KÉTEZERTIZENHÉT – ENGEDD, HOGY ÉREZZ!!! – Az új év üzenetei és energetikája csillagbölcseleti szempontból

Kétezertizenhét – ENGEDD, HOGY ÉREZZ!!!

Az új év üzenetei és energetikája csillagbölcseleti szempontból

avagy a Mit hoz 2017? című asztrozófiai előadás írott jegyzete

 KÉP 10 Napút csillagtérképe

Életünket adott törvények uralják, működtetik. Az egyik ilyen törvény így szól: „Minden kezdetben benne van az egész!” – vagyis minden, ami elkezdődik, az magán viseli a kezdet időminőségét, milyenségét, addig, amíg él és működik. Gondoljunk csak arra, amikor először néztünk kedvesünk szemébe… vagy, amikor elindul egy napunk… vagy, amikor egy gyermek születésekor az első lélek-zetvétellel magához veszi azokat a kozmikus energiákat, amelyekkel a jelen életének vállalt küldetéseit végigviheti, beteljesítheti – ennek a pillanatnak a rögzített égi képe az asztroszkóp (horoszkóp)!

Az új évnek is van egy pontja, amikor az új évkör megszületik: ez az a pont, amikor a Fény napvilágra születik, azaz a Nap felbukkan az alsó égbolt félköréről a felsőre: a tavaszpont elérése.

A kozmikus újesztendő a tavaszi napéjegyenlőség idején, március 21-én kezdődik el. Ekkor éri el a világosságot adó Nap a négy világtengely közül a tavaszpontot, amely jelenleg a Halak csillagképben, a visszaúszó hal fonala alatt látható (vagyis nem Vízöntő, hanem Halak világkorszakot élünk, amikor az emberi lelkek vissza-visszatérnek a Földre). A Zodiákus körön ettől a ponttól számítjuk a Kos jegyét – a Kos nulladik foka ez, majd minden állatövi jegy egy-egy 30 fokos szeletet kap a 360°-os évkörből.

Az égbolt csillagképei valójában nem egyformák, a Földről nézve kisebbek-nagyobbak, ám a lényegi fényüzeneteket mégis ők adják, hiszen maga a Teremtő alkotta meg az égboltot és annak fényüzeneteit, a csillagokat. A tudás nincs elrejtve – a kozmikus bölcsesség elénk tárul, amikor az égre nézünk, mintha egy nagy, nyitott könyvbe pillantanánk, mely felfedi csillagfénnyel írt kódjait.

Van tehát az égbolt, ahol 88 csillagkép ragyog, ezek közül az állatövben 35 csillagzat van. A mi Napunk egy év során ezekből 14 csillagképet érint érdemben. Illetve, van a sokak által ismert Zodiákus kör, amely egy ember által alkotott térkép – ezt az égbolt képére rakva, 12 egyenlő körciklust, zodiákus jegyet látunk, a Kostól a Halakig. Mindkét rendszer működik, de tudni kell megkülönböztetni őket – a jegyek ugyanis a csillagképi üzeneteket viszik tovább, de már a lélek szintjén, a hétköznapi emberi világban! A földi életben segítenek tájékozódni, a karma körén belül. A csillagképek fényüzenetei pedig másképp értelmezendők, egyfajta meditatív hangolódás során, ezek az üzenetek már az isteni minőség felé, HAZA vezetnek!

A 2017-es évre szóló útmutatót tehát most elsősorban kozmikus, csillagbölcseleti szempontból fogjuk megtekinteni, hogy a hétköznapok ördögi köréből, a májá illúziójából könnyebben tudjunk kiemelkedni és megértsük, mi a kozmikus célja egy-egy élménynek, történésnek.

Az új esztendő kozmikus idő szerint 2017. március 20-án 11:29 perckor veszi kezdetét.

(Lásd: Nyáron és télen vannak a napfordulók, amikor a Nap a pályájának csúcsát és mélységét éri el, tavasszal és ősszel pedig a nap-éj-egyenlőségek, amikor egyenlő mértékben van jelen a fény és a fényhiány állapota – a Nap síkba kiterített útját lásd a fenti képen.)

Az új évkezdet pillanatára felállított képlet égi üzenetei

aszt

Az új évkör kezdetéhez fűzve meg kell említenem, hogy számmisztikai szempontból a 2017-es év a Nap éve. 2016 még a Szaturnusz éve volt, ami egy sorsciklus lezárása, befejezése volt, ezen belül ideje volt tudatosítani és felvállalni karmikusan vállalt életmunkáinkat, végezni kötelességeinket (amelyeket kikerülve nem kapnánk jutalmat sem a feladat végén!), ideje volt meghúzni saját határainkat, kialakítani egy biztonságos, ám de zárt védelmi zónát. Most a Nap évébe lépve, teljesen más időminőség fog következni. Felszabadul sok energia, sőt!

A 2017-es év az új kezdetek éve, amikor teljesen új sorsciklust kezdünk, új dolgok indulnak el, nagy erőkkel. A Nap a rendszerünk középpontja, a Fény ereje, a feltételek nélküli szeretet sugárzása, a védikus hagyomány szerint az isteni fényszikra, az önvaló megtestesítője. Kifejezetten aktív és nem passzív időszakot jelez, amikor ideje van a konkrét cselekvésnek, tevésnek. Ideje van annak, hogy saját belső középpontunkat megtaláljuk és e köré felépítsük ön-mag-unkat. Ideje, hogy megerősödjünk önirányításban, életvezetésben, sorsunk és belső világunk uralmában is.

Az új év születési képletének Rák az Aszcendense (továbbiakban Asc), így a Hold a születési uralkodó! Rendkívül érdekes, hogy a két fő világító, a fény-párok válnak az év két fő uralkodójává is – ez a férfi és a nő, a cselekvés és a lélek harmóniába kerülését, egyesülését, párok egymásra találását, illetve az egyénben a két különböző, tudatos és érzelmi, ösztönös és cselekvő, férfi-női, apai-anyai oldal egyesülését jelentheti!

Az új év indulási pillanatának sorskeresztje az ez évre felvett keresztünket jelképezi! Ez a kereszt adja a négy sarokpontot, ami az idei évkör négy hangsúlyos eleme. Az ég legmélyebb pontja az IC (Imum Coeli, Ég Mélye), a Szűz jegyében és a Szűz csillagképben van. Az ég legmagasabb pontja, az MC (Medium Coeli, Ég Teteje), a Halak jegyében és a Halak csillagképben van. A Deszcendens-Aszcendens tengely maga a horizont. Az Asc-nél kel fel a Nap, így ez az indíttatásaink, ébredéseink és tudatos énünk tengelye, amely önérvényesítésről is szól. A Desc-nél lenyugszik a Nap, így ez a belső ébredés és a bennünk öntudatlanul működő minőségek tengelye, így a tükröt tartó kapcsolatoké is, ezért nevezzük őt a mély tudat és a társas kapcsolatok sorstengelyének.

Az IC-MC tengely mutatja, mire alapozhatunk és mi a követendő irány ebben az évben.

A Szűzből tartunk a Halak minőségébe, tehát a Rendből az Egységbe, a Racionálisból a Spirituálisba! A lelkek további ébredése és világosodása megújult erővel zajlik.

A Szűz a „ki mint vet, úgy arat” elve. Ha alapvetően rendet teremtünk és tartunk, az apró részleteket is figyelembe vesszük, ha dolgozunk magunkon, ha nem zsenánt „szolgálni” és dolgozni az eredményekért, illetve, ha merünk lépni, elindulni új utakon, akkor jó az alap a fejlődéshez! A Szűz csillagkép előre lépő része ragyog itt, ő a lényegi fényüzenet – vagyis ez az év a nagy lépések ideje! Méghozzá itt már nem a múlttól való távolodáson van a hangsúly, hanem azon, hogy egy szebb, boldogabb, számunkra élhetőbb jövőért tegyünk nagy előrelépéseket! Most tudunk elmozdulni, lépni.

Káosz és zavarodottság akkor van, ha nem a szívünk hívását követjük, ha hagyjuk magunkat mások által, külső hatásoktól befolyásolni (holott pontosan érezzük, mi az út és merre szólít a belső hívás), ha nem nem fogadjuk el, ami történik (vagy történni akar), ha nem magunkban, hanem kívül kutakodunk. Az IC ura a Merkúr, ami a X. házba kerül – ez adja az alapvető szellemi érdeklődést a jövő iránt, ami a dolgok értésére inspirál és arra, hogy beszéljünk a múltról, az eredendő hívásról, a gyökerekről, hogy kimondjunk fontos dolgokat.

Mikor haladunk előre ebben az évben? Ha merünk és tudunk magunkba nézni, együttérezni másokkal, és önként áldozatot hozni. Az MC a küldetés sorstengelye, ami ebben az évben a Halak minőséget tűzi ki vezérlő elvként. Mit jelent ez?

Küldetésünk most minden és bármi, ami a Halak minőséggel analóg. Ez az előre vivő dolog, minden helyzetben! A spirituális elmélyülés, a saját tudatalatti működéseink felfedezése, tudatalatti oldás, a dolgok mélyére merülés, az érzékfeletti érzékelés fejlesztése (ami a tudati mező tágulásával jön meg, az egyetemes működések és átfogó igazságok megismerésével), a legmélyebb érzések, hívások, az egység érzetének követése, illetve az, hogy egyre mélyebbre jussunk az önismeretben és belső világunkban. A mottó most ez: „áss mélyebbre és még mélyebbre!”

A küldetés tengelye mögött a visszaúszó hal úszik, felette a Pegazus csillagkép, a Táltos Paripa száll, aki égi üzeneteket közvetít, sugallatok, gondolatok, beugró ötletek formájában. Ebben az évben tehát vissza kell fordulnunk, vissza kell találnunk ősi, eredendő, múltból öröklött értékekhez, tudáshoz, dolgokhoz. Vissza tudjuk hívni a már megszerzett képességeket és tudást, hogy a jelen feladatait megoldjuk, de az is lehet, hogy a múltból visszatérő kapcsolatok jelentkeznek újra, hiszen még dolgunk van velük.

Csakis olyan dolog tér most vissza a múltból, amellyel kapcsolatosan még megéletlen, beteljesületlen vágyaink vannak! Hiszen az egyik legfőbb karmateremtő minőség a ki nem élt vágy (köszönjük a csodás megfogalmazást Paksi Zoltánnak), tehát elmondható, hogy ebben az évben minden, amit eddig elhalasztottunk az életünkben, és nem éltünk meg, az visszatér és lehetőséget kapunk, hogy beteljesítsük ezeket a vágyakat!

Az egészségünkben az alternatív gyógymódok adják meg az igazán nagy eredményt. A X. ház tele van bolygóval, ez óriási hajtóerő afelé, hogy bármilyen helyzetet megoldjunk és fejlődjünk! Nagy a motiváció (már most is), arra, hogy egyről a kettőre jussunk, hogy megoldjuk a még nyitott, kérdéses élethelyzeteket, hogy haladjunk, fejlődjünk, kiteljesedjünk. Mind a négy itt álló bolygó a Kos tüzes jegyében áll – tele akaraterővel, vággyal, szellemi küzdő képességgel és a kezdet, az új elindulás erejével!

A Halak az az út, amely során eljutunk az egóból, a kétségekből az Egységbe, a Minden Egybe.

Ennek során a saját legmélyebb félelmeinkkel, önsajnálkozásainkkal, függéseinkkel kell szembenézni és leszámolni! Beaktiválódhatnak azok a félelmek, amelyek mindig is bennünk szunnyadtak, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik számunkra – ám a legnagyobb ajándékot is ígérik, ha merjük meghaladni őket és a félelmeink helyett a belső hívást követni! Magas szinten a Halak által élhető meg az egység, a mélységes harmónia élménye, a művészi tehetség magas szintű kibontakoztatása (főleg zenében és képi érzékeltetésben), a feloldódás.

Azok, akik még most sétálnak bele ez életre szóló karmájukba, teljesítendő életmunkáikba, azok számára egyre nagyobb káosz, függőség, befolyásoltság is lehetséges. Illetve, mivel a Halak a sorskör utolsó, lezáró jegye, így mindenkire vonatkozóan elmondható, hogy habár a kezdet ideje van, ez mégsem megy lezárás nélkül. Pontot tehetünk eddig húzódó, zajlódó folyamatok, dolgok végére, befejezhetjük munkáinkat, lezárhatjuk azokat a dolgokat magunkban, amelyekről világossá válik, hogy nem a szívünk szerint valók. Ez lesz az új kezdet kulcsa – a Halakat már a Kos követi a X. házban, vagyis feladatunk ezzel összefűzve az új, magasabb minőségben való elindulás.

A Desc-Asc tengely a Bak-Rák jegyek tengelyére, csillagképileg pedig a Nyilas-Ikrek tengelyre helyeződik. A Hold, mint uralkodó, a nők, az anyák, és a nemzet uralmát, erősségét jelképezi, de ő a ciklikusság, a változékonyság megjelenítője is (lásd a Hold 28 napos ciklusát). Az én tapasztalataim szerint a legelső, lényegi analógiája a Holdnak a Belső Otthon, a lelki hazatalálás! Vagyis ebben az évben fő indíttatásunk a lélek hívásának követése, belső hazatalálás, az, hogy önmagunkban megtaláljuk igaz helyünket, lelki békénket, bizalmunkat. Indíttatásaink most a lelki-érzelmi impulzusok, az érzelmek, a család- és otthonteremtés, illetve ezek fejlődése. Ezek a lelki hívások indítanak el igazán az úton. Szóba jöhet adott esetben az anyaság is.

A Holdat a képlet 6. életházában láthatjuk, a Szaturnusszal együttállásban, a Nyilas jegyében, a Skorpió és Kígyótartó csillagképek alatt, a Tejúton! Ez igen különleges helyzet. A 6. életház az a terület, amelyre érkezve ideje van a köztes létben felvállalt karmikus munkáink végzésének, rendezésének! A rend, az aratás és a külső-belső munkáink területe ez, ahol láthatjuk, mivel van a szó szoros értelmében „dolgunk”. A Hold-Szaturnusz együttállásban a két bolygó energiái összeadódva egyesülnek, ennek külön hangsúlya van a Tejúton, hiszen isteni minőségben, a felemelkedés erejét ajándékozzák számunkra! Az igazi nagy, felemelő erő tehát most ebben az együttállásban rejlik! A lélek igazságába kapunk beavatást, az érzések, a család és az anyaság, a nő, illetve a befogadás-táplálás-elengedés hármasságának megélése a beavató erő!

A Szaturnusz az az elv, amely által megmutatkozik, hogy amit teremtettünk, az életképes és értékes-e? Általa derül fény arra, hogy valóban az igaz szereteten alapulnak-e életünk dolgai? Általa tudatosíthatjuk saját kényelmes komfortzónánk határait – a félelmeket, amelyek miatt nem engedjük magunkat tágabb dimenziókba lépni. Így lesz ez most főként a lelki-érzelmi-családi vonalon és a munkánkban is. Vagyis az együttállás lényegi üzenete, hogy tudatosíthatjuk, észrevehetjük azokat a dolgokat, amelyek miatt félünk érezni, érzékelni, a belső hívásra hallgatni!

A Kígyótartó csillagfényében mindez gyógyító, öngyógyító erőkkel telítődik. 2017 tehát a lélekgyógyítás éve is! Sorsfeladatunk most, hogy lelki erőnket, öngyógyító képességeinket, érzéseinket, belső hangunkat, önazonosságra való képességünket ENGEDJÜK létezni! A Szaturnusz csak érzékelteti, hova gondoltunk eddig határokat és hogyan korlátoztuk le önmagunk elől mindezt – a lelki komfortzóna meghaladása rajtunk múlik! Fontos ebben az önértékelés – elhinni, hogy mindazt a szépet és jót, ami most jönni szeretne, megérdemeljük, elrendelt a számunkra.

Ebben az évben a türelem és az alázat, az igaz szeretet, az igaz értékek jócskán előtérbe kerülnek, akárcsak az, hogy régi testi-lelki betegségekből kigyógyuljunk, a lélek megnyílásának segítségével.

Mindezt összefoglalva: az év uralkodója a Hold tehát együttáll a sorsfeladatainkat is jelző Szaturnusszal a 6. házban, vagyis igazi hívásunk, indíttatásunk most az érzéseink, a lelkünk, aki pontosan mutatja az utat, ám ezt a lelki-érzelmi megnyílást, illetve a család-anyaság terén való fejlődést csak lassan, önmérsékletet, türelmet tanusítva tudjuk elérni! Mint egy lassan érő gyümölcs, olyan ez az energetika – ha türelmesen, kitartóan kivárjuk, nagy ajándékokkal halmoz el!

A képlet sarkalatos energiái a Nap és a Plútó, hiszen ez a két égitest áll együtt egy-egy sorstengellyel. Mindkettő a sorsunk feletti hatalmunk energiája, melynek ha tudatában vagyunk, annál könnyebben haladunk az úton. A Plútó a Desc-en állva a kapcsolatainkban jelez plútói élményeket. Igazán nagy átalakulást most itt lehet elérni! A saját fejlődésünkben, ahogy az emberekkel bánunk és ahogyan a társunkkal kapcsolódunk. A nem működő, nem igaz szereteten alapuló rendszerek felbomlanak. Párkapcsolatokban minőségi szintemelkedés jön. A Plútó a Nyilas csillagképben, a Sas csillagkép szárnycsúcsa alatt járva, lefelé halad a Tejútról – lehozza számunkra a magasabb világok tanításait. A Sas vagy Turul a magyarság csillagképe is, a révülés és álomüzenetek madara. (Álomban kapjuk most a segítő üzeneteket a kapcsolataink kezeléséhez, illetve, aki esetleg fizikai síkon ideiglenesen nem tud együtt lenni a társával, az álomban találkozhat vele.)Az MC-n megjelenő Táltosló mellett tehát a Turul most a másik totemállat, akik 2017-et kísérik a láthatatlan dimenziókban.

Az Asc mögött pedig ott az Egyszarvú, a legmagasabb szintű Szeretet-egység szimbóluma, az IC mögött a Hydra, az ösztönvilág vizikígyója… vagyis a folyamat az Asc-től az IC-n, majd a Desc-en át, az MC segítségével, a sorskör (és az év) végére jutva a következő:

Elindulunk a szeretetből fakadó egység hívását követve, találkozunk legmélyebben kígyózó, lehúzó ösztöneinkkel, félelmeinkkel, ám megkapjuk a szükséges üzeneteket és a kapcsolatokban az emelkedettség, a szárnyalás igényét, majd a lényegi megoldáshoz szükséges minden információt, sugallatot, végül megékezünk az egységbe.

A képlet erőben lévő bolygója a Neptunusz, a 9. házban. Ez jelöl spirituális tanulmányokat, magasabb szférákra érzékelést. Ha merjük látni, érzékelni az igazságot, akkor haladunk előre.

A karmatengely, a Holdcsomópontok tengelye a 3-9. házakban áll, ami döntéshelyzet, válaszút lehet a szellemi úton, tanulásban és utazásokban. Merjük legyőzni félelmeinket, ha döntésre kerül sor! Lehetőségünk van az önkifejezésre, tanulásra, fontos dolgok kimondására. Olyan döntéshelyzetekkel találkozhatunk (ezek a karmikus utunkat is alakítják), amelyek arról szólnak, hogy merünk-e fontos dolgokat kimondani, megbeszélni, megvitatni? Akarunk-e új dolgokat megismerni és tanulni?

A fő világító a Nap, a X. házban foglal helyet. Fénye mindenre rávilágít, tisztán láthatunk általa. Üzenete: hajrá, cselekvően előre! A Nap a Cselekvő Én szimbólumaként nem a passzív kivárást, hanem az aktív tevést tűzi ki célul és dolgainkra megoldásként.

Lássuk, mi van még a küldetés területén, mi visz előre bennünket! Itt a Nap, a Vénusz, a Merkúr és az Uránusz is. Tehát ez évi küldetéseink: cselekvés, szeretet sugárzása elvárások nélkül, energiát adni (és nem elvenni), uraivá válni helyzeteknek és az életünknek, kommunikáció, ismeretszerzés, információk áramoltatása, harmóniateremtés, női minőség, termékenység, művészetek, karmatisztítás, teherletétel, tudat tágítása, szabadság, új dolgokra való fogékonyság!

A Mars a 11. házban az is mutatja, hogy akaratunk most arra irányul, hogy először is letegyük terheinket, az életünket nyomasztó súlyokat, felszabaduljunk és segítsünk ebben a társainknak is. Nagy erőt koncentrálunk most arra, hogy tudatosan, önként feláldozva valamit, a másiknak nyújtsunk segítséget. A tisztító erőnk most a Tűz elem (elégetés, kiégetés, testmozgás, szauna, gyertyagyújtás, stb.).

Összefoglalva: a Halak MC a korszakváltás és a régi folyamatok lezárásának idejét tűzi ki, az által, hogy egyre mélyebben ismerjük meg magunkat és fedezzük fel a mély, belső működéseket, illetve hozunk áldozatot a jövő érdekében. A legmélyebb érzések, hívások bátor követésének ideje jött el! Ezt lassan, lépésről lépésre tudjuk megtenni. A sok X. házas bolygó pedig mind kezdeményező, újító és törekvő erő, az új minőség, az új korszak elindítására kapott energiák. Merjünk kezdeményezni, elsők, úttörők lenni, lezárni a régit és elindítani az újat!

Mindezek az üzenetek 2018. március 20-ig érvényesek.

II. rész hamarosan…

Zentai Anna

asztrozófus