Egész-ség a csillagok tükrében

Egész-ség a csillagok tükrében

Az egész-ség fogalma a test, a lélek és szellem egységességét, együttműködését takarja. Ha az egyiket éri valami, az a másikban rezeg vissza. Ma a gyógyászat többnyire csak a test orvoslásával foglalkozik, ám valójában ez nem a gyógyítás útja, csupán a testi szinten megmutatkozó tünetek kezelése. A test nem lehet egészséges, ha a lélek beteg, vagyis a testi problémák valójában csak tünetek, arról üzennek, hogy a lélek gyógyulni akar.
Az égbolton a Kígyótartó csillagkép a gyógyítás csillagképe, amely szimbolizálja, hogy a látható és láthatatlan síkokon egyaránt gyógyulni kell a teljesség, az egész-ség érdekében. A Kígyó Feje a láthatatlan, a Kígyó Farka a látható erőket jelképezi – nem elég tehát pusztán az egyik oldalra koncentrálni a gyógyításban. Érdemes a betegségek kialakulását, működését megismerni, hiszen ha tisztában vagyunk valaminek a működésével, akkor tudjuk uralni, irányítani azt.
Mindannyian születtünk valakinek, valamire. Leszületés előtt, az eddigi tapasztalatok alapján megterveztük életünket, születéskor pedig megkaptuk az ehhez szükséges energiakészletet. A születés időpillanatát tehát a lélek előre kiválasztja, hogy az első lélekzetvétellel azokat a kozmikus energiákat, erőket, képességeket vegye magához, amelyek az általa tervezett életúthoz szükségesek, amelyekkel végigviheti a választott küldetéseit. Születéskor tehát, a születési pillanatában, arról a helyről nézve, az égbolt térképe (az “amint fent, úgy lent” elve szerint) megmutatja, milyen a belső energetikai rendszerünk. Ezt papírra vetve kapjuk meg a személyre szóló születési képletet, csillagábrát, asztroszkópot. Ez tehát a belső térképünk, amelyben az látható, hogy milyen eszközöket hoztunk magunkkal és nem az, hogy mi fog történni velünk. A csillagok nem irányítanak – hanem mutatnak, tükröznek, megvilágítanak. Minden bolygó, égitest, csillag adott rezgésben működik, energiákat képvisel a képletben is – hogy az ember mire használja ezt, az rajta múlik. A konkrétabb, elérendő célok, a konkrét küldetés, a tevékenység, ami elhívatásunk, vagy a társ személye olyan információ, ami a szívbe van kódolva és érzésként jelenik meg. (Tetszés és szabad akarat szerint még ez is változhat az élet során.) A képletből tehát inkább a minőségek olvashatók ki, ahogyan működünk és amire hívatottak vagyunk.
A szívbe kódolt információk tehát nagyon tiszta üzenetek. Ezért nagyon fontos a szív követése. Aki a szívét nem hagyja működni, nem hagyja, hogy a szeretet működjön az életében vagy nem követi a szívét, annak vannak szívpanaszai. Amikor nem merem szeretni önmagam, vagy nem merek szeretni valaki mást, esetleg nem a szívem szerinti utat járom/munkát végzem/életet élem – akkor a szív jelez.
Hogyan jön létre a betegség? Van a látható, fizikai test és láthatatlan test, a kettő együtt működik. A betegségek egyik fő csoportja a hozott, karmikus feladatokhoz köthető (a karmikus itt azt jelenti, hogy már okot adtunk a kialakulására), de nem betegségek (hacsak nem tudatosan így terveztük), sokkal inkább megoldandó feladatok. A képlet tehát nem a betegséget mutatja, nem alkalmas diagnosztizálásra sem! Az általunk használt energiákat látjuk benn, ezt használhatjuk egy betegség megtapasztalására is, ha a lélek úgy dönt. A hozott betegségek vagy “hajlamok” rámutatnak arra, hogy kitől, mely felmenőtől milyen feladat megoldásának a lehetőségét vettük át. (Mivel a megoldatlan feladatok öröklődnek, ezért is fontos, hogy saját életünkben rendet tegyünk és ne adjuk át azt gyermekeinknek.) Ez esetekben, ha az élet során az adott utat végigjártuk, az adott dolgot lerendeztük, a betegség is megszűnik.
A betegségek másik csoportja, amikor egy külső hatás, élmény miatt alakul ki egy fizikai rendellenesség. Általában a már megtörtént hatást dolgozza fel a lélek és a test. És itt jön be az asztrológia segítsége!
Minden bolygóhoz, jegyhez tartoznak testrészek, szervek, szervrendszerek. A bolygók adott energiák, ősprincípiumok, a testrészeknek is van adott rezgése, amin az adott szerv működik, így megtalálhatóak az égbolton is ezek analógiái! A képlet mutatja, hogy az adott energiát hol, mely életterületen, mivel kapcsolatban, hogyan vagyunk hívatottak használni! Itt a kulcs. Ha másra használom az energiáimat, mint amire születtem, mint amire eleve hívatott vagyok – mert hát a szabad akarat működik no és tapasztalni is kell – akkor a rezgéseimben zavar keletkezik és a test jelez. Ezek mindig figyelmeztető jelzések, üzenetek. Az adott energiát mozgató, abban működő szerv fog üzenni nekem hogy ott, azzal valami nincs rendben, változtassak!
A jeleket ugyanakkor folyamatosan kapjuk, folyamatos égi összeköttetésben vagyunk Felsőbb Énünkkel és égi-szellemi segítőinkkel is. Testi tünet tehát már csak akkor jön, amikor a kisebb jelzésekre nem hallgattunk. Ilyen pl. az álmaink üzenete is. Amikor már rég nem hallgatunk az álmaink útmutatására, akkor a psziché a sokkolás módszerét alkalmazza, hogy felébressze a tudatot és figyelmet kapjanak azok az üzenetek, amelyek gyógyulást, javulást, életünkbe emelkedést hoznak! Tehát az égi útmutatással együttműködve, a Természettel együtt mozogva a test és a lélek is egységben, egyensúlyban van.( Pl. télen a befelé figyelés, alvás, pihenés, nem a zaklatott munka ideje van.)
Az asztrológia kétféle módon is segíteni tud az egész-ség és az egyensúly helyreállításában. Egyik az általánosan mindenkire vonatkozó útmutatások figyelése, másik az egyéni, személyre szóló tanácsadás. Általános útmutatást kaphatunk pl. a csillagok járásának, üzeneteinek figyelésével, holdnaptár figyelésével (interneten is, boltokban is könnyen elérhető) A holdnaptár is segít észrevenni, minek van éppen ideje egy adott napon, pl. növő Holdnál a tápanyagok, vitaminok beépülésének, fogyó Holdnál méregtelenítésnek, böjtnek, fogyásnak.
Személyes segítséget illetően már egy asztrológus felkereséséről van szó – a születési képletünk vizsgálata történik meg ekkor, ami egy teljesen személyre szóló útmutatás, intim beszélgetés. Ilyenkor megnézzük a betegség kezdetének, kialakulásának idején (vagy az előző időszakban) megélt élményeket történéseket és a betegség kezdetén és kiújulása idején látható csillagállásokat. Plusz üzenet az is, ha végiggondoljuk, mire kényszerít a betegség, mit nem tudok, vagy mit vagyok kénytelen megtenni általa? (Például, amikor egy kisgyermek nem akar iskolába menni, képes nem csak tettetni magát, de konkrét betegséget generálni a testében, ugyanez zajlik a felnőtteknél is, a test jelez és ha nincs más út, alakítja a történéseket a betegséggel.)
Számomra az igazi nagy megerősítés arról, hogy a testi tünetek hátterében a belső világunk áll, az volt, amikor pár évvel ezelőtt egy olyan munkahelyen dolgoztam, ahol tudtam: nem oda tartozom, már ideje lenne lépni onnan, váltani és a helyemre kerülni. A gyakorlati történések már egyre késztettek arra, hogy változtassak, ám még mindig húztam-halasztottam a döntést. Egy napon, különösebb oknál fogva, nagyon beteg lettem, olyan gyenge, hogy nem tudtam felkelni az ágyból sem. Fájt a fejem, a gyomrom, nem tudtam munkába menni. Csak feküdtem és mivel mást nem tehettem, gondolkodtam. Végiggondoltam, hogy az adott érzésekhez milyen bolygó társul analogikusan. Erről tudtam, hogy az adott bolygó mögött éppen a Hydra lehajló feje van, a Rák csillagkép elengedő ága alatt. A Hydra lehajló feje a sors iránti főhajtás, alázat üzenetét jeleníti meg, a Hydra maga pedig a Mérleg alól indulva, a Rák alá érkezve, a hazatérést.. Itt villant be, szinte áramütésként a megoldó információ! Haza kell térnem! Szó szerint, egyik pillanatról a másikra felültem az ágyon és minden problémám elmúlt. Nem volt fájdalom, nem volt semmilyen rossz érzés, tünet. Amint tudatosult bennem, hogy ezt a munkahelyet le kell magamról vágnom (Rák elengedő ága) és ezt a döntést a pillanat alatt meg is hoztam, a problémát mintha elvágták volna.
Persze, ez is csak egy példa a sok közül. Érdemes elgondolkodni azon, miről is szól egy betegség? Torokfájásnál, vajon mit lenne jó és hogyan kimondanom? Láznál milyen negatív eszméket égetek ki éppen? Hányásos-hasmenéses betegségeknél mitől tisztulok? Ha fáj a gyomorszájam vagy valamit nem bír a gyomrom, vajon mit nem tudok benyelni és megemészteni? Mellrák esetén vajon mit vettem ennyire a szívemre? Mit szívtam mellre, amitől nem hagyom felszabadulni magam? Ha idegen anyag fertőzött meg, miért engedem be azt, ami nekem nem jó? Stb.
Vannak persze egyéb rendellenességek is. A gyermekek például az első hét évükben még az édesanya energetikai rendszerében élnek, így gyakori, hogy az anya problémáit (vagy a szülők közötti megbomlott harmóniát) “rezgik vissza” egy betegséggel. A második hét évben már az apának üzennek a betegségek. Át is vehetünk egymástól testi tüneteket, fájdalmakat, akár azért, hogy a szeretett személynek könnyebb legyen, akár azért, mert egyszerűen annyira mélyen ráérzékelünk (pl. mély szerelem megélésekor, lelki társak egymás között, stb.) Vagy pl. a gyermekáldás elmaradása mögött is állhatnak olyan tudati blokkok, amelyek nem is nagyok, nem túl erősek, elég lenne egy kis lépés, változtatás a gondolkodásban és a gyermekáldás megérkezne. Sokszor rejlik előző életekben megélt trauma egy ilyen probléma mögött, ami a múltban megéltek elfogadása és feldolgozása során oldódik (pl. előzőleg gyermek elvesztése, vagy másnak okozott sérülés miatti bűntudat, stb.). Mivel az anyasághoz az asztrológiában a Hold, a gyermek minőségéhez pedig a Merkúr köthető, ezért ezek rezgéseinek emelése, másképp való megélése segíthet a gyermekáldás megérkezésében.
A csillagképek is nagyon fontosak lehetnek egy betegség, vagy sérülés üzeneteinek vizsgálatakor! Amikor egy bizonyos testrészünk beteg, akkor ennek analógiáját az égbolton is megtalálhatjuk. Érdemes megvizsgálni a születési képletben, hogy van-e az adott testrésznek égi megfelelője, vagy egy emberalakot ábrázoló csillagkép adott testrészén áll-e bolygó, vagy tengely? Pl. Nimród csillagkép válla, lába, Szűz lába, keze, stb Ezek üzenetei nyújtják olykor a kulcsfontosságú információkat, hiszen a lényegi fényüzenet, ami egy sötéten megélt állapotból kivezet, a csillagokban van! 
Előfordult pl. hogy egy ismerős lábujját fűnyíró vágta le. Ezt az eseményt utólag vizsgáltuk meg. Ebben az időben a hozzá köthető csillagállás az volt, amikor a Szűz csillagkép múltból ellépő lábfejénél álló bolygó elérte a Skorpió ollóját. Ez az égi esemény tehát üzente, hogy itt az ideje ellépni valamitől, továbblépni valamin, levágni valamit az életéből, ami nem teszi boldoggá, amivel csak szenvedést okoz magának. Ám, mivel ő ezt nem tette meg és már sok előző jelzésre sem figyelt, ez a baleset megtörtént. Természetesen, mindez elkerülhető lett volna, ha időben lép.
Bármilyen testi tünet gyökereinek felfedezésében segíthet tehát az asztrológia. Kiemelném, hogy segít, megvilágít, nem pedig megoldja helyettünk, hiszen az ember maga indította el negatív irányba az adott folyamatokat és saját maga is fordíthatja vissza. A képlet vizsgálatakor annak teljes egészét kell nézni, pusztán egyetlen Nap-jegy még semmit nem jelent, hiszen meglehet, hogy egy másik jegyben áll több égitest, vagy bizonyos égitestek között van hangsúlyos kapcsolódás (fényszög). A bolygókat uraló planéták, a házak uralkodói is mind számítanak.
Aki tehát egész-ségre törekszik, az hallgasson bátran a szívére, merje élni, amire született, figyeljen még inkább befelé, lássa meg, mi van ártó hatással a lelkére (akár saját viselkedésében, magatartásában). Ne legyenek rendezetlen helyzetek, ne adjunk energiát a panaszkodásnak, sérelmek dédelgetésének, önzésnek, féltésnek! Külső segítség kellhet ugyan a lökéshez, a beindításhoz, de az a belső rendrakó munka, amit az ember magában végigvisz, vezet a gyógyuláshoz. Ehhez minden képesség és erő már megvan. Szeressétek önmagatokat és másokat is!


Zentai Anna

Jegyek és testrészek: Kos: fej, Bika: nyak, hangképzés, Ikrek: vállak, mozgásszervek, Rák: mell, gyomor, Oroszlán: szív és gerinc, Szűz: belek, emésztőszervek, Mérleg: deréktáj, Skorpió: nemi szervek, Nyilas: comb, Bak: térd, Vízöntő: lábszár, Halak: lábfej.
Bővebben: http://www.tapolcaiszovomuhely.gportal.hu/gindex.php?pg=36078550