Irány a belső Fény! – Csillagüzenetek 2022. október havára

Október hónap nagy részben a Fény felé, az igazi kincsek felé való haladásról szól, ezen belül 17-18-án és 26-án is kiemelkedő napok jönnek, hiszen a belső utat járók rátalálnak a Fényre! Ezeken a napokon angyali dimenziók nyílnak meg. De nagyobb szintlépést tartogat még október 8, 20, 22 is!

A NAP útja – ahogyan földi szemszögből haladunk: ebben a hónapban a Nap a Szűz csillagképben halad, az Arató Szűz csillagai alatt jár egészen 17-ig, amikor a Spica csillaggal egyesülve rendkívül erőteljes fényerőt sugároz! Hó végéig az Angyali Szűz csillagai alatt egyre inkább a láthatatlan, belső világra és megélésekre fordítja figyelmünket.

A FÖLD útja – ahogyan isteni szemszögből haladunk: A Föld ebben a hónapban a Halak csillagképből a Kos csillagai alá érkezik. A visszaúszó hal csillagai által még jó darabig a múltból visszatérő minőségekkel találkozunk, elvégezetlen sorsmunkáink, be nem teljesített igaz vágyaink újraaktiválódnak. 26-tól érkezünk majd meg az új minőségbe – a hónap utolsó napjaiban érdemes arra figyelni, hogyan jelentkeznek szívünkben és belső képekként a vágyott céljaink, a magasabb minőséget jelentő, igaz vágyaink? Itt indulunk el igazán ezek felé, legyőzve minden belső korlátot, a hit és akarat szellemi erejével!

3-án a Nap együttáll a Vindemiatrix csillaggal – ez az az erő, amellyel a látszatról a valódi tartalom felé, a felszínességtől a Fény felé tudunk fordulni! Szellemi erő, egyben az aratás üzenete is – belső munkáinkon dolgozunk, de már aratjuk az elvetett magok terméseit.

4-én a Mars a Bellatrix csillaghoz érkezik a Nimród (Orion) csillagképben, így ekkor van ideje a felvállalásnak! A Bellatrix egyszerre képviseli a női szépség és a harckészség, küzdőerő szellemi erejét is.

4-5-én a Nap a Szűz (Virgo) csillagkép szívcsillaga alatt halad el! Ekkor van ideje szívből kapcsolódni mindennel és mindenkivel, ideje van a szívbéli öleléseknek is!

7-én a Vénusz a Vindemiatrix csillaggal áll együtt (lásd feljebb, de most termékenységgel, az ősbizalom erejével és női minőséggel fűszerezve), a Mars pedig a Tejút széléhez, egyben a Capella csillaghoz ér – belső templomunkba ideje elvonulni, képviselni azt, ami számunkra igazán magas minőségű.

8-án a Merkúr az Alaraph csillaggal együttállásban, olyan beszélgetéseket és üzenetváltásokat mutat, amelyek által magunk mögött hagyhatjuk a múltat és elindulhatunk egy teljesebb élet felé. A Vénusz a Szűz szíve alatt járva, ismét a szívnyitások idejét és az ölelések erőteljes élményét, gyógyító hatását üzeni.

17-én a Nap és a Spica csillag együttállása az Angyali Birodalmak, magasabb dimenziók megnyílása, egyben a Belső Fény megtalálásának ideje! A rálátás, a világosság, a megérkezés élményei is velünk lehetnek.

18-án a Vénusz is együttáll a Spicával. Illetve e napon a Merkúr megérkezik a Szűz csillagkép közepére, elhalad a Vindemiatrix csillag alatt, a Szűz öle (Porrima) és szíve (Auva) alatt! Egy belső megértés születhet, egyben kiemelt ideje ez a belső gyermek gyógyításának, a játékosság születésének és a szívbéli szavak teremtő erejének!

26-án a Merkúr is a Spicához, a megtalált belső Fény csillagához érkezik!

TRANZITNAPTÁR

Elsején Vénusz-Jupiter szembenállás – egységre hívó erő, kapcsolati tanítások, lehetőségek – az igazság nyílegyenes közvetítése, de jóindulattal, szeretettel és békével.

2-án direkt irányba fordul a Merkúr, innen kezdve gyakorlatba ültethetjük azt, ami az utóbbi hetekben megértésre került bennünk. Kapcsolataink rendeződését is segíti ez az erő.

7-én Merkúr-Plútó trigon – A mélyebb, nem látható, felszín alatt zajló dolgok megértése, lezáró beszélgetések és megértés általi megújulás és átrendeződés ideje, belső játékosságunk gyógyítása.

8-án a Plútó is direkt irányba vált, mélyreható, egyértelmű és nagy volumenű döntéseket és lépéseket e napon könnyen megteszünk, a test-lélek-szellem regeneráló erőket kap.

9-én késő este (22:56) telihold van, lelkünk eldugott részeire is ráláthatunk! A családok és párkapcsolatok harmonizálódásának, új párkapcsolati minőségnek, érzelmekre való nyitásnak kedvez ez az idő.

10-től a Merkúr a Mérleg jelébe lép. Kapcsolatokban, kommunikációban ideje az egyensúly és béke, harmónia megteremtésének. Szép dolgokat írhatunk, mondhatunk, művészi módú önkifejezésnek, kapcsolati működések megértésének jön el az ideje.

12-én Nap-Szaturnusz trigon, Mars-Neptunusz kvadrát, Merkúr-Jupiter szembenállás – Napokkal ezelőtt lehet már érezni ezt a tetőpontot, amikor is hatalmas erőt kapunk ahhoz, hogy meghaladjuk önkorlátozó mechanizmusainkat, minden félelmünkön átlépve, megérjen az idő egy fontos lépésre, előre, a jövő irányába! Nagy kitartást, szívósságot és állhatatosságot biztosít ez az idő, ugyanakkor továbbra is feladat, hogy merjük megmutatni valódi, őszinte érzéseinket, mély érzelmeinket! Nyíltan és egyenesen képviselve lelkünket, érzelmeinket, most megbeszélhetjük azt, ami igazán fontos, ez pedig a világosság fényét gyújtja a tudatban, rálátást ad kapcsolataink valódi működésére, helyzetünkre a kapcsolatokban és arra is, hogyan tovább… Új utak indulnak el a megértés és tudás által.

14-én Vénusz-Szaturnusz trigon – Párkapcsolatok megszentelődése zajlik, beérése a harmonizáló és stabilizáló folyamatoknak, erősíthető az önbizalom és kiderülhet, ki jelent igazi értéket a számunkra. Időtállóság, a múlt tisztázása és előrelépés megtétele egyaránt jelen van.

19-én Vénusz-Mars trigon és Nap-Plútó kvadrát – A szerelemért bármire képes az ember! Nem érezhetjük ezt jobban máskor, mint most, amikor egyszerre van jelen a szenvedélyes szerelem, a vágyak megvalósításának késztetése és a teremtésünk feletti korlátlan hatalom gyakorlásának lehetősége! Most le is vizsgázunk abból, mennyire merjük képviselni valódi akaratunkat, mennyire vagyunk urai és irányítói életünknek (Mars-Plútó kvinkunksz már érvényes), egyben itt az ideje meg is cselekedni a mélyreható változtatásokat, megtenni a nagy lépéseket, véghez vinni a rendszerváltást, ami igazából beteljesítése egy évek óta zajló folyamatnak!

20-án Vénusz-Plútó kvadrát – Minőségi szintlépés a párkapcsolati működésekben, a bizalom és biztonságérzet regenerálása, nőiségben és művészi készségekben való megújulás, gyökeres átalakulás a kapcsolatrendszerekben. Ismét kérdés: vajon uraljuk erőinket és irányítjuk, vagy engedjük, hogy a mélytudati elakadásaink játszadozzanak velünk? Ideje tudatosítani a mélyebb működéseket és átírni a tudati programokat.

22-én Nap-Vénusz együttállás – A hónap egyik csúcspontja, amikor a Fény ereje egyesül a termékenység, szépség és ősbizalom erejével! A ragyogó szépség és nőiség megélése itt már jelenvalóság (vagy ráláthatunk arra, mit érdemes tennünk ennek érdekében). A cselekvő művészet, a harmóniába hozó vezetői képesség, a párkapcsolati helyzetekre való tiszta rálátás, a termékenyítő szeretet ereje időszerű most, angyali támogatással a háttérben.

23-án Merkúr-Szaturnusz trigon, Szaturnusz direktbe vált, Vénusz és Nap a Skorpió jelébe lépnek – Kommunikációs oldás érkezik, határhúzásra és felszabadulásra inspirálnak a bejövő információk, üzenetek és megértések. Most igen tisztán ráérzünk arra, hogy éppen minek van ideje! Kövessük ezt a belső hangot, éljük a jelenlétet! A megengedés állapota felszabadít. A Skorpió jelébe lépő égitestek által hirtelen ködös és párás lehet az idő, a természet – szemünket is befelé, a lélek világára, az érzések birodalmára érdemes fordítani. A legmélyebb szeretet kezd érzékelhetővé válni, ez által a legmélyebb önvizsgálat ideje jön el! Nem rejteni – engedni érdemes most az érzelmeket, felkutatva, hol zártuk be a szívünket és gyógyítva, megnyitva azt. Mély szenvedélyesség kel életre, az önvizsgálat hangsúlyossá válik.

25-én (12:50-kor) újhold jön, egy új lelki ciklus kezdete. Ez most érzelmekkel fűszerezi a tanító, megújító időket és erős angyali jelenlétet, segítséget is mutat. Rávilágíthat életünk nagy igazságaira, kérdéseink válaszaira és közelebb hozza Istent és a magasabb világokat.

27-én Merkúr-Mars trigon, Merkúr-Plútó kvadrát – Most a szokásosnál is könnyebben állhatunk ki magunkért és képviselhetjük akaratunkat, gondolatainkat. Beszélgetések, üzenetváltások történhetnek, amelyek rendkívüli módon előre visznek, rendeződést hoznak.

28-án a Jupiter visszalép a Halak Zodiákus jelébe – kis időre újraaktiválódik az összegzés, lezárás és mély belátás feladata, élménye mindannyiunk számára. Újra hangsúlyt kap az egység élménye és megvalósítása, a mélységes jóság, jószándék, megbocsátás, kegyelem, a mély és egyetemes-spirituális törvényszerűségek összefüggéseinek meglátása, a mély Istenélmény.

30-án a Mars retrográd irányt vesz, látszólag visszafelé kezd haladni – Az égbolton a Nimród csillagképben, a szakrális uralkodó csillagzatában fordul meg a Mars, ami önmagunkat, mint az életünk és sors urait jelkpezi. Azt a tökéletesen tisztán látó és önálló létezőt, akiben semmilyen megfelelési kényszer nincs és rálát saját belső működésére, egyben fel is fényesíti belső világát. A Mars éppen csak elhagyta a Bika csillagkép Tejútra emelő szarvait, máris visszafordul! Eddig a cél a magasabb minőség felé való (szellemi) emelkedés volt, mostantól azonban a cél a termékenység lesz! A Mars lehozza a magasabb erőket, amelyekkel anyagba önthetünk, alkothatunk.

Zentai Anna

Kép: Pinterest