ZENTAI ANNA

szövőnő és asztrozófus honlapja

Zentai Anna

ISTEN HOZOTT!

Az asztrozófia lényege, hogy a körülöttünk látható külső univerzum vizsgálata által felfedezzük saját belső világunkat, működésünket és a Teremtő égi fényüzeneteivel, a csillagképek üzenetei által kitalálhatunk a sötétből a Fénybe, illetve nagyobb rálátásunk nyílik önnön magunkra. Amire pedig rálátásunk van, azt tudjuk megfelelően irányítani, kezelni.
EGYÉNI KONZULTÁCIÓT JELENLEG NEM VÁLLALOK.

Az asztrozófus a csillagok fényével munkálkodik. A Teremtő ajándéka mindaz a fény, amellyel embertársai életét átszőheti. Nem sötétséget, nem félelmet kelt, hanem a fénybe segíti, emeli őket. Minden helyzetben arra törekszik, hogy az adott szintek fölé segítse a hozzá fordulót. Igen, vannak nehéz küzdelmek és szenvedések az élet útjain. De nem ezekbe segíti bele társait, hanem ezeket értelmezni, átlátni és meghaladni segít.
 A horoszkóp az égbolt térképe, abban a pillanatban, amikor megszülettél, a születés helyéről nézve. Ő a belső térképed, a belső világod mutatója. Az energetikai rendszer, amelyben működsz. Mivel minden kezdetben benne van az egész, így a születés képletében benne rejlik az egész élet. Ha ebbe a képletbe a csillagokat, csillagképeket is berajzoljuk, akkor ez már az asztroszkóp, a csillagábra!
  Az égi jelölések nem irányítanak, nem ők mozgatnak bennünket. Mint ahogyan a várost sem uralja és irányítja a város térképe – hanem segít megismerni azt és kiigazodni benn, megtalálni az utakat. Égi testvéreinkkel együtt mozgunk, működünk – tökéletes Rendben és Egységben.
ZenTaiAnna

 
„ A csillagok – ahogy már a régi bölcsek tanították – Isten központi és egységes erejének közvetítői. Modern hasonlattal úgy foghatjuk fel ezt, hogy Isten a mindenséget éltető és fenntartó Erő áramforrása. Belőle sugárzik ki az a végtelenség terein keresztül; a csillagok pedig úgyszólván transzformátorokként és áramelosztó központokként működnek. … A világegyetem tehát voltaképpen az erők örök sugárzásának, áradásának határtalan színtere. …”
(Dr. Baktay Ervin)