Hangolódj magasabb frekvenciára!

Hangolódj magasabb frekvenciára!

Kép: Google


Világunkban minden energia és rezgés. Az anyag is rezgések sűrűsödéséből keletkezik. Ezért bármit is szeretnél jobbá tenni az anyag szintjén – azt a gyökereknél kell elkezdened.
Az asztrozófiában ismert ősprincípiumok (égitestek, bolygók) egy-egy adott rezgés megtestesítői. Azok, akik olvasnak, tanulnak e témában, általában arra törekednek, hogy egy adott bolygó rezgését magasabb szintre (frekvenciára) emeljék. Sokat írtam már arról, hogy mindenki számára a legmagasabb frekvencia a saját önazonossága, vagyis a saját lelkére való hallgatás, a valódi lelki hívások követése. Akkor rezgünk a saját frekvenciánkon, ha rátalálunk önmagunkra. Ez a belső áthangolódás folyamata. Nézzük most mindezt egy másik megközelítésben!
Energetikai rendszerünket (amelybe egyaránt beletartozik a szellem és a test is) úgy is gyógyíthatjuk, hogy kívülről hangoljuk a saját természetes, harmonikus rezgésére. Minden egyes égitest a születési képletünkben egy-egy aspektusunk, rezgésünk, amelyet megemelve, helyén működtetve tudunk pozitívnak érzett megéléseket, eredményeket elérni. Ehhez ad segítséget ez a poszt. Az itt található hanganyagok háttérként lejátszva segíthetnek áthangolódni.


A Nap frekvenciája:
https://www.youtube.com/watch?v=9vos-EfzfbI
A Nap jelképezi születési képletünkben a saját isteni önvalónkat, fényünket, ragyogásunkat, kiteljesedésünket, önirányításunkat, uralmunkat életünk és erőink felett, vezetői képességünket, rálátó erőnket, cselekvő tetterőnket, a feltétlen szeretet áramlását, engedését önmagunk és mások irányába is, apával, férfiakkal, vezetőkkel való kapcsolódásunkat. Ezt a rezgést emelve mindezek harmonizálódnak.


A Hold frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=dSdTVTHF2u4
A Hold számomra kivételes ügy, hiszen a lélek megtestesítője, így saját lelkünkre segít hangolódni. Érzésvilágunkat, érzelmeinket, családdal, édesanyával, nőrokonokkal, anyasággal való viszonyunkat segít feljebb hangolni. Hozzá tartozik még az odaadás, a gondoskodás, a táplálás, a befogadás-növelés/megtartás-elengedés folyamata, a szűrés, nemesedés, az intuíció és az álmok világa.


A Merkúr frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=69FerNh0qHc
A Merkúrhoz tartozó témák: gyermeki én, belső gyermek, saját gyermekeink, érdeklődés, kíváncsiság, fizikai és szellemi mozgékonyság, intellektus, információk áramlása, kommunikáció, önkifejezés, írás, beszéd, testbeszéd érzékelése, gesztusok, közvetítés, megértés, beavatás a titkokba.


A Vénusz frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=7ZjoSitLjPw
A Vénusz az ősbizalom, a termékenység és szépség princípiuma. A harmónia, a testiség, az emberi kapcsolatok, a párkapcsolat, a művészetek, zene, tánc, alkotóművészet, a női minőség/nőiség, az önbizalom, az anyagban való kellemesség és bőség élése.


A Mars frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=aeMovDWixf0
A Mars a szellemi kitörés és emelkedés, a férfi minőség/férfiasság, az erő és akarat, a tűz/vágy, a szexualitás, a küzdőerő/küzdés, a bátorság, öntudatosság. Ő az önmagunkért való kiállás, az akarat érvényesítése (a szó legjobb értelmében), az új kezdet ereje, lendülete. Ő a nyitottság, egyenesség és a szeretet nyílt kimutatása.


A Jupiter frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=bEukSUJjSvA
A Jupiter a kiterjedés, kiáradás princípiuma. Ő az igazság (az isteni igazság, a lélek igazsága), a hit, a bizalom, a bölcsesség, a távlatok, a magasabb szintű törvényszerűségek megértése-átlátása, a magasabb szellemi tanulmányok és utazások (szellemi utak elsősorban), a szociális érzékenység, segítségnyújtás-adás.


A Szaturnusz frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=2gwMMUNWaGk&t=46s
A Szaturnusz az anyagba szentelés, a fény anyagba ültetése, a tökéletesség, a szentség/szakralitás, a jelenlét élése, az idő és az érés/érettség, türelem, céltudatosság, lépésről lépésre való haladás, kitartás, szorgalom, önfegyelem, a komfortzóna határainak felismerése, a kötelességtudat, felelősségtudat, koncentráció, fókuszáltság, tapasztalatok bölcsessége.


Az Uránusz frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=JZ6PEaI81_o&t=178s
Az Uránusz a magasabb szintű szellemiség, a rendszerek átlátása, a tudattágítás, a korlátlanság, a tisztító erő, tisztítás, oldás, szabadulás, szabadság, a hirtelen, vártlan, meglepő, szokatlan, újszerű élmények, a reform, a különlegesség, zsenialitás, a függetlenség, egyediség, megvilágosodás, ötletesség, eredetiség.


A Neptunusz frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=P_2YCDG2kSw
A Neptunusz a lélek mélye, a legmélyebb érzelmek és a legmélyebb, legtisztább érzékelés. Az érzékfeletti érzékelés, intuíció, médiumitás, a képzelet és fantázia világa, a teremtő képzelet. A lélek valóságának igaz hívó szava. (Nem illúzió! Ez csak akkor jelentkezik, amikor valaki még nem önazonos és nem a saját lelkére hallgat, amikor még befolyásolva van kívülről.) A Neptun a feloldódás, az egység, az Unio Mystica. (Ha nem vagyunk még egységben önmagunkkal, akkor lehet csak kétség, szenvedés, függés. A szenvedélybetegségek és szenvedésprogramok, áldozatprogram, mártír hajlam mind feloldható, ha elkezdjük saját lelki hívásainkat követni és nem engedjük befolyásoltatni magunkat.)


A Plútó frekvenciája: https://www.youtube.com/watch?v=kY-QzzivZTs
A Plútó a sorsemelő erőnk, a sorsunk és teremtő erőink feletti hatalom! Általa vagyunk képesek szó szerint bármire, általa tudjuk magasabb szintre emelni tudatosságunkat, rezgéseinket, életünket, sorsunkat. A Plútó a regeneráló és megújító erő, a radikalizmus, maximalizmus, a szenvedélyesség, a magasságok és mélységek, szélsőségek élése, a transzformáció, átminősülés, újjászületés, gyökeres átalakulás, a bennőnk élő legmélyebbről feltörő életerő.


A hanganyagok egy adott időszakban használhatóak úgy is, hogy az éppen aktuálisan hangsúlyos fényszögekben szereplő bolygókhoz kapcsolt rezgéseket futtatjuk a háttérben, így hangolódunk a jelenlegi fényszögekre. (Jelenleg Mars-Uránusz-Szaturnusz)
✨?✨

Zentai Anna

Források: YouTube