Újhold – 2023. november 13. 10:27

Hétfőn délelőtt, pontban 10:27-kor teljesedik ki az újhold, vagyis a Nap és a Hold együttállása, amely mindig egy új lelki ciklus kezdete. Az újhold napján nem csak új, tiszta lappal kezdhetünk el dolgokat, hanem megkapjuk azokat az erőket, amelyeket a most következő holdciklusban működtetni fogunk.

A Nap, a Hold és a Mars együttállása az egzakt idő pillanatában a képlet X. házában látható, a Skorpió jegyében és a Mérleg csillagkép alatt, szemben az Uránusszal, amely a IV. életházban, a Bika jegyében, a Kos és a Bika csillagképek alatt. A két fő világító a VII. házat uralja, amely a kívülről ránk visszatükröződő minőségeinket tárja fel, vagyis egyszerűen szólva a kapcsolatok területe is.

Fontos megemlíteni, hogy ebben az időpillanatban az Aszcendens a Bak jegyében, a Deszcendens pedig a Rák jegyében van, a születési uralkodó így a Szaturnusz, aki a 2. házban foglal helyet. Mit is jelent ez? Nem csak ezen a napon, de a most induló új időben arra érünk be, hogy a saját erőforrásainkra támaszkodjunk és teljesen önálló döntéseket hozzunk!!! Sorsfeladatunk most az önállóság, mégpedig elsősorban szellemi értelemben, például nem másokra hallgatni adott kérdésben, főleg nem választásainkban! Ideje van önálló véleményt alkotni életünk dolgairól és beleállni a szívünk szerinti döntéseinkbe! Ideje van megengedésbe kerülni önmagunkkal (Bak Asc) és élni úgy, hogy ne akarjunk semmilyen elvárásnak megfelelni, hanem a szívünk valódi hívásának tegyünk eleget.

De mit is jelent az újhold helyzete?

A Nap-Hold-Mars hármas stelliuma, az Uránusszal összefogva egy egyensúlyi tengelyt alkot, az évkörön két, egymást kiegészítő minőséget megmutatva!

A Zodiákus jegyek (Bika-Skorpió) szerint: test és lélek csak egymással lehet teljes. A lélek örömei és a test örömei egymással kívánnak kiegészülni. Egyik a másik nélkül kevés már és a felszínes megélések sem hozhatnak teljességet. Most mindannyian érezhetjük, hogy szeretnénk ezt a teljességet megélni, ám ehhez az szükséges, hogy mi magunk is változzunk, mégpedig úgy, hogy szembenézzünk azzal, ami valójában a felszín mögött, mélyen bennünk van és ezt merjük a felszínre hozni, elfogadni, megszeretni, megdolgozni, meggyógyítani magunkban, ha kell és merjük élni kint is azt, ami bent van! Nem véletlenül, mostanában nagyon sok mélyről fakadó érzés, érzelem tör elő! Ideje van szembenézni ezekkel és nem tagadni meg, nem fojtani el többé magunkban, mert ez a valóságunk. Lehet az is, hogy biztonságra, bizalomra, stabilitásra vágyunk, ám ehhez fel kell dolgoznunk a régi veszteségeket és ezek valódi elengedésével (ami nem elfojtás, csakis önmunka lehet!) meg tud érkezni a valódi stabilitás és bőség. Amíg ez nincs meg, addig ragaszkodás, birtoklás és manipuláció lehet a felszínen – amikor ezeken a játszmákon és szerepeket túllátunk, túllépünk, akkor van lehetőség a valódi elmélyülésre és bizalomra. A Bika az anyagi bőséget, a Skorpió pedig az érzelmi bőséget segíti most megteremteni életünkben.

A csillagképek (Kos/Bika-Mérleg szerint): Nagyon mély belső tisztulás zajlik most, amelyben azt tisztázzuk magunkban, hogy milyen teremtő erőkkel is működtetjük az életünket, mivel, miből teremtünk? A Kos és a Bika termékenyítő részeinél, csillagainál jár az Uránusz – ez a méhtisztítás kiemelt ideje is -, a Kos Botein csillagánál, amely nagy fényerő a tudattágításhoz, az új nézőpontokra nyitáshoz, a tudatossághoz és a megtisztuláshoz! Már látjuk magunk előtt a célt, melyért érdemes küzdeni, tenni és erőnk is van hozzá! Ez az erő azonban elsősorban az önmagunkkal való szembenézéshez és megküzdéshez, győzelemhez kell! A Mérleg által most megmérettetik, mi él valójában a lelkünkben, a szívünkben. Nincs több önhazugság! Fény derül a múlt igazságaira, melyek tovább tisztulnak. Az igazság kiderülése adja az erőt a felszabaduláshoz! Családi, generációs dolgok tisztulhatnak (Uránusz a IV. házban) és ez adja a felszabadító erőt vissza, hogy a mélységek is megtisztuljanak.

Az újhold küldetés-tengelye a Skorpió jegyére és az Angyali Szűz csillagképre mutat, ura a Plútó, az I. házban foglal helyet – vagyis az visz elő, ha nem másokat helyezünk előtérbe önmagunk, szívünk igaz hívásai elé, hanem elismerve értékeinket és helyzetünket, minden erőnket latba vetve megtesszük a szükséges változásokat! Mindig egy magasabb, nemesebb minőségre érdemes törekedni emberként is – gondolkodjunk el, vajon hogyan tudjuk ezt most elérni? Mivel tudunk jó példát mutatni és mivel tudunk a saját életünkben is kiteljesedni? Meglehet, ez nem az arany középút, nem kis változás, hanem határozott és egyértelmű változtatás, megújulás!

A szenvedély fontos kulcsszó most! Érdemes követni!

Zentai Anna

Illusztráció: Astro Sky asztrológiai szoftver – az újhold asztroszkóp képlete