Teremtő újhold, mely emlékeztet… 2023. május 19. péntek

Pénteken délután egyesül a fény két fő képviselője, az isteni nő és férfi princípiumai: a Nap és a Hold! Az ő együttállásukat hívjuk újholdnak, amely most a Bika csillagkép felett, a Fiastyúk csillaghalmaz alatt, a Bika zodiákusi jelében, a Vénusz bolygó uralma, Aphrodité fennhatóság alatt jön létre. Külön érdekessége ennek a kozmikus erőnek, hogy bekapcsolódik a már fennálló, nagy égi háromszögbe! Felette a Perzeusz csillagkép emlékeztet saját isteni mivoltunkra, melyet itt az ideje élni a hétköznapokban, e magas szinthez mérni önmagunkat és választásainkat!

Az újhold mindig új kezdetét mutatja egy sorskörnek, egy lelki ciklusnak és most kezd anyagba öntődni, növekedni és megvalósulni mindaz, amit eddig célként meghatároztunk. Annál is inkább, mivel ez az újhold most a Bika fényüzenet erejével töltődik, így a termékeny erőket, a létrehozó, alkotó erőket és ez által a bizalom-biztonság témakörét hozza működésbe bennünk!

Amióta a Bika jelébe ért a Jupiter, észrevehető, hogy a testi-fizikai élvezetek és örömök hangsúlyosabb szerepet kapnak, fontos megéléseket hoznak. Nagyon fontos ezen az úton is a mértéktartás! A jó és kényelmes dolgokat is lehet túlzásba vinni, tehát az ember önlegyőzésén és józan eszén múlik, milyen mértékekkel él. Most, ez a bika újhold még inkább ráerősít a földi-testi élmények megtapasztalására. Ráadásul egyértelműen beszáll a Mars-Plútó-Jupiter játékába. Ezzel együtt azt látom, hogy az egészséges mérték tartásához is szükséges ez a hármas energia, ami szól arról, hogy merünk-e kiállni önvalónkért, igaz és szabad akaratunkért? Vajon merünk önazonosan beleállni az erőnkbe, egyenesen és bátran lépni, ha kell, vagy meghajlunk mások előtt, akaratgyengén? Utóbbi esetben menekülhetünk a testi élvezetek csapdájába, amitől pillanatnyi örömöt kapva, valójában a gödör csak mélyül és a feszültség fokozódik – ha viszont merünk kiállni magunkért, akkor az nem a testi-anyagi dolgokba való elfojtását hozza a vágyaknak, hanem azt a megnövekedett, megerősödött bizalmat és önbizalmat, ami igazán méltó az emberhez és amibe nagyon jól esik beleállni! Ez most a Bika-időszak egyik fő üzenete: megerősíteni a bizalmat, az önbizalmat, az érzéseinkben való bizalmat, saját önbecsülésünket, ez által biztonságot találni azokban az anyagi dolgokban, amelyek valóban hozzánk tartoznak és ehhez mért minőséget képviselnek. Ha nincs meg ez a belső bizalom a láthatatlanban, ha a látszat, a felszínesség, a külsőségek elvisznek, akkor birtoklásként és ragaszkodásként jelenhet meg ez az energia – de ennek felismerése csak rajtunk múlik, amihez jócskán hozzájárul a feszültségeket felszínre hozó és árnyékainkkal is szembesítő, nagy háromszög.

Sokak álmai is mutatják, de a hétköznapok történései is, hogy saját árnyékaival küzd az ember, ideje van elfogadni az önvalót és beleállni annak képviseletébe, elhagyva minden megfelelési kényszert. Hiszen feszültséget csak a megfelelési kényszer tud kelteni. Ebből azonban ideje kilépni!

Az újhold most hatalmas égi segítő erőt hoz ehhez a folyamathoz, egy szextil fényszöggel kapcsolódva a Marshoz, félszextillel a Jupiterhez és trigonnal a Plútóhoz! Megértések, felismerések, az összefüggések átlátása vár most, mindez pedig arra késztet, hogy megszabaduljunk régi kötelékeinktől (melyek gyökere a jelen élet gyermekkorára vezethető vissza és az öntudatlanul kialakult megfelelési kényszerekre, de ezek most érvényüket vesztik már, a tudatosodás által is) és nagyot fordítsunk életünk irányán, illetve azon, ami felé és ahogyan tartunk! Teljesen új és más látásmódot, nézőpontot tudunk találni, elfogadni! Könnyedén és szabadon, örömmel élhetjük az életünket, ha így döntünk és minden erőt képesek vagyunk megmozgatni azért, hogy ez megtörténjen – itt és most!

Zentai Anna