Fordulatok mágikus teliholdja – 2023. október 28. 22:25

Szombaton késő este érdemes lesz a csillagos égboltot nézegetni. A Mars és a Jupiter szembenállása mellett a telihold ragyog ránk! Az Angyali Szűz csillagainak halovány fénybirodalmából ontja a Nap a fényét a Holdra, aki ekkor a Kos csillagkép feje alatt, a Cet csillagkép feje felett, éppen félúton andalog…

A Zodiákus évkörön Skorpió és Bika jegyeket kapcsol össze ez a telihold, ami az anyag és a lélek egymással való teljességét, egységre törekvését idézi. A skorpió Nap által az átalakító, megújító cselekvések és a láthatatlan működtető erők, miértek és okok tisztánlátása állnak rendelkezésünkre. A bika Hold ehhez termékeny érzelmeket, teremtő álmokat, biztonságra törekvő lelkiséget ad.

A Cet csillagzat feje ugyanakkor nagy felfedezések, felismerések fényében merül fel a mélyből a felszínre! A Kos Tejútra tekintő, isteni minőséget meglátó pillantása alatt, erővel töltekezik fel a lélek princípiuma, amely erő bőven elég ahhoz, hogy nagy fordulatokat, nézőpontváltásokat, irányváltásokat tegyen. Hiszen mélyen lent az Eridanus nagy kanyarulata nagy fordulatról mesél! A Kos által megidézett szellemi felismerés és tisztánlátás velejárója ez a fordulat, amelyet a lélek világában most meg tudunk tenni. Még mélyebbre visz ez az út, önmagunkba, saját valóságunk felfedezésére. Az angyali erőkkel támogató Nap pedig adja ehhez az összefüggések meglátásának, a felszín mögé pillantásnak a tiszta erejét.

A bizalmat, a stabilitást, a biztonságot is helyre tudjuk állítani, vagy meg tudjuk erősíteni, meg tudjuk élni e telihold által. A lélekben és az anyagban egyaránt termékeny, örömöt találó emberről mesél ez a telihold. Ha éljük azt, amiben eleve termékenyek, alkotók vagyunk, ami eleve áramlóan jelen van bennünk, akkor ez bőséget hoz az életünkbe. Bármilyen területen érvényes most ez, legyen szó pénzügyekről, kapcsolatokról, munkáról, vagy belső megélésekről.

Érdemes most a hálára, a bőségre hangolódni. Esetleg végiggondolni azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy örömben, alkotó módon éljük a hétköznapokat.

E telihold különlegessége az is, hogy az egyik oldalon Nap-Mars-Merkúr együttállást látunk, a másikon pedig a Hold-Jupiter egyesülést. Különböző olvasatokban: – a lélekben érzett tiszta igazság késztet arra, hogy bátran vállalva kimondjuk, kifejezzük valódi érzéseinket, késztetéseinket, akaratunkat – a tiszta tudás, a lélek bölcsessége segít önmagunkra találni és a mögöttes működéseket megérteni – a világos, nyílt közlések, még az eddig rejtett, titkos, csak érzékelhető dolgokról is, olyan megértést adnak, ami által megváltozhat a véleményünk.

Az biztos, hogy mély dolgok megértése és nagy szellemi fordulatok, váltások várhatóak…

Mindemellett a Mars-Jupiter erőterét érdemes kihasználni abban is, hogy a korlátozó hiedelmeket erőt adó meggyőződésre cseréljük! Figyeljük meg, milyen negatív mantrákat ismételgetünk magunkban, nap, mint nap… és tudatosan alkossuk meg azok ellenkezőjét, hogy pozitív, könnyedséget idéző mondatokat generáljunk inkább!

Zentai Anna

Kép: Pinterest