Frekvencia – Az egó áttörése és visszatalálás igaz önvalódhoz – te vajon hol tartasz az átalakulásban?

Penney Peirce: Frekvencia című könyve alapján (részletek)

frek

Hogyan találsz vissza igazi énedhez? Hogyan állsz rá valódi alapfrekvenciádra? Hogyan szabadulsz ki az egó korlátaiból és hogyan nyer teret az, aki és ami valójában TE vagy – az igaz lelkiséged, isteni lényed, az igaz önvalód? Hogyan válsz te magad “igazivá”?

Kilenc lépcsős folyamatként írható le ez az átalakulás, amin most keresztülmész:

 1. A lélek összeolvad a testtel, az érzelmekkel és a szellemmel
 2. Az élet frekvenciája minden formában és mindenütt egyre csak növekszik
 3. Az egyéni-kollektív tudatalatti kiürül
 4. Kisebbítünk, beleerősítünk, ellenállunk és elnyomunk
 5. A régi struktúrák felbomlanak és eltűnnek
 6. Megállunk, elengedünk, és elfogadjuk igazi énünket
 7. Főnixmadárként születünk újjá a világban
 8. A kapcsolatok, a család és a csoportos tapasztalások forradalmi változáson mennek keresztül
 9. Minden egyes anyagrészecskében ott van a megvilágosodás csírája

Ugyanez a folyamat megfogalmazható a hétköznapi emberi megéléseken keresztül is:

 1. Izgatott vagyok és tudom, hogy még előttem az élet! Többre vágyom!
 2. Remegek az idegességtől. Úgy érzem, megőrülök. Minden tagom fáj. Fáradt vagyok, de nem tudok aludni. Azt akarom, hogy minden vágyam teljesüljön, méghozzá MOST!
 3. Zaklatott vagyok és félek. Az élet túl sűrű, és a helyzet nem enyhül. A legrosszabb félelmeim válnak valóra. Nem bírok uralkodni magamon!
 4. Nekem ugyan nem kell megváltoznom! Olyan vagyok, amilyen, és ez így jó!
 5. Megőrülök az emberektől. Miért nem hagynak már békén? Az egész életem egy nagy konfliktus.
 6. Meg kell változnom, mert semmi nem megy úgy, ahogy szeretném. El kell indulnom valamerre. Még azt sem tudom, ki vagyok!
 7. Olyan jó érzés elengedni magam! Úgy érzem, mintha mindenütt jelen lennék, és ez tetszik! Méghozzá nagyon, úgyhogy mától kezdve semmiért sem vagyok hajlandó feláldozni ezt az érzést!
 8. Rájöttem, miért vagyok a világon és most ki akarok bontakozni! Nagyon izgat a sorsom! Könnyen meg tudok maradni a frekvenciámon, még akkor is, ha mások alacsonyabb frekvencián rezegnek.
 9. Most, hogy mindent tudok a frekvenciáról, exponenciálisan fejlődnek a kapcsolataim. Szívesen segítek másoknak és ők is szívesen segítenek nekem.
 10. Szabadon és korlátok nélkül élek! Kényem-kedvem szerint közlekedem térben és időben, sőt, még azon túl is. Azonnal létre tudok hozni és meg tudok ismerni bármit!

frekve

Hogyan ismerhető fel a folyamat a hétköznapok szintjén? – Vajon Te hol tartasz benne?

 1. A háromdimenziós fizikai világ, amelyet valóságnak hiszünk, úgy kezd el reagálni a magas frekvenciájú energia betörésére, mint a szendergő gyerek, akit a sütőben sülő sütemény ínycsiklandó illata kelt fel álmából. …azzal reagálunk a behatásra, hogy “megnöveljük” a rezgésszámunkat, hogy minél jobban beleássuk magunkat a rejtélybe. Azt tapasztaljuk, hogy egyre vékonyodik a mennyet a földtől elválasztó határvonal – ettől felvidulunk, élesebbé válik érzékelésünk, és úgy érezzük, valami fontos vár ránk a kulisszák mögött. Fokozatsosan erősödő hullámokban megkezdődik az egymásba hatolás folyamata, aminek végeredményeképpen a harmadik és a negyedik dimenzió összeolvad. Tudatosságunk és érzékenységünk fejlődésével párhuzamosan bepillantást nyerhetünk abba, mi következik.
 2. Testünk nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy igazodjon a magasabb rezgéshez, ami kezdetben felbolydítja komfortzónánkat. A szívünk hevesen vagy akadozva ver. Hőhullámok törnek ránk. Nemcsak a testünk forróbb és remegőbb, hanem az érzéseink is felfokozódnak: drámai csúcsokat és mélységeket járunk be és kiszámíthatatlan érzelemkitöréseket produkálunk. Alig tudunk koncentrálni, memóriazavarokkal küszködünk, enerváltak vagy szétszórtak vagyunk. Gyakori az álmatlanság, máskor meg úgy alszunk, mint akit agyonvertek. A pozitív hatások közé tartozik, hogy vitálisabbak és teherbíróbbak leszünk, sőt, a tudatosságunk is növekszik…
 3. Az érzelmek és a test rezgésszámának növekedésével együtt a tudatalatti blokkjai, amelyek alacsony frekvenciájú, félelmen alapuló érzelmek, többé nem fojtódnak el a mélyben. Az alacsony frekvencia nem marad meg a magas frekvenciájú energia- és tudatmezőben. A blokkok úgy reagálnak, mint kukoricaszemek a hőre: felpattannak a tudatunkba. Ezzel egyidejűleg felszínre törnek az elfojtott emlékek, egyéni drámák és traumák zajlanak le, valamint újra feltámadnak a régi önkorlátozó és negatív hiedelmek. Szilárdan el kell határoznunk, hogy hősiesen átküzdjük magunkat az alvilágon, hogy a tudatalatti és az ismeretlen világába behatolva, értelmet találjunk a történésekben. Ezen a ponton nem árt tudatosítani magunkban, hogy jól bevált módszerek léteznek az előrejutásra, ez a szakasz sem tart örökké és a felszínre kerülő dolgok nem mi vagyunk. Álmaink és vágyaink intenzívebbé válnak. Nagy robbanásokra lehet számítani, mint amikor a fedő lerepül a kuktáról. Amikor tudatalttink kinyílik, mint Pandora szelencéje, észre fogjuk venni, mennyire sarkosan, fekete-fehéren gondolkodunk. …könnyebb másokon észrevenni saját nem tudatos rögeszméinket. Egyre gyakoribbá válik az okoskodás, a címkézés, a “mi kontra ők” gondolkodásmód és a másik szapulása. A kapcsolatok, főleg azok, amelyek az őszinteség és a kommunikáció hiányán alapulnak, meginognak, közömbösségbe fulladnak, majd egymás hibáztatásának, a kritikus szemléletmódnak és a változásra való képtelenségnek köszönhetően tönkremennek. A szakasz pozitív eredményei közé tartozik, hogy .. elsajátítjuk a tükrözés fogalmát… Megtanulunk együtt élni az ellentétes végletekkel. Tudatosan tekintünk érzelmi gyújtóbombáinkra.
 4. Amikor már kezd úgy tűnni, hogy végre sikerült megszabadulnunk évek óta cipelt félelmeinktől és örökre begyógyítanunk lelki sebeinket, az egónk – szellemünk azon része, amelyik a félelemben és az önvédelemben gyökerezik – hirtelen belép a képbe és felsikolt: “Én még nem akarok meghalni!” Küzdeni kezd a régi, “nehéz, de ismerős” helyzetek fenntartásáért és vehemensen tiltakozik az ellen, hogy elengedjen és bízzon. Síkra szállunk személyiségünkért … Híresek, befolyásosak és gazdagok akarunk lenni … Azzal próbálunk biztonságot teremteni magunknak, hogy szigorú ellenőrzés alatt tartjuk a környezetünket, és amikor rájövünk, hogy mindent nem tudunk az uralmunk alá hajtani, keménnyé, cinikussá, szarkasztikussá vagy ellenségesen fásulttá és tiszteletlenné válunk… Ha konfliktuskerülők vagyunk, elnyomjuk magunkban a fenyegető gondolatokat, ellenállunk a változásoknak, biztonságra vágyunk, esetleg visszavonulunk tökéletesen kicsinosított otthonunkba a hatalmas tévékészülékünkhöz, a szüleinkhez vagy tiszteletet parancsoló szülőpótlékainkhoz. Vidámnak tettetjük magunkat, és úgy teszünk, mintha minden rendbe lenne. A szakasz pozitív eredményei közé tartozik, hogy életünk összes területén hirtelen áttörésre számíthatunk: idetartoznak a sebeinkkel kapcsolatos gyógyító felismerések is. A nehéz gyerekkorból eredő problémák eltűnnek, az elszigeteltséget felváltja a többi emberrel való hasznos együttműködés, és azok a dolgok, amelyekre régen olyan vehemensen reagáltunk, most szinte egyáltalán nem zavarnak minket.
 5. Már nem sokáig kerülhetjük el az elkerülhetetlent. Amikor az egó egyéni és társadalmi szinten is meghal, sokan pánikba esnek, mert azt hiszik, eljött a világ vége. Pedig nem – olyan ez az egész, mint amikor a kígyó levedli a bőrét. Tulajdonképpen annyi történik, hogy a korlátolt én-tudatot egy tág én-tudat váltja fel. Ezen a ponton érdemes egy barát, egy terápiás szakember, egy lelkipásztor, egy guru, egy tizenkét lépcsős program, vagy az angyalok segítségét kérni. Miközben megtanuljuk a hátunk mögött hagyni félelem uralta múltunkat, sok minden, amiről korábban azt hittük, hogy fontos vagy értelmet ad az életünknek, haszontalanná, sőt, egyenesen unalmassá válik, ezért megszabadulunk tőle. Véget érnek a kölcsönös függőségen alapuló kapcsolatok. A régi szokások kihalnak, a régi intézmények pedig megbénulnak és összeomlanak. Egyre inkább szemet szúrnak a hazugságok, a hitetlenség, az üres fecsegés, az unalmas lehetőségek… Több halálesetnek leszünk tanúi, mint korábban valaha is. Rajtunk kívül álló okokból módosítanunk kell jól kidolgozott terveinket. A régi keretek felbomlása láttán csalódás lesz úrrá rajtunk. Egyre bizonytalanabbá válunk azzal kapcsolatban, kik vagyunk, mire támaszkodhatunk, vagy miért vagyunk a világon. Határaink elmosódnak… megtorpanásra kényszerülünk. A szakasz pozitív eredményei közé tartozik: ha hagyjuk, hogy a fölöslegessé vált dolgok eltűnjenek az életünkből, azt fogjuk tapasztalni, hogy a külső szabályok nem is olyan fontosak, mert belülről irányítjuk önmagunkat és látni fogjuk, hogy a természetes harmónia és rend egyetemes alapelvei szerint élünk. Saját végtelen bölcsességünknek köszönhetően megerőltetés nélkül járhatjuk saját utunkat. A régi struktúrák összeomlása természetes velejárója az új énünkre való rátalálásnak.
 6. Végül eljutunk arra a pontra, ahol már nem ellenkezünk tovább. A gödör mélyén találjuk magunkat, vagy egy szép napon valami rejtélyes oknál fogva megvilágosodunk, és feltárul előttünk a kendőzetlen igazság. A jelen teljesen beszippant minket, és elválaszt bennünket mindent szabályozni akaró egónktól. Sehogy sem bírjuk rávenni magunkat, hogy a régi, jól bevált sémák szerint járjunk el és ekkor érezzük meg lelkünk első igazi rezdülését. Körülvesz minket az egyszerűség, a tágasság, a csend, a szabadság, a béke. Elengedtük a régit, visszataláltunk önmagunkhoz és ettől remekül érezzük magunkat! Hogy mi lesz az egónkkal? Kit érdekel! Életünk legutolsó hamis összetevőjét is felismerjük és elhatározzuk, hogy többé nem akarunk őszintétlenül létezni a világban. Természetesen nem fogunk összeférni a társadalom többi részével, de ellen kell állnunk a nyomásnak, és nem szabad visszatérnünk a régi szokásainkhoz. Lényege, hogy “érezzük” a lelkünket – az alapfrekvenciánkat vagy a legmagasabb egyéni rezgésünket. A szakasz pozitív eredménye, hogy amint elhatározzuk magunkat, fordul a kocka, és drámai javulás következik be az életünkben, az egészségünkben és a hangulatunkban.
 7. A 6. szakasz nagy fordulópontját követően már semmi sem forgácsolja szét energiánkat és tudatunkat. Innentől kezdve csak “fölfelé” visz az út. Már nincs szükségünk akaraterőre ahhoz, hogy élni tudjuk az életünket – hiszen az már tökéletesen működik. Rájövünk, hogy mindenkivel és mindennel összeköttetésben állunk, és kölcsönösen támogatjuk egymást, az élet pedig mindent megad, amire csak szükségünk van. Az önkiteljesítés és az önmagunk sorsa iránti felelősség kezd érdekelni minket: jó értelemben véve “tele vagyunk önmagunkkal” és valami újszerű dolgot akarunk tenni, ami testünk, szellemünk és lelkünk közös terméke. Ha olyanokkal találkozunk, akiknél még nem történt meg ez az elmozdulás, nem félünk, hogy lehúznak minket. Inkább magunkra vállaljuk a tanító, a gyógyító vagy a mentor szerepét és jó célra használjuk magasabb frekvenciánkat. Túlteng bennünk az újító szándék. Elmerülünk abban a munkában és önkifejezésben, amire “teremttettünk”, büszkék vagyunk azokra a mélyen gyökerező hajlamokra, amelyek születésünktől fogva ott lapulnak bennünk… A célok megvalósítása könnyebbé, élvezetesebbé válik, és időszemléletünk is teljesen megváltozik, ahogy múlt és jövő eltűnik a kitágult jelenben.
 8. Most már mi magunk is érezzük, milyen mélyen hatja át egymást az egyéni és kollektív tudat, és azzal is tisztában vagyunk, hogy énünk egyszerre egyéni (én) és kollektív (mi). Érezzük, hogy mi és a többi ember hogyan hatunk egymás életére. Ez arra késztet, hogy felelősséget vállaljunk tetteinkért és gondolatainkért, hogy ezzel is mások kedvében járjunk. Toleránsabbak és emberségesebbek vagyunk. Nyugodtabban és elnézőbben alakítjuk ki és zárjuk le a kapcsolatainkat attól függően, hogy érzésünk szerint a lelkeknek éppen össze kell-e olvadniuk, vagy szét kell-e válniuk. Gyakran önt el minket a tiszta szeretet nagyszerűségének érzése. Hamisítatlanul önmagunk vagyunk, anélkül, hogy erőlködnünk kellene, ugyanakkor bármely csoport közös szellemébe is beleolvadhatunk… konkrét kapcsolatot tudunk kialakítani a nem fizikai lényekkel, a szellemi vezetőkkel, lelki közösségünkkel… Olyan képességeket sajátítunk el, amelyeket korábban paranormálisnak vagy természetfelettinek tekintettünk és amelyeknek az áthidalás és a rezonancia egyaránt fontos részét képezi…
 9. Az ihletett együttműködés és együtt-teremtés a közös bölcsesség és a határtalan megbecsülés alapja. A szeretet az a természeti erő, amelynek az egész kozmoszban szilárd a pozíciója és amely varázslatos dolgokra képes. Ha arra használjuk a szabadságunkat, hogy másokon segítsünk, abból mindenki táplálkozni tud. Pozitív lépéseket teszünk, hogy megvalósítsuk a sors által sugalltakat és gyermeki örömöt érzünk, amikor elérjük a lélek bölcsességén alapuló eredményeket. Amikor szívünkkel és testünkkel is a jelenben vagyunk, valamint összeköttetésben állunk az összes létező tudással, energiával, erőforrással és közreműködővel, rájövünk, hogy ez az egységes mező milyen sokat segít elképzeléseink megvalósításában. Rájövünk, hogy sorsunk a többi lélekkel és az ő sorsukkal való kölcsönhatás alapján bontakozik ki… A születés és halál megszűnik az élet két nagy sarokkövének lenni; az aszcenzió és deszcenzió által kedvünk szerint járhatunk-kelhetünk a világban. A testünk sokkal könnyebb, átlátszóbb és akár a földön is a mennyországban érezhetjük magunkat.

MG Art 04

Penney Peirce: Frekvencia c. könyvének részletei

Képek: Pinterest