Neptunusz a Vízöntőben

Neptunusz a Vízöntőben

 A lélek és tudat mélységeit jelképező bolygó, a Neptunusz, jelenleg látszólag hátráló mozgást végez, vagyis a kozmikus iránnyal megegyezően halad, a Természet, a Kozmosz rendje szerint. Ilyenkor még inkább teret kaphat általa az égi elrendelés, egyértelműen érezhető, vagy gyorsabban mutatkozik meg a magasabb akarat. A Zodiákus körön a Halak jegyében jár a Neptunusz, ez saját uralmi területe, így tiszta erőben tud megnyilvánulni. Általa élhető meg a mélységes harmónia, a magasabb szférák üzeneteinek, zenéjének, dallamainak érzékelése, a feloldódás, az Unio Mystica – akár hétköznapi – csodája, az egység tudata és élménye. Az égbolton a Vízöntő csillagkép közepe táján halad e bolygó, a Sadalachbia csillaggal együttállásban. A Vízöntő két korsóból önti a vizet – Égre és Földre, Múltra és Jövőbe egyaránt, hiszen mindkettő fontos. A kiömlő víz éltető erő, tisztít, átmos, szabaddá tesz, üzeneteket hordoz, közvetít. A napokban a Neptunusz erősen fényszögelt a Nap és a Vénusz által, így a legmélyebbre rejtett dolgaink tisztításának, tisztázásának, felszabadításának jött el az ideje – késztetést érezhetünk a mélyebb megnyílásra, együtt jelenik meg a múlt letisztulása és a jövő érdekében történő szabadulás. Bármi, amit eddig elködösítettünk, rejtegettünk önnön mélységeinkben, most kiszabadulhat és ezzel, illetve az igaz, tiszta minőségek megnyilvánulásával a lélek is felszabadul. Mindettől csak addig félhet az ember, amíg meg nem történik – ezt követően már egy tisztább, harmonikusabb, oldottabb állapotba kerül.

Zentai Anna