Mit hoz 2014?

Mit hoz 2014?

Asztrológiai előrejelzés – Főbb bolygómozgások és csillagállások

A 2013-ban megkezdődött folyamatok 2014-ben folytatódnak, talán egy kicsit könnyedebben. A világunkban zajló minőségi változások egyéni szinten is érzékelhetők – legegyszerűbb megfogalmazásban gondoljatok arra, hogy az égiek segítenek egy szebb, jobb, boldogabb élet megteremtésében! Nem ők teremtik tehát, hanem velük együtt, teremtő teljességben működik az ember is. Minden számít: az, ahogyan gondolkodsz, amire vágysz, amit teszel, mondasz, megidézel… A teremtő erő BENNED rejlik! Mondhatod persze azt is, hogy túl nehéz, nem vállalod.. minden küzdelmes – ha nem a ssaját utadat járod, az is, ha a saját utadat járod – na, az meg aztán pláne! Egy kedves barátném szavaival élve 2014 „nem könnyebb lesz, hanem máshogy lesz nehéz” – és még mielőtt kicsit is megijednénk e szavaktól, jusson eszünkbe, hogy itt valójában a teljességért zajló küzdelemről van szó, hiszen a folyamat lényege, hogy a Szeretet Törvénye érvényesüljön, hogy egyre boldogabb, szabadabb, jobb életet élhessünk! Ami továbbra is fontos, hogy ideje van kitörni az eddig belénk ültetett téveszmékből és önkorlátozó magatartásformákból; ideje, hogy megvalósítsuk önmagunkat, hogy hallgassunk végre a szívünk tiszta, igaz szavára. Hogy a saját utunkra lépjünk, felvállalva igazi egyéniségünket, akkor is, ha az egész világ meg akar győzni arról, hogy ez hülyeség és semmit nem érünk el vele. A küzdelmet épp ez jelentheti – függetleníteni magunkat a külvilág befolyásolásától, de mégis együttműködni társainkkal, és szeretni. Nem csak a másikat – ön-magunkat is.

Áprilisban és decemberben válik újra egzakttá a Plútó és az Uránusz kapunyitó, racionalizáló fényszöge, melynek lényege a megtisztulás és a minőségi emelkedés. Nagy belső felismerések, sugallatok, megoldó ötletek születhetnek – melyekre persze nyitottnak is kell lennni – ezek függvényében, a megértés által, sorsunkon nagyot fordíthatunk és ezzel emelhetjük életünket egy magasabb létminőségbe. Emellett aktív lesz a Jupiter is, aki segít megérteni a velünk zajló történések magasabb összefüggéseit és segít a Szeretet Törvényének érvényesítésében, a hétköznapi életben. Július 16-ig a Rák jegyében jár, ez a lelki-érzelmi kibontakozás és megismerés ideje, a jelen helyzeteink múltjának, gyökereinek megértése; 16-tól pedig az Oroszlán jegyébe lép, ahol már a Szeretet adása, erőteljes sugárzása lesz hangsúlyos! Az oroszlán Jupiter ideje alatt még inkább érezhető az élet napos oldala, a derű, a melegség, az emberszeretet és az emberi méltóság. Az igazságokra való rálátás ideje jön, amikor tisztán ráláthatunk az eddig feltett kérdéseink válaszára. A Jupiter égi útja az Ikrek csillagkép fejétől indul ebben az évben, ez a különböző igazságok és nézetek megtapasztalását, ez által megértést jelez. A Jupiter azután a Rák csillagképen halad végig – különös figyelmet érdemes fordítani arra, milyen eszméket, nézeteket fogadunk be, kinek hiszünk, ki képvisel igaz, tiszta minőséget az életünkben és ki nem? A megnyílás, a táplálás, majd ha eljő az idő, az elengedés ideje következik el – végül az Oroszlán feje alá érő Jupiter által ráláthatunk majd arra, mit érdemes elengednünk.

A Szaturnusz továbbra is a Skorpió jegyében halad, december 23-án éri majd el a Nyilas jegyet, így a felsőbb világokkal való kapcsolódás, az igaz, tiszta, szereteten alapuló működések válnak fontossá és felvállalandóvá. Addig is, az év nagy részében továbbra is a minőségi átalakítások felvállalása, a lelki stabilitás megteremtése lesz hangsúlyos, hiszen azok, akik a racionalitás bűvkörében élnek, nehezebben veszik észre a mögöttes okokat, így lassabban értik meg, miért dől össze, vagy változik meg minden körülöttük, és miért változik alapjaiban az életük – a válasz pedig nagyon is egyszerű: mert ideje felvállalni igazi énünket és azokat a küldetéseket, amelyekre valójában születtünk, és amelyek valóban teljessé tesznek! Ideje átalakítani értékrendszerünket, és a matériáról a belső értékekre tenni a hangsúlyt. Nehézséget mindez csak annak okozhat, aki ragaszkodik ahhoz, ami nem életképes, vagy nem igaz érték (akár kívül, akár belül). A Szaturnusz égi útja során a Mérleg csillagképnél halad, így az égi akarat, az isteni igazságosság érzékelhető és felvállalható. Januárban, áprilisban és októberben halad el a Mérleg közepénél, az egyensúlyozó pontnál, ahol a teljes balansz, a Kozmikus Egyensúly válik érzékelhetővé általa. Nézzük most végig mind a 12 hónapot, és vele központi csillagunk, a Nap égi útját!

JANUÁR – A Nap a Nyilas csillagképben, majd január 22-től a Bakban vándorol. A Nyilasnál leérkező tudást, a már megszületett fényt, az igaz értékeket, a Bak idején vállalni és őrizni van lehetőségünk. 31-én a Jupiter és a Plútó szembenállása bizonyos eszmék egymással való kiegészülését mutatja. Rájöhetünk, hogy az egymástól különböző dolgok nagyon is jól tudnak együttműködni, és egy egészet alkotnak. Tudás és megújulás, megértés és emelkedés egyszerre van jelen. A lélekben való belső hazatalálás, ön-magunkra való ráébredés, lassú és gyökeres átalakulással párosul, egy szabadabb, igazabb élet reményében. Egyszerűen: légy önmagad, kövesd a saját akaratod, ne a másét, és lásd, hogy minden történés ezt segíti!

FEBRUÁR – A Nap tovább vándorol a Bakban, és vele együtt a Vízöntő múltat tisztító vize alatt. Eljött az ideje, hogy felvállaljuk és megtegyük mindazt, amire az utóbbi időszakban ráébredtünk, ami az igaz utunk. A felvállalás a belső beérésünk eredménye, és meglehet, komoly kihívásokat tartogat, de amint rálépünk erre az útra, azonnal érezhetjük, mennyivel szabadabbak, könnyebbek vagyunk. Ideje letenni a múltban felvett terheket és tisztítani. 22-én a Nap eléri a Fomalhaut csillagot, ami Világunk egyik tartóoszlopa, és az Egység minőségét képviseli. A Szeretet összetartó, egyesítő erejét ajándékozzák nekünk égi testvéreink.

MÁRCIUS – A Nap itt már a Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vize alatt halad, tehát tisztító cselekvéseink egy szebb jövőt szolgálnak. Március 9-től a Halak csillagkép alá ér a Nap, méghozzá a visszaúszó halhoz. Előhívhatjuk a múltban már megszerzett tudást, képességeket, a magunkkal hozott tehetséget, de visszatérhetnek a még rendezetlen helyzetek is, hogy pontot tegyünk ezek végére. A Pegazus csillagzat ugyanakkor az isteni szikrát, a nagy ötleteket, megoldásra vezető gondolatokat szállítja. 6-án a Nap eléri az Eridanus csillagképet, a misztikus folyót, melynek hullámain tovább utazva, a belső, lelki-szellemi világ nyílik meg előttünk. E napon fordul direkt (előrehaladó) mozgásba a Jupiter, a Szeretet Bölcsességének planétája. A hó vége komoly fejlődést ígér az érzelmi kapcsolatok területén, szenvedélyes, szerelmes, a valódi párkapcsolati és emberi értékekre rámutató napok ezek.

ÁPRILIS – Az év egyik legeseménydúsabb hónapja lehet az április. A Nap végigvándorol a Halak csillagképen, ebben az időszakban kap újra értelmet az önként meghozott, szeretetteljes áldozat, a Jézusi Szeretet. Először a múlt függéseinek, a régi kötéseknek a levágásán dolgozhatunk – mindattól érdemes elbúcsúzni, ami nem szeretet – majd egyre inkább érezhetjük, hogy képesek vagyunk felülemelkedni a lehúzó erőkön. Április 19 az összegzés napja, ideje átgondolni a múltat, s ez alapján új korszakot nyitni életünkben. Április 23-tól a Nap már a Kos csillagképbe érkezik, itt az új kezdet lehetősége! 20-án megismétlődik a Jupiter és a Plútó szembenállása (természetesen más események és megélések által, de ugyanaz lesz a történések üzenete), 21-én pedig az Uránusz és a Plútó kvadrát fényszöge a karmatisztítás és a sorsfordítás kiemelt idejét mutatja – ennek a fényszögnek igen nagy a hatóköre, ezért a környező hetekben végig érvényes ez a folyamat, a fényszög egzaktságának idején pedig az égi sugallatok érkezésének, helyzetünk teljes megértésének ideje jön el! Az Uránusz ahhoz ad erőt, hogy amivel eddig leterheltük magunkat, elnyomtuk igazi énünket, azt megszöntessük, felszabaduljunk. A Plútó pedig a sorsfordító erő a kezünkben, hatalom elménk és sorsunk felett, gyógyító és megújító erő – használjuk ki! 22-23-án a Mars is bekapcsolódik újra ebbe a háromszögbe (2013 december végén volt ugyanez az égi helyzet).

MÁJUS – A Nap a Kos csillagkép alatt óriási szellemi erőket ébreszt, a tudatosságnak, a céljaink felé való fordulásnak van ideje. A most meghozott áldozataink később áldássá válnak. Május 20-21-én a Nap a Fiastyúk alatt halad el, ez a legtermékenyebb része az égboltnak – a termékeny cselekvések és a teremtő szeretet ideje. 24-én megismétlődik a két bölcsességbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz emelő erejű kapcsolódása (2013. december 13. után újra). Mindemellett ez a hónap az érzelmi megtisztulás hava, különösen a közepe táján megélt napokban új női minőség születik, nőies, termékeny energiák és érzelmek szabadulnak fel, párkapcsolatok forradalmasíthatók. Május 31-én a Nap együttáll az Aldebaran csillaggal, a Bika Tejútra néző szemével, amely az előrelátást, jövőbe látást szimbolizálja, és lehetőségét adja annak, hogy meglássuk, hogyan is élhetjük még magasabb minőségben az életünket.

JÚNIUS – A Nap végigvonul a Bikán, majd a Nimród csillagképen, végül eléri az Ikreket. A Tejúton halad a Nap, és megtörténik a nyári napforduló, amikor útjának legmagasabb pontjához érkezik. Ideje visszahelyezni a fényt, a szeretetet oda is, ahol fénye már megkopott. A hónap másik fontos szereplője a Vénusz lesz, aki nem csak kellemes érzelmi élményeket és anyagi gyarapodást hoz, de nagy változásokra inspirál.

JÚLIUS – Az Ikrek csillagképből a Rákon át halad a Nap, így a megnyílás, a befogadás és a táplálás időszaka jön el, minden értelemben. Belső templomunk kialakítása aktuális. 26-tól a Mars a Skorpió jegyébe lép, ideje az igaz vágyaink felé fordulni. Erőteljesen kezdhetjük kutatni a lélek titkait, de ez az időszak az újító átalakításoknak is kedvez.

AUGUSZTUS – A Nap már a Rák elengedő ágánál jár, majd az Oroszlánban. Így most látunk rá tisztán arra, mit érdemes elengedni, hogy életünk teljesebbé váljon. Az elengedő szeretet állapotának megélése hangsúlyos élmény lehet. 22-én a Nap együttáll a Regulus csillaggal, a feltételek nélküli, sugárzó, odaadó szeretet energiájában fürödhetünk! Ez Világunk második tartóoszlopa, az Aldebaran után, tehát az isteni minőségek meglátása mellett a Szeretet az, ami biztos építőköve életünknek, kapcsolatainknak! A Vénusz és a Mars ismét aktív, nagy terheket tehetünk le, bátrabban és szabadabban folytathatjuk utunkat.

SZEPTEMBER – Az Oroszlán csillagkép második felében járó Nap óriási kreatív, teremtő enrgiákkal ruház fel, energiáink uralásának idejét mutatja, majd a Szűz múlttól elrugaszkodó részéhez ér – eljön újra a munkák, a rend és aratás ideje. 13-tól a Mars már a Nyilas tüzes jegyébe lép, így felébred igazságharcos oldalunk – a jövőért, az igaz és tiszta minőségekért való küzdelem ideje jön el. 25-én a Jupiter és az Uránusz együtt késztetnek arra, hogy emeljünk életünkön, eljön a tisztázás ideje.

OKTÓBER – A Nap a Szűz csillagképben halad. 17-én a Nap együttáll a Spica csillaggal, a fényt rejtő búzakalásszal, az angyali dimenziókat megnyitó kapuval. Ezt követően már az Angyalok Birodalmában jár a Nap, így a velük való kapcsolattartás, együttműködés fokozottan működik. 26-tól a Mars a Bak jegyébe lép – most indulhat el és növekedhet az, ami valóban életképes.

NOVEMBER – Az Angyal csillagai alól a Nap végighalad a Mérlegen, ismét eljön az igazság órája, a Szeretet fényében mérve. Hó végére központi csillagunk már eléri a Skorpió-Kígyótartó csillagzatok átfedését. 10-én a Mars és a Plútó együttállás óriási szellemi emelő erőket mozgat meg, eddigi korlátainkból kitörve felvállalhatjuk igaz küldetéseinket. A Vénusz és a Szaturnusz együttállása pedig 13-án érzékelteti, melyek az életképes teremtményeink, különösen érzelmi téren.

DECEMBER – A Nap újra a Tejúton halad, fényt hozva a legmélyebb, legsötétebb rejtekeinkbe is. 2-án áll együtt az Antares csillaggal, a legmélyebb szeretetet jelképező, mélységes erő, hit és átalakulás csillagával. 4-én a Mars már a Vízöntő jegyébe lép, így erőinket arra fordíthatjuk, hogy karmikusan felvett terheinktől megtisztuljunk. 15-én lesz újra egzakt a Plútó és az Uránusz fényszöge, az átalakulás és a tisztulás kívül és belül egyaránt esedékes. Tartsátok szem előtt a régi mondásokat, mert tudták az öregek, mit beszélnek, úgy mint “a bölcs uralkodik a csillagain” no és az “ismerd meg önmagad”… Mindemellett a hétköznapok során nem árt olykor magunk elé idézni, mi is van arra a bizonyos mágikus medálra írva, ami minden rossztól megvéd: “Tedd azt, amit akarsz!”

Zentai Anna asztrozófus