Csillagüzenetek 2019. június 14-től 20-ig

Csillagüzenetek 2019. június 14-től 20-ig

avihar1

Rendkívül erős, különlegesen összetett energetikájú időszak közeleg, így ehhez szeretnék most belső útmutatót adni, hogy könnyebben haladjunk, jobban értsük és tudatosan menjünk végig az elkövetkezendő napok élményeinek útján.

Szakmai rész (aki nem érti, bátran hagyja ki):

 Először lássuk, mi történik asztrozófiailag: 14-én pénteken a Mars szembenáll a Szaturnusz bolygóval, így hidat képezve a sorsfordító Szaturnusz-Plútó együttállással, beaktivál egy erőteljes energiát, majd 20-án, a Plútóval való szembenállása is megtörténik és ettől kezdve fog majd kifutni. Közben 14-én a Hold egy nagy Sárkány-fényszöggé egészíti ki az aktuális bolygóállást – vizes jegyekben egy nagy égi háromszög fog felállni, melynek ennek csúcsa a Szaturnusz-Plútóhoz fog kapcsolódni, irányt mutatni (felszálló Holdcsomó-Mars-Merkúr a Rák jegyben, Ikrek csillagkép alatt, trigonban a skorpió Holddal a Mérleg csillagképben és a halak Neptunusszal a Vízöntő csillagképben, együttal szemben a Nyilas csillagképben Tejútról leérkező bak leszálló Holdcsomó-Szaturnusz-Plútóval).

sárkány

16-án a Hold-Jupiter együttállás és a Neptunusz bolygó kvadrátja nyit fénykaput, 18-án pedig a Szaturnusz és a Neptunusz szextilje pontosodik be, így 16 és 18 két olyan csúcspont, amikor lassú haladású bolygók domináns energiája érezhető, az ide kapcsolódó élmények időbeli hatóköre is tágabb. Közben 16-17-18-án a Nap fénye által koronázódik meg Nimród, a Merkúr és a Mars együttállása pedig szintén 18-án lesz egzakt, az Ikrek csillagkép Pollux csillagánál, az isteni minőséget hangsúlyozza.

Értelmezés, érzékelés:

Ha röviden és célratörően akarnám megfogalmazni mindezen rendkívül összetett időszak lényegét, akkor annyit mondanék csak: higgy abban, amit érzel, amit a lelked már eleve tud, állj ki magadért és azért, ami a lelkedben van és merj változtatni, nyitni a jóra! Erről szól minden, csak mindenkinél másképp, más szinten, más egyéni megélésekkel zajlik ugyanaz. Én alapvetően kétféle embert látok most: az egyik, aki már rég dolgozik magán és tisztított, neki igen könnyen megy minden és csodás élmények sora, az eddig vetett magok beérése van már érvényben. A másik, aki nem sokat tett magáért, esetleg menekült eddig a lelke, az érzései elől, a félelmeibe bezárva, azok kimunkálásával nem foglalkozott – őket most kicsit erőteljesebben cibálja meg a (saját) teremtés(ük), hogy ébredjenek már rá arra, hogy az élet nem szenvedés hanem öröm, váljanak meg attól, ami nem igazi és jöjjenek rá végre, hogy mekkora lehetőségek és csodák akarnak a nyakukba ömleni.

Június 14 – A félelem és szenvedés vélt illúziói ütős áttöréseket kapnak, ideje új kezdetet teremteni, elindulni igazán önmagunk és a valóban hozzánk tartozó dolgok felé. Továbbra is érvényes a nemet mondás és határhúzás erénye, ám ez nem ész nélkül, hogy bezárjuk magunkat, hanem arra érdemes nemet mondani, ami nem a lelkünk szerint való és oda érdemes határt húzni, ahol a lelkünk szerint való dolgok védelme biztosítva van. Vizsgázik és megszentelődik a férfi minőség, az akarat és az egyenesség. Lassú építkezés indulhat meg, lépésről lépésre haladva. Nagy lelki-érzelmi inspirációt kapunk, mely végső soron önfelvállalásra és szintemelkedésre, nagy áttörésre irányul. Ennek kulcsa, hogy minden eddigi korlátot, elhatárolódást elhagyjunk és teljesen másképp cselekedjünk, mint azelőtt (az igazi vágyaink szerint)!

Június 15 -Tovább zajlik a folyamat, amelyben a valódi érzések, gondolatok, vélemények, igények kinyilvánítása időszerű és előre vivő. A hit és bizalom ereje segíti mindezt – ebből is levizsgázunk ezekben a napokban.

Június 16 – Erőteljes megvilágosodások indulnak be önmagunkkal kapcsolatban, egyre tisztábban láthatjuk saját magunkat, saját érzéseinket, a bennünk zajló működéseket. Ideje ezek tudatában uralni sorsunkat. A bennünk mélyen lévő igazságok felismerése és tudatosodása zajlik, egyben mély belső tisztulás, tisztítás is – minden kellemetlen, rossz, lehúzó, terhes, a boldogságtól visszatartó minőség tisztításra kerül. Mindezek által mélyebb és tágabb szinteken érthetjük meg a világ működését. Érzelmi kihívások által kínál most fejlődési lehetőséget a teremtés: legmélyebb érzéseinkben bízni, hinni fontos, ezzel tudnak anyagba öntődni, megvalósulni az addig láthatatlan igazságok. Adott dolgok, folyamatok a végükhöz érnek, magasabb szinteken pedig már az egység valósulhat meg – ennek kulcsa a félelmek és szenvedések teljes kiiktatása (akár az ezekkel való szembenézés által). A mélyen érzett igazságok és a mély belső szabadulás vannak jelen.

Június 17 – A késő délelőtti órákban a telihold fénye is rávilágít arra, mi is rejtőzik a lélekben. A lelki gyógyulás napja ez, a Nap pedig már Nimród Tejutat tartó vállához közelít, így a felvállalás előszele érezhető. A Vénusz (termékenység, testiség, vágyak, kapcsolatok, nőiség) együttáll az Aldebaran csillaggal, a Bika szemével, mely a Tejútra néz, így lelki szemeink előtt most tisztán láthatjuk, mi jelent isteni minőséget, mi ad teljességet, mi a tökéletes. Általában véve, e napokban a fényt, a világosságot, az örömteli érzést adó minőséget érdemes tudatosan választani!

Június 18 – Az ezt megelőző napokra, de erre a napra különösen érvényes, hogy merjünk képzelődni, álmodni, álmodozni, képeket alkotni, elképzelni mindazt, ami a lélekből jön! Most van kiemelt ideje a képzelet és az álom teremtő erejének! A belső képek, melyek ilyenkor felvillannak, bekúsznak, megjelennek, legtöbbször nem illúziók, hanem a lélek üzenetei és már eleve meglévő belső kódjai. A lélek mélye (Neptunusz jelöli) tartalmazza képi formában azokat a kódokat, amelyek a jelen életünk sorsútjára vonatkoznak. E napon tudjuk az érzéseket lehívni az anyagba és éppen ezért, én nem azt ajánlom, hogy meditációt és egyéb belső, egyéni gyakorlatot végezzünk (persze, lehet azt is), hanem inkább azt, hogy a fizikai síkon legyünk most cselekvőek, az érzéseink szerint! Így tudjuk a látható energiában megmozgatni a láthatatlant. Emellett a Hold által uralt Merkúr-Mars együttállás gyors átlátást, megértést, ösztönös és nyílt kommunikáció idejét mutatja. Itt az idő kimondani, megbeszélni fontos dolgokat, amelynek lényege mindenképpen az isteni minőség, a halhatatlan, örök – vagy hosszú távra szóló, igaz, szívünk szerint való – minőség (háttérben a Pollux csillag ragyog)! Az isteni minőséggel, mely örök és halhatatlan, ma találkozunk!

Június 20 – A mai napon szellemi erőinkkel tudunk szintet emelkedni, szellemi akaratunk által vagyunk képesek fordítani sorsunkon, áttörni, kitörni, új minőséget kezdeni, elindítani. Bármi zajlik is, a saját szabad akaratunk, szabad választásunk legyen mérvadó! Kulcsszavak lehetnek: önértékelés, önfelvállalás, önszeretet, önazonosság.

Mindezek mellett megemlíteném még június 21-ét, amely a nyári napfordulóval új kozmikus kaput nyit meg (erről hamarosan érkezik egy külön írás), illetve 23-24 napjait, amikor a Vénusz áll együtt a Rigel csillaggal (Nimród Eridanus folyóba lépő lába), így ez a belső elindulás, a belső keresés ideje, ugyanekkor szembenáll a Jupiterrel és 24-én kapcsolódik a Neptunnal. Így 23-24 a kapcsolatok szempontjából lesz jelentős és újabb tisztulási hullámmal segíti a most zajló folyamatot, 24-től pedig a Merkúr a Rák csillagkép első ágához érve, már a megnyíló és befogadó szeretet terébe kísér mindannyiunkat!

Külön kiemelném, hogy ha valakinek a születési képletében bármely jegy 18 fokánál (18-19) található bolygó, akkor annak energiája és üzenete kiemelten érintve lesz, mivel a legtöbb tetőzés ezen a ponton várható.

Segíthet még a Szaturnusz-Plútó együttállásról szóló januári bejegyzés, amelyet itt, a Blogon találtok.

Zentai Anna

asztrozófus