Mit válassz? Kinek higgy? Hogyan legyél magabiztos? – avagy az Uránusz-Holdcsomópont üzenetei

Ha benned is dolgoznak mostanában olyan kérdések, kétségek, hogy adott helyzetben kinek higgy, melyik lehetőséget válaszd, vagy úgy érzed, híján vagy a biztonságérzetnek és a magabiztosságnak, akkor itt a nagy lehetőség, hogy megerősödj és átlásd a helyzetet! (Döntés ugyanis nem lesz. Tiszta rálátás és megértés jön, ami után nem lesz több kérdésed, mert a helyzet és a te utad iránya egyértelművé válik.)

Mindezt az Uránusz-felszálló Holdcsomópont együttállása hozza el, a Bika jegyében, egyben szemben a Skorpió jegyében látható leszálló Holdcsomóponttal. Ez egy tengely, amelynek nem elég csupán az egyik oldalát vizsgálni, mert ez nem elég ahhoz, hogy a teljes egészet megértsük – a teljes tengelyre érdemes rálátnunk. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a Holdcsomópontok nem sugárzó pontok, csupán útkereszteződések – bár most a felszálló azzá válik kicsit – és ez egy belső válaszútként jelenik meg bennünk, mint megélés, amelyben a szabad akarat nyilvánul meg, hiszen arra megyünk tovább, amerre csak akarunk!

Csak a lényeget mondom. A Skorpió-Bika tengely a látható és a láthatatlan egyensúlyban való megélése. Ahogyan van testünk és lelkünk és a kettő egymás nélkül nem működik, úgy ez a két világ sem. A Holdcsomópontok pedig jelenleg a választást mutatják az anyagi látszat és a láthatatlan valóság között! Ez addig nehéz csak, amíg a külvilág látszatának hiszünk és nem merünk bízni abban, amit a szívünk súg. Márpedig ez a tengely pontosan ezt tanítja meg! Már mindkét világot megismertük, tudjuk, hogy mi él a szívünkben, a lelkünk merre hív – vajon tudjuk ezt élni az anyagban is? A Skorpió-Bika tengely lényegi tanítása, hogy amit érzünk, azt merjük bizalommal élni is. Az ehhez vezető út pedig, bizony, lehet az, hogy egy darabig elvisz bennünket a külső látszat, az anyagi világ kényelme, gazdagsága, hogy beleragadunk az anyagba, vagy a szívünk helyett a szemünknek hiszünk. Ám az Uránusz gondoskodik arról, hogy abbahagyjuk a dagonyázást a (süppedő, már amúgy is lehúzó) mocsárban!

Hirtelen és váratlan impulzusokkal csap be, mint a villám és válaszútra rak. Bármivel kapcsolatos is a választásunk – valójában a látható és az érezhető között kell választanunk! Ha pedig nem visz el a látszat és a felszín, akkor győztesként kerülünk ki a(z önmagunkkal vívott) csatából. Bónusz ajándékként érezhetjük, hogy helyreáll bennünk az ősbizalom ereje (a Bika uralkodó bolygója a Vénusz, ami az ősbizalom princípiuma). Ám valójában ez is volt a cél! A Skorpió-Bika tengely egy olyan út, ahol alacsony szinten (lásd: önvalónktól távol, nem a szívünkre hallgatva, nem bízva magunkban, nem szeretve önmagunkat) a manipulációból, a kifelé való nyomozásból, a mások életében való kutakodásból és a titkolózásból a megakadás, a ragaszkodás, a birtoklás felé tartunk. Ha nem vagyunk képesek a szemünket a láthatóról a láthatatlanra helyezni és a legmélyebb szeretettel látni (!), akkor bizony a megkötöttség, bezártság makacsan tartja magát. Mert a legmélyebb szeretet is a Skorpió minőség magas szintje! Ám ez az, amit a legjobban rejthetünk…

Ha viszont képesek vagyunk önmagunkba nézni és nem másokba, ha képesek vagyunk a legmélyebb szeretetet és szerelmet működtetni, élni, és látni a mögöttes működtető erőket, akkor az út a biztonságérzet, a bizalom helyreállását hozza el! Ráadásul mindezt úgy, hogy egyszerre felszabadító is lesz megélni ezt a nyugodt, békés erőt! A bika Uránusz egyszerre stabil és szabad, erős és könnyed, biztos és szárnyaló! Ennek az állapotnak az eléréséhez szükséges az uránuszi nézőpontváltás. Teljesen másképp, a szeretet szemszögéből átlátni az egész rendszert! Látni, hogy mi miért, ki miért, hogyan, honnan eredve és mi felé tartva működik úgy… de ez – még egyszer hangsúlyozom – csakis a legmélyebb, tiszta szeretettel lehetséges!

Ha tehát nem visz el a felszínen látható torz kép és a hallható zaj, ha tudunk nézőpontot váltva teljességében átlátni, tisztítani és tisztulni, akkor helyreáll az ősbizalom! Megnövekedett erő, stabilitás, biztonságérzet jön a régi, lehúzó kényszerességek, ragaszkodások helyére!

Zentai Anna