Szeptemberi csillagállások – Égitestek és főbb csillagok együttállása

Szeptemberi csillagállások – Égitestek és főbb csillagok együttállása

boldiedit1

Az égbolt jelölései, a Teremtő üzenetei között a legkiemeltebb szerepe a fényüzeneteknek, a ragyogó csillagoknak van. Ezt érezhetjük lélekben, ha az égre nézünk és a csillagok fényében merengünk.

Az idei szeptember hónap legfőbb üzenetei közé tartozik a feltétlen szeretet minőségének megismerése, megtapasztalása, illetve az a pillanat, amikor fel kell tennünk magunknak a kérdést: vajon ismerem igazán a lelkemet? A bolygók közül 5-én a Nap, 20-án a Merkúr, 24-én a Mars, 30-án a Vénusz is szembenáll a Neptunusszal, a lélek és az érzésvilágunk mélységeit jelképező planétával, amely most a Vízöntő második hullámának csillagai alatt, a jövőnk érdekében történő, mélyre ható tisztulást üzeni. Emellett 28-án a Jupiter és az Uránusz is egyensúlyi tengelyen kapcsolódik össze, egymás kiegészítő párjaként, a teljességre törekvés inspirációját oltva a tudatba és a lélekbe. A tiszta igazság, a korlátlan hit és bizalom, az újszerű eszmék, a bölcsesség és szabadság, az élet élvezete, öröme és különlegessége jelenik meg és akar egymás által teljességet hozni életünkbe. Különösen kapcsolati téren válhatunk szabaddá a régi, berögzült eszméktől és léphetünk előre, a lelki hazatérés érdekében. Lássuk, mit üzennek emellett a csillagok!

Elsején a Mars együttáll a Hydra szívével. A Hydra (Északi Vízikígyó) a lelkiismeretünket jelképezi és ebben a hónapban aktívan érezhetjük ezt a belső, lelki utazást és küzdelmet. A küzdelem viszont csak addig tart, amíg el nem fogadjk azt, ami bennünk él. Egyetlen kérdés csupán, amit a Hydra feltesz, de ez hangsúlyos: ismered a lelked? Ha nem félünk önmagunkkal szembenézni, ha megismerjük önnön lelkivilágunkat és elfogadjuk azt, akkor lélekben is békét és erőt érezhetünk.

5-én a Mars együttáll a Regulus csillaggal (az Oroszlán szíve). Hatalmas erő, vágy, akarat ébred a feltétlen szeretet fényében.

6-án a Nap együttáll a Chort csillaggal (Oroszlán háta), a Vénusz pedig az Acubens csillaggal (Rák ollója). Ideje uralmunk tudatában alakítani a sorsunkat, szeretettel elengedni azt, ami már csak fojtó, visszatartó kötelék, ami miatt nem tudunk önmagunkként kibontakozni.

10 és 11 a hónap legerőteljesebb tetőpontjai!

10-én a Merkúr együttáll a Regulus csillaggal, a Vénusz az Altarf csillaggal (mindkettő az Oroszlánban), az Uránusz pedig most kerül egzakt együttállásba a Halak csillagképben a felfelé úszó hal fényes csillagával, a Torcularis Septentrionalis csillaggal, a forgóval! Most jönnek el (szellemi szinten mindenképpen, de akár gyakorlatban is) a lényegi fordulatok, letisztulások, átalakulások. Ideje hangot adni a szeretetnek, tisztán rálátni önnön működésünkre, életünk és kapcsolataink kezelésére, ideje letenni terheket, tisztulni, hogy egy érdemben szabad és tiszta életet élhessünk.

11-én a Jupiter együttáll a Spica csillaggal, amely a Szűz csillagkép előrelépő részének lábfeje, egyben az Angyali Dimenziók Kapuja. Ideje van ekkor konkrét lépések megtételének, előrelépéseknek, jövő alakításának, aratásnak, angyalokkal való kapcsolatfelvételnek. Eddigi tetteink, vetéseink gyümölcseit most learathatjuk. A tudás, a hit, a bizalom, a derű kapuja nyílik, magasabb szinten átláthatjuk, megérthetjük életünket, kapcsolatainkat.

12-13-án a Vénusz az Oroszlán fej-csillagait érintve, ismét erős rálátást hoz. Tanulhatunk a múltbeli cselekvéseinkből, tisztábban láthatjuk önmagunkat, így megérthetjük, hogyan is irányítjuk életünket, mit is tehetünk önnön jólétünkért.

14-én a Nap együttáll a Denebola csillaggal. Ez az Oroszlán nemző része, ahol csillagok születnek, fényalkotás zajlik. Ekkor vagyunk kreatívak, teremtő erőinket most kifejezetten a fény, a szeretetteljes létezés megteremtése érdekében működtethetjük.

16-tól 29-ig a Nap a Serleg (Crater) csillagképben halad. Tudásszomjunk fokozódik, ám nem az iskolákban tanulható információk, hanem az élet ősi bölcsességei iránt. A női minőség, a női mágia előtérbe kerülhet. Az öröklétről, az örök minőségekről szerezhetünk tudomást és tapasztalatot. Érzékelhetjük: a valódi táplálék az élethez lelki táplálék! Az Örök Élet Vizét tartalmazza és ontja ránk a Serleg, egy nyitottan is tökéletes harmóniát és egyensúlyt jelentő állapotot.

18-án a Szaturnusz elhalad a Theta Ophiuchus csillag alatt, amely a Kígyótartó legmélyebb csillaga. Gyógyításnak, gyógyulásnak, erőink tudatos működtetésének van ideje.

20-án a Nap az Alarah csillagot érinti az Arató Szűzben, a Vénusz pedig együttáll a Regulus-szal. A Szűz béta csillaga az első lábfeje, a múltból való ellépést, a nagy elindulást, a régi személyiségünk elhagyását, a múlt rendezését is jelképezi. A Vénusz és a szeretet csillagának együttállása új, stabil kapcsolati tartóoszlopot érzékeltet, béke, harmónia, bizalom és szeretet együttes megélését.

21-én a Mars és a Zosma csillag együttállása az Oroszlánban tovább segíti, hogy az életünk feletti uralmat átvegyük és ne mások véleménye, hanem saját hívásaink után menjünk. Az őszinteség, egyenesség, nyíltság és szeretet most is hangsúlyos minőségek.

25-én a Merkúr és a Denebola együttállása az információk áramlásában, írásban, beszédben, eszmecserékben hoz igen termékeny időszakot.

26-án a Mars és a Chort csillag együttállása erősíti a feltétlen szeretetben való létezés és önirányítás meglétét.

27-én a Nap a Zaniah csillaggal, a Jupiter pedig a Hydra gamma csillagával egyesül. Zaniah a Szűz térde, amely még a múlttól való ellépést segíti, egyben a rugalmas változásokat, de az alázatot is. A Hydra ismét lelkiismereti bölcsülés megélését üzeni.

28-án este a Plútó direkt irányba fordul, azaz látszólag előre kezd haladni a karma körén. A Nyilas Rukbat csillagáig haladt vissza (bár egzaktan nem érte el ezt a csillagot). A Rukbat a Nyilas csillagkép alfa csillaga, vagyis a legfényesebb, így a Nyilas üzenetei eszenciálisan érvényesülnek benne: kapcsolatfelvétel a szívünk hívásaival, a magasabb világokkal, tudás lehozása, a szeretet bölcsessége, a legmélyebb szeretet jegyében megszülető, új világ megalkotása.

(A csillagállásokról további információkat a keddi budapesti előadáson és a szeptember 8-i bakonyi kiránduláson hallhattok.)

Zentai Anna

asztrozófus

Fotó: Boldizsár Edit