Az új otthon megalkotása a Forráshoz való visszatéréssel – Újhold a Rák jegyében, Ikrek csillagképben – 2024. július 5.-6.

Július 6-án, 00:58 perckor pontosodik be a Nap és a Hold együttállása, vagyis az újhold. Ezt 5-én pénteken már erősen érezzük, de az új idő, az új holdhónap csak szombaton indul majd el. Hiszen minden újholddal új lelki ciklust, új tapasztalási kört kezdünk és új energiák indulnak el.

Ez az új kör azonban most a már elindult folyamat új fejezete lesz! Legutóbb a hazahívó teliholdról meséltem – most az újhold még jobban hozza a hazatérés, az otthonteremtés üzenetét! De van egy nagy különbség! A teilihold valaminek a lezárási szakaszát mutatta, míg az újhold valaminek már a kezdetét jelzi! Új elindulást, abban, amit magunk mögött hagytunk. Érdemes végiggondolni, hogy mi záródott le az utóbbi két hétben (bennünk, körülöttünk, életünkben, belső világunkban, nézeteinkben, hiedelmeinkben), mert ennek koronája, eredménye lehet az, hogy most ugyanebben a folyamatban elindulhat az új minőség! Akár az új otthon kialakítása, ami most egyszerre külső és belső kategória is!

A Nap és a Hold egyesülése ugyanis a Rák jegyében történik meg, a belső otthonteremtés jegyében, ahol a Hold (otthon, család, önazonosság, eredet, múlt kutatása) uralkodik. Ám, ha ez nem lenne elég, ez most kiemelt helyen történik meg: az egzakt pillanatban az Imum Coeli (IC) sorstengelyen, ami szinte azonos ezzel, a gyökerek, a múltunk, belső otthonunk tengelye!

Így nagyon erős üzenet most az önazonosság megtalálása, az otthon kialakítása önmagunkban és ennek megfelelően, amennyire magunkban otthonra lelünk, kívül is úgy alakul az életterünk, a fizikai síkon. Ezt most a különbözőségek megtapasztalása által tudjuk megtenni – hiszen ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk, kell, hogy legyen összehasonlítási alap. A különböző minőségek meglátása pedig (akár önmagunkban, akár kívül), ha jól figyelünk, elvezet az egységhez és összefogáshoz. (Ikrek csillagkép)

Lehetnek, akiknek az anyasággal, vagy saját édesanyjukkal való kapcsolatuk kerül előtérbe és az ehhez rögzült mintázatok tisztulnak ki, illetve, mostantól, már ennek eredményeként érkeznek az új minőségek, ajándékok!

A következő hetekben ezt a folyamatot segíti önmagunk legyőzése és felszabadítása, az érvényesülés érdekében (Mars és Uránusz az I. házban áll az újhold képletében), illetve maga a cél, a küldetés továbbra is saját értékeink elismerése, tudatosítása, a valódi értékek felé való haladás, akár határhúzásokkal, a régi rendszerek helyett új és jobban működők kiépítése (Bak MC).

Zentai Anna

Kép: Stellarium csillagászati program