Sorsuraló-tisztító Telihold – 2024. január 25. 18:54

Csütörtökön este nagy lehetőségeket rejtő, különleges telihold köszönt ránk! Ha tehetjük, menjünk ki a szabadba, hangolódjunk a Hold és a csillagok fényére, gyönyörködjünk az esti-éji égbolt varázsában!

A Nap a Bak csillagkép Tejútra visszanéző tekinteténél ragyog. A Hold a Rák csillagkép első ágánál, már a Jászolhoz, a Megváltó Fény születésének helyszínéhez közelít. A telihold egzakt pillanatában (18:54) a Nap a 6. ház csúcsán, a Vízöntőben, a tisztító munkákhoz ad cselekvő erőt, a Hold pedig a 12. házban, az Oroszlán jegyben a lelkünk önálló, méltó uralása által azon dolgok lezárásához, amelyekkel nem vagyunk egységben.

Az életünk uralása, a sorsunk önálló, felelős, döntésképes vezetése most kulcsfontosságú üzenet! A Bak uralkodói csillagkép, a Hold szintén az uralkodás jegyében, az Oroszlánban jár. A Napot uraló Uránusz, mint a tisztítás és szellemi nyitás jelölője, az ég tetején szintén az uralást, sorsvezetést és a szabadságot tűzi ki célul.

A Nap, mint a tiszta rálátás, a világosság fényének elhozója, most a Bak tekintete alatt olyan élményekről üzen, amikor visszatekintve a múltba, az apró részletekben megtaláljuk a lényeget, rálátunk arra, hogy mi az, ami magasabb minőség, ami felemelő számunkra. Mi az, ami szerint élni érdemes! Ezekből tanulva már jobban kezünkbe vesszük az életünk irányítását! Végezhetünk most tisztázó cselekvéseket, legyen az bármi, az életterünkben történő tértisztítástól, a kapcsolatainkban való tisztázó beszélgetésen át, önmagunk belső elakadásainak feloldása, vagy a környezetünkkel kapcsolatos tisztázások. Mindezt kiegészíti most az a készségünk, hogy ha valóban szeretjük magunkat, akkor nem maradunk méltatlan helyzetekben! Az oroszlán Hold által önbecsülésünket, emberi méltóságunkat, önszeretetünket érdemes fokozottan megerősíteni! Ha szükséges, most lezárhatjuk azt, ami nem rezeg együtt a lelkünkkel, ha pedig ez már megtörtént, akkor abban, amibe a lelkünk bele tud simulni, a teljes eggyé olvadás, az egység élményét tudjuk megélni!

Esetleges feszültségek elsimításához most megoldókulcsot jelent a kapcsolatainkban és az anyagi létezésben megtalált összefüggések, a magasabb értelem, a magasabb törvényszerűségek megértése! Adott esetben segíthet a törvényhez, a hivatali szervekhez, joghoz való fordulás, más esetekben az Istenhez való fordulás, a hit és bizalom ereje, megint más esetekben az igazság, avagy a szeretetteljes bölcsesség élése. A telihold ugyanis egy T-kvadrátot alkot a 9. házban járó Jupiterrel, aki a Kos csillagkép fejénél halad. Vagyis a lényegi megoldás egyszerű: a szellem átütő ereje, a szellemi akarat, amely mindent legyőz és amely által most önmagunk felett tudunk sikert aratni! Mindehhez hozzájárul olyan helyzetek teremtése, amelyekben nyíltan és egyenesen tudjuk kifejezni szándékainkat (5. házas Mars-Merkúr) és az is fontos, hogy ami kívülről beérkező hatás, impulzus, azt határozottan szűrjük meg, kapcsolatainkban gyakoroljuk az önértékelést és azoknak a kapcsolódásoknak adjunk energiát, amelyek valóban értéket képviselnek számunkra! (Szaturnusz a Deszcendensen.)

Zentai Anna

Kép: Pinterest