Hogyan teljesítsd be a jegyed szerinti küldetést?

Olyan sok szó esik a csillagképekről, most nézzünk rá kicsit az állatövi jegyekre is! Ehhez egy nagyon minimális gyorstalpaló, már a kezdeteknél: a jegyek és a csillagképek két különböző rendszert alkotnak. Az égbolton 88 csillagkép ragyog, ezek közül 35 van az állatövben és ezek közül pedig 14 csillagkép van, amelyet a Nap érint egy esztendő alatt. Ők tehát a csillagképek, csillagzatok. Létezik azonban egy másik rendszer is, amelyet az ember alkotott meg és nincs az égbolton: a 12 jegyet tartalmazó Zodiákus kör. Ezt a 12 jegyet sokan ismerik, hiszen a legtöbb ember tudja, hogy születésekor a Nap mely állatövi jegyben tartózkodott (fontos megemlíteni, hogy nem ‘csillagjegyekről’ van szó, ez egy téves fogalom!). Vannak tehát jegyek és vannak csillagképek. Előbbi rendszert az ember találta ki és nincs az égbolton, utóbbit a Jóisten írta nekünk fénnyel az égre, évmilliókkal ezelőtt. Mindkét rendszer kitűnően működik és fontosnak tartom, hogy a földi világban, ahol test, lélek és szellem egyaránt él és létezik, egyiket se szorítsuk háttérbe.

Ha azt mondom, hogy ‘küldetés’, akkor erről is sok fura gondolat lehet a fejekben, holott a fenti cím egyszerűen arra utal, hogy mindannyiunk egyéni küldetése a boldog élet élése. Beteljesíteni küldetésünket annyit jelent, hogy élni egy számunkra kiteljesítő, boldog életet! Nézzük, hogyan tehetik meg ezt az egyes állatövi jegyek! (Ajánlat: ne csak a Nap-jegyedet, hanem az Aszcendensed jegyét is olvasd el és merengj el rajt, hogy hol és hogyan igaz ez rád!)

KOS – A Kos jegy küldetése, hogy nyílegyenesen, őszintén élje a szíve igazságát, nyíltan mutassa és élje szerelmét és szeretetét, elindítva az ehhez megfelelő, új utakat. Szenvedélye és szabad akarata megélésében, ereje megélésében teljesedik ki és fontos számára mindebben az is, hogy egy szíve szerinti szent célért tudjon küzdeni. Ez nem menne anélkül, hogy tisztába ne jönne azzal, hogy mi is az isteni minőség, mi is ez a szent cél, mit is akar valójában a szíve és ki merjen állni ezért! Ahhoz, hogy teljes életet éljünk, a megfelelési kényszereinket érdemes levetkőznünk csupán, ám ezek nagy része nem tudatos. Ezért vannak félelmeink akkor, amikor szívünk igazát kellene képviselni és ezért hiheti néha nem igazi dolgokra azt, hogy igaziak. A Kos kapta ehhez a legerőteljesebb tudatosságra való képességet, azaz egyszerűen képes a gondolatait uralni és kézben tartani és puszta gondolkodással legyőzni önmagát, átállni a pozitív gondolatokra! A szellemi erő a Kos nagy ereje és sikerének kulcsa – ám ez akkor viszi sikerre, amikor tisztába jön azzal, hogy mi is jelenti számára a szíve szerinti igazságot és eldönti magát, megkérdőjelezhetetlenül ezen dolgok mellett! Amíg elméből küzd, igaznak hitt dolgokért, addig az csupán erőszak és nem igazi beteljesülés – amikor a szíve igazát valósítja meg, az a megérkezés.

BIKA – A Bika igényli a biztonságos, kényelmes, élvezetes életminőséget és ez el is van rendelve számára, ám csak akkor lesz az övé, amikor ráébred arra, hogy nem a teste, hanem a lelke az, ami ezt valójában megéli és eszerint változtat! A puszta testi élvezetek és megélések csak egy adott határig képesek őt kielégíteni, ám ezen a határon túlmutatnak a vágyai – hiszen ezek a szíve vágyai! Meg kell találnia magában azt, vagy azokat a dolgokat, amelyek a szívét hívják, amelyek valódi, igaz vágyai és merni változtatni, megújulni, átalakulni annak érdekében, hogy ezeket az igazi dolgokat élje az anyagban is. Mernie kell azt élni az anyagban, ami a szívében van és amit gondol, érez, azt kimondani, megvalósítani, átültetni a hétköznapokba is. Ehhez érdemes nem visszariadni a nagy változásoktól sem, hiszen ezek hozzák meg azt, hogy mindezt megélheti!

IKREK – Az Ikrek a játékosságra, a gyermeki öröm élésére született és arra is, hogy ezt mások felé közvetítse, átadja ennek megteremtésének a tudását társainak is. Amikor kifejezi szeretetét, abban kiteljesedik. Ez azonban akkor fog igazán megvalósulni, ha megértve a tágabb összefüggéseket, élni és mutatni, megélni és kinyilvánítani meri szíve igazságát! Mivel hajlamos átsiklani a mélyebb igazságon és a hozott mintái miatt megfelelni a környezetéből vélt elvárásoknak, így nem is sikerülhet az áttörés. Ám akkor, amikor tanulni kezd és a megtudott, megismert dolgokat, az igazságot, a valódit, a magasabb szintűt, az istenit kezdi el közvetíteni kifelé, kapcsolataiban és magánéletében is, megtörténik a szintlépés. Nagyon fontos ebben nem csak a kommunikáció, hanem az életkedv, a nyitottság, az Isten felé közelítés, egyfajta magasabb szellemiség és hit ereje, amely segíti, hogy leszámolva a megfelelési kényszerekkel és félelmekkel, merje megnyilvánítani önvalóját és kiálljon az isteni minőség mellett a hétköznapokban is.

RÁK – A Rák minőség a belső otthonra találás, hazatalálás állapotában teljesedik ki, amelyet nevezhetünk önazonosságnak, lelki hazatérésnek, lelki kiteljesedésnek is. Gyakran tartozik hozzá a családban és anyaságban, vagy másokról való gondoskodásban való kiteljesedés. Ez azonban csak úgy tud megtörténni, ha érzékenysége mellett kialakítja a határozott személyiségvonásait is: ha meri meghúzni saját határait, elhatárolódni, akár elzárkózni olyan dolgoktól, eszméktől, hatásoktól és véleményektől, amelyek nem az övéi és nem az ő útját támogatják. A céltudatosság, a kitartás és határozottság az, ami által a Rák kialakíthat egy fajta szűrőt. Ha ez megvan, akkor már nem hat rá minden kósza szél és nem billenti ki őt abból, amiben lélekben hisz és bízik. Ez a lelki önbizalom és lelki erő viszi sikerre őt és céljait!

OROSZLÁN – Az Oroszlánnak fontos éreznie a biztonságot adó, feltételek nélküli szeretetet és ezzel együtt azt, hogy saját láthatatlan fényét, ragyogását, csodáját elismerik, hogy személyét igazán megbecsülik. Ezt azonban csakis igaz szereteten alapuló, valódi kapcsolódásokban és élethelyzetekben tudja megtapasztalni. Amíg olyan emberekhez, dolgokhoz akar kötődni, akikkel elméből és hozott mintázatok alapján kapcsolódik, addig az igazi lelki kapocs nem tud meglenni és ezt hajlamos erővel kompenzálni, uralni, hatalmaskodni, öntörvényűen dönteni dolgokról. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, szükséges az, hogy tudatosodjon benne, hogy szabad akarata van és nyiottabbá váljon a megszokottól eltérő lehetőségekre is! Ugyanakkor egy, vagy több nagy tisztításra is szükség van az életében. Megtisztítani a világról és kapcsolatokról alkotott képét, amelyet elhomályosíthatnak és torzíthatnak a hozott mintázatai. Megtisztítani az életét mindentől, amihez nem igaz, feltétlen szeretettel kapcsolódik, amiben nem teljesedik ki szívből. Könnyebbé, lazábbá és nyitottabbá válni, időnként önzetlenül adni, hogy megérezze, mit is jelen a feltétlenség! Hiszen azért nem hiszi el önmagáról sem, hogy feltétlenül szerethető, mert ebben sérült. Amíg e sérülést cipeli, nem mer ragyogni sem – ha már nem ragaszkodik, hanem engedi, hogy élete és szelleme felszabaduljon a terhektől, akkor a tisztázások által megvalósulhatnak a vágyai és érezni fogja azt a központi szerepet is, amelyhez a feltétlen szeretet a működtető erő.

SZŰZ – Rendszeresség, egyszerűség, tisztaság és egy finom, angyali minőségben élt, szeretetteljes élet – ez a Szűz útja és beteljesülése, ám ez nem megy anélkül, hogy ne nézzen szembe a káosszal, a félelmeivel és olyan lezárásokkal, amelyek által valójában felszabadul. A Szűznek minden vágya, hogy emberi kapcsolataiban és minden dolgában minden és mindenki legyen a saját helyén. Ha azonban a rendrakás a cél, akkor ezt zűrzavar előzi meg, méghozzá azért, mert a múltból hozott megfelelési kényszerekből építkezve jól összekuszálta az életét. Nem baj, sőt! Felemelő megélni számára azt a folyamatot, ahogyan a dolgai szépen, lassan a helyükre kerülnek. Érdemes határozottan lezárnia mindazt, ami nem működik, amivel nem önazonos és nem erőltetni, hogy megjavuljon, ha egyszer nem az a küldetése. Érdemes magához engedni az igazi, mély, gyengéd érzelmeket, mert a lelke az iránymutató és az elméjét csupán meggyőznie kell arról, hogy a szívét kövesse! Érdemes kilépnie az áldozatszerepekből és átvennie életébem a neki eleve járó főszerepet.

MÉRLEG – A finomság, szelídség, szépség és kényelem minden áldását élvezni kívánja a Mérleg és ez is várja őt élete beteljesüléseként – de ez nem megy másként, csak úgy, ha adott helyzetekben elkezd egyenesen és nyíltan kiállni önmagáért és szíve vágyaiért, igazságáért! Sokáig kerülheti a konfrontációt, az összeütközéseket, hiszen ide kapcsolódó, hozott mintái lehetnek, ám élete több pontján is felismerheti, hogy ezzel gyakorlatilag a szőnyeg alá söpört igazságok növekednek, aminek épp az ellenkezője lesz a következménye, mint amit ő szeretne. Fontos, hogy mérlegre tegye a szívét és felismerje, hogy élete mely pontjain döntött elméből és félelemből és hogy mennyire fontos és érdemes a szívére hallgatnia! Döntési helyzeteiben az foghatta vissza és hagyta billegésben, hogy nem mert beleállni szíve választásaiba, mert olyan (főként kapcsolati) mintákat hozott, amelyek miatt önmagában is kételkedett és másoknak akart megfelelni. A Mérleg küldetése, hogy a szíve szerinti igazságot élje, ehhez pedig bizony, szükséges élnie azzal az akaraterővel és küzdőképességgel, ami szintén benne él! Akaratának érvényesítése lehet olykor a kulcs a békéhez és nyugalomhoz.

SKORPIÓ – A végzetes és szenvedélyes Skorpió a legmélyebb szerelem, a legmélyebb igazság élésében tud kiteljesedni és biztonságot találni. Vágyik a megfoghatatlanra, az érzékelhetőre, ám ezt éppen az által tudja megteremteni, hogy meri átültetni vágyait az anyagba! A Skorpió ugyanis olyan mintázatokat hozhat magában, amelyek miatt saját valódi igényeit és vágyait alantasnak, félelmetesnek ítélheti meg és elutasíthatja, démonizálhatja is akár. Érdemes felismernie, hogy mindez csupán egy betanult működés, amin túl tud lépni. Akkor válik igazán éretté, amikor rájön, hogy mik is a valódi vágyai és ezeket elkezdi megmutatni, megélni, megvalósítani a fizikai síkon is. Amíg tagadásban van, addig elfojtásban is és ez feszültséget generál. Ám amint elkezdi megmutatni, hogy mekkora a szíve és elhagyja megfelelési kényszereit, vállalja igaz és szabad akaratát, vágyait – azonnal beindul a megvalósulás folyamata. Fontos, hogy tegyen azért, hogy elképzelései megvalósuljanak és erősítse meg önbizalmát, önbecsülését! Ami a szíve mélyén van, ahhoz igenis ragaszkodjon és ne adja alább!

NYILAS – A tágabb szellemiségben, az Istennel való kapcsolódásban, az isteni minőségben és a tudás kiárasztásában kiteljesedő Nyilas hajlamos nagyobb ívekben gondolkodni, de mellé érdemes tennie az egyszerű, hétköznapi megértést és kommunikációt is. Ha mindig csak távolra és magasra néz – akkor éppen azt nem veszi észre, ami az orra előtt van. Ha elutasítja az egyszerűséget, hétköznapiságot, játékosságot és gyermeki lelkiséget, illetve a mások megélésének útjait, akkor maga sem tud teljessé válni mindezek nélkül. A Nyilas számára fontos, hogy ne csak fejben tudjon, de ki is mondja, meg is beszélje a fontos és igaz dolgokat, ezt pedig ne úgy tegye, hogy saját igazát erőlteti, hanem úgy, hogy megértse a másik oldalt is! A Nyilas nagyon is tudatában lehet egy magasabb igazságnak és hajlamos kizárólagosan a saját eszméiben hinni – ám éppen ezzel zárja ki a teljességet. Ahogyan Isten sem tesz kivételt gyermekei között, úgy neki is fontos, hogy ítélkezéstől mentesen, minden oldalt és helyzetet megismerve átlássa a valódi történéseket, működéseket. Ezt pedig csak beszélgetésekkel tudja megtenni, megérteni. Erős igazságérzete olykor nem engedi, hogy meglásson más minőségeket is, holott akkor fog igazán megérkezni az isteni minőségbe, amikor teljességében átlátja majd az emberi és világi működéseket. Amikor minden utat, helyzetet megért, megszületik benn a végtelen béke, derű, a szeretetteljes és belátó bölcsesség.

BAK – A Baknak minden vágya a legmagasabb célokig eljutni és mindenáron képes is végigvinni terveit, ebben pedig megvalósítani azt, ami számára igaz értéket képvisel. Ám ehhez fontos, hogy meglágyuljon és engedje az érzelmek áramlását is! A Bak ugyanis olyan utat jár be, amely során a múltban (a szülők által) megélt korlátozásokon át megtapasztalta, hogy valamit nem lehet – őbenne pedig mindennek ellenére is ott él a “bármi lehetséges!” tudatossága. Ezt végig is tudja vinni, elérni a lehetetlennek tűnő célokat is, amelyek valójában saját tudati határainak meghaladásai által valósulnak meg. Ehhez azonban, mivel sokáig bezárta szívét, melyet sérülések értek, fontos, hogy megnyissa a szívét, engedje érezni a lelkét és mások felé is finom érzésekkel, lelkiséggel tudjon fordulni adott helyzetben. A lelke hívásának meghallása, megérzése, abban való bizalom kialakítása, szíve követése, mind a Bak kiteljesedésének kulcsa. Ha mer önazonosan élni és minden látszólagos akadályon és félelmén túl is meri önmagát adni és megmutatni lelkét, érzéseit, akkor biztos a siker a Bak számára! Az útközben sorra történő kudarcok sem tántoríthatják el – hiszen minden siker egy rakás előzetes kudarc után következik be és ezt valahol mélyen ő maga is jól tudja, így mindenáron végigviszi a szíve igaz vágyát!

VÍZÖNTŐ – A korlátlanságot, a szabad és tiszta létezést, az átlagnál magasabb szintű, különleges kapcsolódásokat és szerepkört megélni vágyó Vízöntő számára is biztos a siker és a kiteljesedés, ha tudatosítja magában azt, hogy nem külső hatalom, nem sors, nem más emberek uralkodnak élete alakulásán, hanem ő maga alakítja és irányítja azt! Az élete alakulása feletti irányító, vezető szerepet magához venni, merni döntéseket hozni és kreatívan alkotni, teremteni az életét a saját örömére – ez mind az ő útja és ebben kiemelt szerepet kap a múltból való tanulás; az, hogy merjen szembenézni önmagával és szembesülni saját működésével. Nem másokra fókuszálni, nem másokban – hanem önmagában gondolkodni, keresgélni. Vállalni a felelősséget sorsa alakulásáért és ehhez magába nézni és uralni belső erőit. Nem kirekeszteni magát az egységből, hiszen végtelenül tisztának gondolhatja magát – hanem meglátni, hogy önmaga határolta csak el önmagát mindentől, amire vágyik és megengedni, sőt, tenni azért, hogy ez meglegyen. Adott helyzetekben bizony, nagyon is szükséges magára gondolnia és önmagát középpontba helyeznie és ehhez cselekvések, döntések, határozott választások is szükségesek. Ugyanakkor a Vízöntő számára van még egy rendkívül fontos minőség: a feltétlen szeretet élése és áramlása, önmaga irányába és mások felé is! Hajlamos ugyanis sok mindent tagadni és ez a sérülései miatt alakult ki. Ám amikor megnyílik a szeretet áramlására és nem ellenkezik már, ha meri kinyitni a szívét, akkor megélheti a csodákat!

HALAK – A Halak a legérzékenyebb jegy az állatöv szereplői közül és rendkívül mély, finom lelkiséggel és intuícióval rendelkezik. Minden vágya a feloldódás, az egység élményének megélése, elveszni, beleveszni az egységbe és megélni ez által a mély harmóniát. Ez pedig lehetséges is, de csak úgy, ha megtanulja, hogy minek-kinek hol a helye és mi a rendje az életben és eszerint szűr! A Halak ugyanis annyira érzékeny, hogy képes mindenkivel határok nélkül együttérezni és minél inkább hordoz még magában szenvedés- és áldozatprogramot, annál inkább lesz fogékony mások szenvedéseire is. Szenvedésből márpedig nem lesz boldogság és teljesség. Tanulással és gyakorlással, úgy tudja mindezt megvalósítani, ha felismeri, hogy egyrészt nem szenvedéssel fog segíteni másokon. Hiszen, ha lesüllyed mások rezgésszintjére, akkor nem tudja felhúzni őket sem. Ha azonban megemeli rezgésszintjét, feloldja áldozatprogramjait, megengedi magának a harmóniát, akkor azzal segít igazán másoknak is, akik hozzá kapcsolódva erőt kapnak és példát a felemelkedésre! Másrészt, fontos számára, hogy tudja, hol végződik ő maga és hol kezdődik a másik. Ilyen értelemben fontos a rend – tudni, hogy mi az enyém és mi nem az enyém. Ha képes megkülönböztetni és felismerni a határokat, helyén kezelni a maga és mások érzéseit, akkor mindentől függetlenedve megvalósíthatja önmagával a harmóniát és az egységet, amelyhez mások is még magasabb szinten tudnak becsatlakozni.

Zentai Anna

Kép: Pinterest