Mit tudsz adni a világnak?

Mit tudsz adni a világnak?

sky csképek

Azok az energiák, amelyekkel érkezünk, nem csak saját életutunk meghatározói, hanem a környezetünkkel, másokkal kapcsolatba véve a világra is hatunk velük. Minden egyes gyermek, aki megszületik a földi életbe, hoz valamit, amire eleve hangolva, rezegve van. Ezek az energiák kapcsolódnak először a családhoz, ezért jönnek változások, átalakulások a családban, családi kapcsolatokban, minden gyermek születésétől kezdve. Majd kapcsolódunk a világgal, társakkal is, ezzel pedig új dolgokat adunk, hozunk, ami azelőtt még nem volt. A legtöbben nem figyelünk oda arra, hogy ki milyen érezhető energetikával bír, nem figyelünk arra, amikor egy új jövevény érkezik a családba és elsiklunk a változások felett, vagy kívülről jövő dolognak tulajdonítjuk őket. Pedig nagyon is érdemes érzékelni, jelen lenni mindezeknek. Minden egyes ember adni tud valamit a világnak, ami csak őáltala tud megnyilvánulni. Nézzük most nagyobb ívekben, általánosságban azt, hogy ki mit ad a világnak!

Azok a gyermekek, akik 2020-’21-ben születnek:

…nagyon magas szintű tudást és erőket hoznak le a magasabb szférákból, amelyekkel átalakítják az egész világot. Lassan, tervezetten, lépésről lépésre, de radikális változásokat hoznak, ami mögött ott áll az a lehetőség is, hogy a már megszerzett, múltból hozott, megtanult képességeket és tudást alkalmazzák a mindennapokban is. Sorsfeladatuk az átalakulás, az engedés, úgy önmagukban, mint a világban.

Azok, akik 2009 és 2019 között születtek:

Arra hívatottak, hogy felkacsoljanak bennünket a magasabb világok felé – és ők maguk is kapcsolódjanak. Hogy lehozzanak olyan ismeret- és tudásanyagot, erőket, amelyekkel szintet léphetünk életminőségünkben. Gyakran kerülnek ki közülük tanítók (bármely értelemben), vagy papi- táltosi minőségű személyek. A magasabb, isteni igazság és törvény képviselői, amely lényegében a magas szintű szeretet. Fontos számukra a belső hazatalálás, ugyanakkor társaikat is vezethetik a “hazafelé” vezető úton.

Azok, akik 1996 január és 2009 január között születtek:

Gyógyítók, akik azért érkeztek közénk, hogy megtanuljuk a tudatos teremtést, kézbevegyük sorsunk irányítását és egész-szé, egész-ségessé tegyük önmagunkat. Mindannyian rendelkeznek a gyógyítás valamilyen képességével, belső eszközével, tudásával, a test és lélek gyógyítását illetően is. Képesek megújítani, regenerálni, gyógyítani. Igazán nagy változást az által hoznak el és visznek véghez, hogy leválnak a külső irányítás(látszatá)ról és maguk veszik kézbe életüket, vagy nekünk segítenek ebben.

Azok, akik 1995 december és 2007 december között születtek:

Titokkutatók és a felszínes, látszat-világ megszüntetői, nagy átalakítók. Komoly részük van abban, hogy az emberiség szintlépést hajtson végre tudatosságában és kimunkálja magából az Istenembert. Az általuk előidézett nagy változások lényege, hogy megismerjük a felszínen nem látható, ám valójában a háttérben munkáló erőket, összefüggéseket, működéseket – magát az igazságot. azok, akik 1999. január és június között, vagy 1999. november-decemberben, vagy 2000. június-októberben születtek, kiemelten hívatottak a nagy átalakításra, a legmélyebb igazságok és az igaz szerelem jegyében.

Azok, akik 1988 december és 1995 november között születtek:

A magas, égi igazság megnyilvánulása általi nagy változások elhozói. Erejük abban rejlik, hogy érzik a szív igazságát, vagy ráébrednek/ráébresztenek arra és a szív megmérettetése és ezzel kapcsolatos felismerések által teljes megújulás jöhet létre. Az isteni igazság megismerését, a szívünkbe kódolt igaz vágyak megvalósulását támogatják.

Azok, akik 1980. december és ’81. április közt, vagy 1981. október és 1988. október között születtek:

Angyalokkal erősen együttműködő lények, akik arra hívatottak, hogy a szemnek láthatatlan minőségeket, értékeket felfedezzük. Erős kapcsolatuk van az angyali világokkal (öntudatlanul is) és az igazán nagy változásokat abban hozzák el, hogy észrevehetjük az igazság belső fényét, önmunka és belső rendrakás által tudjuk a dolgokat a helyükre tenni. (Az 1988. nyarán és őszén születetteknél egyszerre jelenhet meg az angyalokkal való munka és már a múlt igazságainak hangsúlya is, de a láthatatlan felfedezése, önmaguk kimunkálása a hangsúlyosabb.)

Azok, akik 1967. szeptember és 1980. december között születtek: 

A karma rendjének őrzői, a Belső Fény keresői és megtalálói, a nagy elindulók. Az a dolguk, hogy elinduljanak a belső, láthatatlan világok felé, a lélek, a spiritualitás, az önismeret világába, az érezhető, érzékelhető minőségek felé. Hogy keressék, kutassák és megtalálják a Belső Fényt. Erejük az önmunkában rejlik, a külső-belső rend megtételében. Azt az erőt hozzák el, amellyel képesek vagyunk továbblépni, nagy lépéseket tenni, rendezni az életünket és önmagunkat, kívül és belül.

Azok, akik 1975. november és 1976. április között, illetve 1976. szeptember és 1978. november, illetve 1979. április és szeptember között születtek:

…kifejezetten egy teljesen új világkorszak megalkotására hívatottak. Az ő dolguk, hogy a régi korokból mindazt, ami a Fényt, a valódi értéket képviseli, átörökítsék az új korszakba. Hogy magunk mögött hagyva a régit, egy olyan új kor jöhessen el, amelyben minőségileg magasabb szinten létezünk.

Azok, akik 1949. július és 1967 október között születtek:

A Feltétlen Szeretet küldöttei, akik önmaguk és mások felé is, kivétel nélkül mindenki irányába a feltételek nélküli szeretet meglétére, kimunkálására, megerősítésére, áramoltatására, sugárzására hívatottak. A múltból tanulva, önmagukra rálátva hozzák el annak az idejét, hogy az ember kezébe vegye saját sorsát és rájöjjön: senkitől és semmilyen külső hatalomtól nem függ, valójában saját maga irányítja sorsát és vezeti életét!

Külön kiemeltek azok, akik 1956. szeptembere és 1957. február, illetve 1957. júliusa és szeptembere között, vagy 1958. március és augusztus között születtek, ők kifejezetten a feltétlen szeretet sugárzó erejének képviselői, bármilyen formában és módon.

Zentai Anna

Kép: Pinterest

Az írásokkal kapcsolatos minden kérdést, észrevételt meg lehet írni e-mailben, a Kapcsolat linken található címen.