Jin és Jang

A jin-jang jelnek rengeteg üzenete van. Többek között, emlékezzünk meg arról, hogy a kör a teljesség köre, a jel maga a világunk szimbóluma is. A fehér oldal a fény-minőség, a sötét pedig az árnyékos oldal, vagyis a fény hiánya. És ez így, együtt, egyenlő súlyban adja a jelen földi életünk teljességét, az ember poláris világában…
A teljességben egyszerre van jelen a fény és a fény hiánya, a jó és a rossz, az öröm és a baj, az érték és az értékek hiánya. Ha az egyiket megpróbáljuk kiiktatni, kitolni az életünkből, akkor az annál nagyobb erővel csap be. Hiszen él és élni akar, követeli az őt megillető részt a Természet rendje szerint. Csak így, egyenlő arányban működhetünk harmonikusan.
Éppen ezért, teljesen kiiktatni a rossznak ítélt dolgokat, a bajokat, a küzdelmeket – nem ajánlatos. Valahol, valamivel, mindig dolgunk van. Ha egyik oldalon megszűnik a küzdelem, a másik dologban felbukkan. És ez így van rendjén. A tudatos ember azonban képes megválasztani, hogy hol-mivel szeretne küzdeni, kint vagy bent, itt vagy ott, ebben vagy abban… Az elítélés és elutasítás nem a tudatosság ismérve – a tudatosságé a fogadás és az engedés.

ZA.