Heti holdnaptár és tranzitnapló – 2022. június 27. – július 03.

HOLDNAPTÁR

Hétfőn a Hold az Ikrek jelében haladva a társunkra, a másik félre való ráérzékeléssel ajándékoz meg! Most átérezhetjük a másik fél helyzetét és ettől más színben láthatjuk a sajátunkat is. Ideje a lelki működések megértésének és érzések kifejezésének. Csillagképileg a Bika csillagkép szarvainál emelkedik a Tejúra a Hold, ahova estére érkezik meg. Közben belép Nimród csillagterébe is.

Kedden Nimród csillagai alatt halad a Hold, így lelki-érzelmi szinteken láthatunk rá saját működésünkre és válhatunk önmagunk uraivá. Estére a Rák jelébe érkezik meg, így érzékenyebb és nosztalgikusabb hangulatba kerülhetünk. Ideje jön az emlékezésnek, a dolgok eredetének a felkutatásának.

Szerdán hajnali 04:53-kor köszönt ránk az újhold, így új lelki ciklus veszi kezdetét. Ez a nap minden új dolog elindításának kedvez, főként annak jegyében, amelyet az utóbbi két hétben lelkileg megdolgoztunk magunkban. A Rák jelében lévő újhold üzeni, hogy most érzésből, ösztönösen, lélekből indítunk el dolgokat, amelyek az önazonosság, a külső és belső otthonteremtés, a család, az anyaság és a lelki kiteljesedés ígéretét hozzák. Ez az újhold az Ikrek csillagkép lábainál, az éppen felkelő Nappal (!) valósul most meg, éppen a Napút és a Horizont kereszteződésében, így igen erős energetikát, fényerőt hordoz! A Fény születése történik bennünk, valódi elindulás, új kezdet, nagy lépések azok, amelyek a most induló holdhónapban lehetővé válnak! Ideje a sarkunkra állni, megállni a lábunkon, kiállni magunkért és lépni azon dolgok felé, amelyek a lelkünknek kedvesek, hiszen a Hold felső együttállásban van a Nappal, a lélek kell, hogy vezessen tovább!

Csütörtökön továbbra is a Rák vizes jelében jár a Hold, ez minden vizes tevékenységnek kedvez. Intuíciónk erős, lelkünkben bízva haladhatunk. Napközben megérthetjük, hogy életünkben mi képvisel múlandó minőséget és mi az, ami örökérvényű, halhatatlan. Estére a befogadás, megnyílás kérdésköre hangsúlyossá válik.

Pénteken az Oroszlán jelébe lépő Hold már tüzes erőket hoz, lelkivilágunk intenzívvé válik. A Rák csillagkép alatt járó Hold ma egész nap a belső hazatalálás, a lelki otthonteremtés idejét üzeni. Napközben a szeretettel való táplálás, estére az engedés-elengedés-önállósodás témái kerülhetnek elő.

Szombaton ideje átgondoli eddigi lelki-szellemi fejlődésünket, azt, hogy mennyire éltünk, cselekedtünk eddig a feltétlen szeretet jegyében, nem csak másokkal, de önmagunk iránt is! Tanulhatunk a múltbéli magatartásunkból. A mai nap kulcszava (is): megengedésben lenni!

Vasárnap az Oroszlán szívét érintő Hold a feltételek nélküli szeretet élését, áramoltatását, sugárzását üzeni! A szeretet, életöröm létállapotát, a szívbéli kapcsolódásokat megélni – ez most az égiek ajándéka.

TRANZITNAPLÓ

Hétfőről keddre forduló éjféltájban a Mars-Szaturnusz szextil válik egzakttá, ami megértését hozhatja az eddig megélt tapasztalásoknak és erőt ad, hogy meghaladjuk a régi rendszereket, félelmeket, új lendülettel nyitva az újra! Az élmények még a múlt minőségeitől való szabadulásról szólnak, de ez már új kezdetet készít elő és jelen van a régi szenvedéseken, negativitáson való felülemelkedés és a tudatosság képessége, az őszinteség ereje is.

28-án kedden reggel a Neptunusz retrográd irányba fordul, a Halak jelben, a Halak csillagkép múltba visszaúszó halának csillagai alatt, a 8. ház csúcsára állva. Visszatérünk még tehát ahhoz, hogy tisztítsunk kapcsolati téren, hogy a múltból hozott erőkkel, tiszta érzéseinkkel és mély érzelmeinkkel kiteljesítsük életünket és kapcsolódásainkat. December 4-ig tart ez az időszak, amelyben érdemes még erősebben bízni tiszta érzéseinkben, intuícióinkban.

Szerdán a hajnali-reggeli órákban válik egzakttá a Vénusz-Jupiter szextil, amely csodálatos támogatója a most virágzó szerelmeknek, párkapcsolatoknak! Ezekben is megérthetünk valamit és fejlődhetnek a kapcsolódásaink. Kapcsolati tanítások és lehetőségek jönnek e napokban. Új kezdetekről, szellemi termékenységről, öröm és bőség éléséről is szól ez az idő. Ha van megbeszéletlen dolog a kapcsolatainkban, akkor ezt is érdemes előhozni – most harmóniát, békét teremthetünk.

2-án szombaton tetőznek a legerőteljesebb energiák, ám ezt most főként az álmaink üzenetei rejthetik! 04:10-kor egzakt ugyanis a Mars-Plútó fényszöge, amely leginkább szellemi energiákat belső tüzet mozgat meg! Ezt már előző nap erősen kihasználhatjuk, a Vénusz-Jupiter támogató ereje a kapcsolatokban segíti, hogy ezzel az erővel áttörjük az eddigi (képzelt, önmagunkban lévő)korlátokat, határokat! Bármilyen állapotba is kerülünk a héten, illetve az ez előtti napokban, érdemes az átbillenésre fókuszálni! Ha félünk valamitől – lépjük meg! Az Univerzum minden ereje támogat most ebben. A kos Mars emellett a szeretet nyílt, egyenes kinyilvánításában érzi magát a legjobban, a bak Plútó pedig továbbra is annak idejét üzeni, hogy amit már tudunk, azt ideje lehozni az anyagba, a hétköznapok szintjére is és élni azt! Ennek a fényszögnek az ereje hatalmas lehetőség a fejlődésre, a szeretettel teli, szívvel élt élet, a tudatosság, az önlegyőzés területein. Mindketten azt az erőt adják, amellyel önmagunkat legyőzhetjük, hatalmat gyakorolhatunk teremtéseink felett! Itt az idő jóra fordítani a sorsunkat! Ha ehhez felszínre jönnének az eddig mélyre fojtott indulatok, rejtett düh, harag vagy fájdalom, akkor találjunk ezeknek is megfelelő levezetést, ne rekedjenek bent, majd fordítsuk át pozitív, felemelő gondolatokkal az érzelmi állapotunkat is (hiszen minden lelkiállapot attól függ, mibe lovalljuk bele magunkat és ez határozza meg teremtéseinket, megéléseinket is)!

Zentai Anna

Kép: Pinterest