Felszabadító álmok és nappalok – 2023. október 30. hétfő – 31. kedd

Hétfőre virradó éjszakán termékeny és felszabadító álmok jönnek, amelyben megálmodhatjuk, vagy megláthatjuk az eljövendőt, vagy megszabadíthatjuk lelkünket a felesleges terhektől. Anyai és családi, generációs mintázatok is oldódhatnak, az érzelmeinket pedig szabadon engedhetjük, hogy megéljük azokat, korlátlanul és megengedőn!

A Nap még az Angyal csillagkép finom erőterében jár, egyre fontosabb a láthatatlan, a belső fejlődés, növekedés. Angyalaink, segítőink erőteljes támogatását élvezzük.

Sok erőt meríthetünk a hétfői napból, az élményeink változásra és megújulásra sarkallhatnak. Délelőtt még a lelkünkre, az érzelmeinkre érdemes nagyobb figyelmet fordítani, az önazonosságra, az egység megteremtésére bármilyen értelemben. Napközben nem csak a változtatás képességének erejét érezhetjük magunkban, de különösen nagy teremtő erőkkel bírunk! Délután-estefelé pedig érdemes határozottabban járni, két lábbal a földön és elővenni koncentrációs képességünket. Ha szükséges, határokat húzhatunk, vagy kereteket adhatunk igazán fontos elképzeléseknek.

Hétfőn este és a keddi napon is jelen van az érzelemvilágunk megértése, a láthatatlan működések felfedezése általi megértés. Kedden délután aztán beteljesedik a napok óta egyre tüzesebben egymás felé közeledő Vénusz és Uránusz násza. Egy emelő erejű trigon aspektusban kapcsolódnak most össze, ami most elsősorban szellemi és testi-fizikai értelemben is hozza a vágyak felszabadító erejét és a lehetőségét annak, hogy bizalommal és termékenyen teremtsünk új világot! A Vénusz, mint az ősbizalom és termékenység, szépség bolygója, a Denebola csillaggal áll együtt ekkor, amely az Oroszlán nemző része. Királynői minőség hatja át a teret, amely önmagából hoz létre új minőséget! Kapja ehhez a tudattágítás és szabadság princípiumától, az Uránusztól az erőt… és fordítva: a nő is adja erejét ahhoz, hogy új nézőpontokat találva, letéve a terheket, új minőség szülessen. Különösen alkalmas ez az idő most arra, hogy megnyíljunk a bőség áramlására, örömére, könnyedségére! Legyen ez anyagi, pénzügyi bőség, vagy párkapcsolati kiteljesedés, bizalom és stabilitás, vagy legyen ez a női minták átgondolása, megtisztítása akár… Ideje van új gondolatokat találni, új elképzelésekkel haladni. Nyitni arra, amit felszabadultnak és könnyűnek, akár különlegesnek érzünk. Megmutatni eredetiségünket. Különösen érdekes, hogy a Vénusz a férfi nemző résznél, az Uránusz pedig a női nemző résznél (Bika) jár, így kapcsolva össze e két teremtő, kozmikus teret a tisztaság, a szabadság, a termékenység erejével!

A fényszög egzakt idején feláll egy Sárkány fényszög is, ami az Én és Te viszonyán, a külvilággal való kapcsolatunk tükrében, az önmagunkkal való egységbe kerülésről mesél. A horizonton éppen felkelő Neptunuszra mutat. Így feljöhetnek a lelkünk és tudatunk mélyéről, nagyon mélyről olyan minőségek, amelyeket eddig önmagunk elől is rejtettünk. Most van ideje megtisztítani magunkat az áldozatprogramoktól, szenvedésmintáktól, most van ideje visszahívni a bennünk élő őserőt és minden érzékfeletti képességet és meglelni az eredendő harmóniát és egységet, amely a legmagasabb szintű szeretet!

Zentai Anna

Kép: Amanda Church