Változást hozó bolygóállások?

Még mindig sokan várnak változást egy-egy bolygóállástól, vagy hiszik úgy, hogy ha valamilyen új időszak eljön, valami új energetika érkezik, akkor az megoldás lesz magánéletükre, feloldja elakadásaikat és meghozza a várt dolgokat. Sokan hiszik azt, hogy az új, amit várnak, egy új bolygó- vagy csillagállásnak köszönhető majd. Ezért csak várnak, nem tesznek semmit, vagy nem eleget és aktívan figyelik az eget, vagy az arról szóló írásokat.
Holott az új dolgok már meg is érkezhettek volna. Már rég nem lenne szükség elakadásokat dédelgetni.
Égi testvéreink, a bolygók és csillagok ugyanazokat a kozmikus teremtő erőket képviselik, mint amik bennünk is jelen vannak. A lélek és a psziché különböző aspektusai, a létrehozó, teremtő erők fajtái jelennek meg az égi jelképrendszerben is. Ezekkel az erőkkel teremtjük fizikai tapasztalásainkat, amelyeket magunktól függetlennek és magunkon kívül állónak hiszünk, holott minden belőlünk indul, vagy általunk nyer megengedést.
A bolygó- és csillagállások mindenképpen hoznak változásokat. De ha mi magunk nem változtunk és nem újultunk meg, ha nem változtattunk a belső világunkon, akkor nem az új érkezését, hanem a régi fokozódását fogjuk generálni a fizikai síkon.
A Teremtő Teremtőket teremtett – áll a régi szent iratokban is. Az ember csodálatos és hatalmas teremtő erőket felügyel, de ha rászoktatják a látásmódját arra, hogy különállónak gondolja magát a világtól, másoktól, társaitól, a Természettől, vagy bármitől, ha elhitetik vele, hogy nem lehet ura a sorsának, akkor könnyen irányíthatóvá, befolyásolhatóvá válik. Ám most itt az idő – tömeges ébredés zajlik és egyre többen fedezik fel saját teremtő erejüket, életük alakulása feletti hatalmukat és válnak gondolataik, érzéseik és belső világuk irányítójává!
Nem elég várni tehát az újat. Ha jobb életet akarunk, akkor egy jobb önmagunkká kell válnunk. Lélekben, szellemben, emberként.
Nem generálni tovább azokat a lehangoló gondolatokat és érzéseket, amelyeket akár felül is múlhatnánk. Az erőbolygók, a férfias erők princípiumai, a Mars és a Plútó éppen ezen készségek jelölői! Minden erőnk megvan tehát ehhez.
Dolgozni magunkon, törekedni a lelki fejlődésre, a lelki és mentális egészségre, egyenlő azzal, hogy dolgozunk egy boldogabb életen. Kívülről várni a változást nem elég. Csak a fizikai síkon tenni – nem elég. Minden, ami a láthatóban már van, az csupán eredménye annak, amit a láthatatlanban generálunk. Így érdemes magunkra tekintenünk és akkor sokkal inkább előre jutunk, úgy, ahogyan valóban szeretné a szívünk.

Zentai Anna

Fotó: Zentai Tamás