Csillagüzenetek 2021. június 17-18-ra

Ezekben a napokban ér a Fény útjának legmagasabb fokára, zajlik Nimród égi koronázása, a világosság betöltése az égi kapukon át, 21-én hétfőn pedig majd a Fény Győzelmét ünnepelhetjük, vagyis a nyári napforduló napja jön el.

Csütörtökön az a különleges helyzet adódik, hogy a Nap és a Merkúr, vagyis a Világosság és a hozzá legközelebb álló Fényvivő egyszerre aktiválják a Nimród csillagkép mindkét lábát. Nimród stációja a fejlődés útján az önnön működésünkre, érzéseinkre, ösztönös működésünkre való tudatosodás és a megvilágosodás maga, ez által az életünk uralására való képesség. Hiszen ahhoz, hogy valamiben uralmi helyzetbe, vezetői szerepbe, nyertes pozícióba helyezkedjünk, az kell, hogy teljesen tisztán lássunk – amit pedig tisztán látunk, azt tudjuk már működtetni, uralni is. Az első lábfej a belső úton való elindulásról, az önismereti útról üzen, itt jár most a Merkúr bolygó, az információk áramlásának és a belső gyermek örömteliségének planétája – a második láb pedig már a ‘trónra lépésről’, sorsunk uralásáról és a termékenységről. A lépések megtétele, illetve a stabil lábakon állás így most bizonyosan fontos minőségek.

Meglehet, hogy beszélgetéseink során olyan információt kapunk, amely által el tudunk indulni a spirituális úton, vagy amely önvizsgálatra szólít el; vagy az is, hogy egyszerűen csak külső-belső elindulásokról esik szó, de az is lehet, hogy a gyermeki minőség az, amely befelé indít. A Nap ugyanakkor lassan eléri Nimród Tejútra emelt karját, amely a fényt visszalövő nyilat elengedő kéz. Megkezdődik az elengedések ideje, hangsúlyosodik a belső világosság, a tiszta rálátások megélése, amely már magasabb minőségbe emel.

A Vénusz is egy ragyogó csillagot érint csütörtökön: az Ikrek csillagképben a Wasat csillagot, amely a halhatatlan testvérnek, Polluxnak a válla – vagyis itt az ideje az örök érvényű, a nem múló, vagy adott esetben hosszú távra szóló minőségek felvállalásának, az emberi kapcsolatokban és a művészetek terén is.

A Mars, az erő, életerő, az akarat és egyenesség, nyíltság princípiuma szintén nagy fényerőt is mozgat most – a Rák csillagképbe érve a belső otthon megteremtésének stációját aktiválta be. Ma áll együtt az Altarf csillaggal, a Rák első ágának csillagával, amely a Rák tekintete. A Rák csillagzat már a hagyományban is az anyai teremtés szentháromságaként van számon tartva (ez spirituális értelemben nem nemekre vonatkozó minőség). Vagyis megjeleníti azt a működést, ahogyan önmagunkra találunk, önazonossá válva megérkezünk lelkünk templomába és megerősödünk ez által. A Rák három ága a megnyíló, a tápláló és az engedő szeretet jelképe. Az első ághoz érve a Mars így most a (bennünk élő) férfi minőség által a megnyílás, befogadás kérdéskörére helyezi a hangsúlyt. Vajon mire érdemes most irányítani a (belső) tekintetünket? Mire érdemes figyelnünk? Mit érdemes befogadnunk és mit nem? Fontos tanító élmény megtapasztalni azt, hogy csak annak érdemes energiát adni, ami a fényt képviseli életünkben, amivel együtt rezeg a lelkünk, ami jóleső, tápláló és nem romboló, nem lehúzó a számunkra. Így eljött most a nemet mondás (nemesedés), vagy adott esetben az igent mondani tudás időszaka is! Vajon mi az, amiből most ERŐT NYER a lelkünk?

18-án pénteken a Vénusz már eléri az Ikrek csillagkép szív-csillagát! Most érezhetjük át mélyen a szeretetben való egységet. A különbözőségek látszólagos voltát, a valódi összetartozásokat, a szeretet erejét! Az együttműködés, összekapcsolódás napja ez. Vonatkozik ez nem csak egy társsal megélt szerelemre, szeretetre, de általában véve az emberek közötti egység érzetére, illetve a látható-láthatatlan egységére, a halandó földi énünk és az isteni énünk, Felettes Énünk csodálatos egységére, együttműködésének fontosságára is! Az Ikrek stációjában tapasztalhatjuk meg, hogy itt, ebben a földi létben akkor van valójában élet, siker, boldogság, bőség, egészség és minden akkor működik igazán jól, ha az isteni énünk, a belső iránytűnk által hagyjuk vezetni magunkat!

Zentai Anna

asztrozófus

Az írásokkal kapcsolatos minden kérdést fel lehet tenni privát levélben (e-mail cím a Kapcsolat linken található).