd életre kelnek.

 21. Az asztrozófus legfőbb küldetése: ráébreszteni a lelkeket isteni eredetükre és saját teremtő erejükre!