Az őszi napéjegyenlőség üzenetei – 2017. szeptember 22.

Az őszi napéjegyenlőség üzenetei

Cottage Journal, Foraged Bouquets

Amikor megnéztem a nyári napforduló képletét és időminőségét, akkor még én is finoman reklamálva morfondíroztam magamban az égiek felé, hogy még mindig ezek az energiák lesznek, és nem lehetne kicsit másképp? Még mindig lezárunk és befejezünk, hát mikor lesz már elindulás? No, kérem, hát most lesz. Legalábbis megvan az esélye.

Napokig próbáltam leülni, hogy nyugodtan írjak az őszi napéjegyenlőség időminőségéről, aztán végül kiderült, hogy még egy fontos információt meg kellett kapnom ehhez. Történt ez konkrétan egy hétvégi tanfolyamon, ahol arról szólt a mese, hogy a régi időkben még a női minőségnek négy aspektusa volt és nem kettő és nem három (három, lásd: fiatal lány, anya és vénasszony). Hanem ott volt még az a minőség, amit Lilithként neveztek és az őszi napéjegyenlőség idejét egyébként is az egyik legfontosabb ünnepként tartották számon, bezzeg most, ezekben a hetekben teljes a csend, minden szakrális, egyházi vonalon…

A Hold ciklusaiban zajló változások szerint a legtisztább minőség az újhold, a teljesen letisztult, új kezdet minősége – az újholdat követő három napban pedig Lilithet ünnepelték. Mivel ekkor a legkeskenyebb a holdsarló, ezért nevezték őt Fekete Holdnak is – ami, ebből a szemszögből, most már jól értelmezhetően a leges legtisztább női minőséget jelenti! Annyira tiszta minőséget, hogy a legtöbben értetlenül állunk előtte. Maga a Női Teremtő Erő. Vagyis Lilith feketeholdsága nem a sötétség, hanem éppen hogy a teljes tisztaság, nemesség jelölése.

Mindez azért fontos a mostani napéjegyenlőség szempontjából, mert most éppen ezzel az energiával indultunk bele az eljövendő negyedévbe. Meg kell említenem, hogy én a részemről minden nagy évkört illetően az esztendő születési képletét a tavaszi napéjegyenlőség szerint határozom meg, de minden napforduló és napéjegyenlőség jelentős ezen belül. Vagyis maga a 2017. március 20-tól 2018. március 20-ig tartó évkör a mérvadó (szerintem) és ezen belül jelenik meg most éppen az őszi napéjegyenlőség időminősége, ami egészen december 21-ig érvényes. Ott fordulunk majd egy új energetikába.

Nyár óta még az eddigi karmikus utak lezárása, a már nem működő dolgok elhagyása, befejezése, a saját mélységeinkre való tiszta rálátás és a legmélyebb dolgok kimondása volt jelen. A jelenleg meginduló energetika egészen más és nem csupán az aratásról, betakarításról szól (Szűz csillagképben van az egyik világtengelyünk, az őszpont), hanem még inkább a tiszta női minőség térnyeréséről, a női teremtő erők működéséről.

A most zajló negyedév alapvető építőköve a belső figyelem, a belső fókusz elhelyezése, illetve a feltétlen szeretet, a szeretetben való létezés önmagunkkal és mindenki mással is, kivételek, elvárások, neheztelések nélkül. Rengeteg hozott képességet, kreatív energiát hasznosíthatunk arra, hogy valamit megteremtsünk, létrehozzunk.

Amire most építhetünk, az a megnyílás és befogadás képessége: elfordulni onnan, ahol nem táplálja a lelkünket semmi és megnyílni arra, ahol és amiben a lélek töltődik. Ehhez időnként tudni illik nemet mondani, határokat húzni, adott helyzetben pedig a sérelmek és fájdalmak helyett bátran szíveket nyitni. (IC mögött a Rák Altarf csillaga).

Fontos sarokpont most, hogy a bennünk lévő termékeny, létrehozó energiákat működtessük és ez nem azt jelenti, hogy azt csináljuk, amit mások mondanak, hanem azt, hogy amit szeretnénk, abban legyünk termékenyek, azt öntsük anyagba és fejezzük is ki magunkat őszintén, igaz gondolataink és érzéseink szerint. Mindehhez megtanulhatjuk – a külvilággal való kapcsolódásunk, élményeink által – megfelelően működtetni, irányítani az energiáinkat, főként a tudatunkat, a gondolatok világát. (Ikrek Asc a Bika csillagkép elején, Desc mögött a Kígyótartó Kígyó Fejét tartó keze).

Nagyon nem mindegy, hogy milyen képek, gondolatok élnek bennünk és az sem, hogy kívülről milyen hatásokat engedünk be, milyen lelki és tudati állapotba kerülünk ez által, hiszen ez a belső állapot, az aktuális rezgésszint teremti valóságunkat. Kapcsolataink gyógyítása is fontos lesz, de a legfőbb emelkedést a magabiztosság, az önbizalom megtalálása és élése, a szellemi és lelki stabilitás hozza el! Fontos, hogy ne mások véleményétől határozzuk meg önmagunkat és döntéseinket, hanem – nem csak életkor szerint – igazán önállóvá váljunk életünk teremtésében és irányításában! Ha tudunk, vagy érzünk valamit, amellett teljes szívvel, lélekkel és tudatos vállalással tartsunk is ki.(A Tejút a 2. és 8. házakon folyik át).

A mostani negyedévben küldetésünk a lelki megtisztulás és szabadság mellett a belül már megszületett fény őrzése, védése, a sorsfeladatok felvállalása, a magasabb, nemesebb célok szem előtt tartása és követése, a kellő áldozatok megtételével. (MC a Bak csillagép fejénél együttáll a Dabih és az alfa csillagokkal). Ha már tudjuk, mi a célunk, fókuszáljunk rá, ha szükséges, nézzünk a múltba is, tartsuk szem előtt a magasabb, isteni minőségek elérését és ennek jegyében tegyük le eddig cipelt súlyainkat, terheinket, régi vállalásainkat.

A fő világító, a Nap, a két vágybolygó, a Mars és a Vénusz, valamint a képletet uraló Merkúr is az 5. életházban foglalnak helyet, ami a kreatív erők és életörömök területe. Így az energiák nagy része ide koncentrálódik, itt működtethető és kiteljesíthető. Telve vagyunk most kreatív, alkotó erőkkel, képességekkel, itt az ideje, hogy éljük az örömeinket!

Az 5. életház fontos üzenete az önerőből való teremtés! Maga a teremtő erő működtetése időszerű, az élet bármely dolgában – megteremteni mindazt, ami számunkra örömöt hoz és az élet napos oldalát nyújtja. Megalkotni önmagunkat és vágyainkat, lehetőséget teremteni beszélgetésekre, információk átadására. Művészi munkákat alkotni, írni, eszmét cserélni, adott esetben bevállalni azokat a helyzeteket, amelyekhez bátorság, vállalkozó szellem szükséges. Nem várni mástól, hogy megteremt valamit helyettünk, hanem élni az eleve birtokunkban lévő teremtő erőkkel.

A Hold és a Jupiter együttáll a 6. életházban, a Szűz csillagkép angyali részénél. Emberként a dolgunk most az, hogy a lélek és az igazság szolgálatába álljunk. Lelkünk tisztán érzékeli az igazságokat, a helyes, valós minőségeket, ezért érdemes bármely kérdésben csak befelé fordulni. Az angyalokkal való munka a hétköznapi rutin része, egyben ugyanez vonatkozik a lelki tisztaság kimunkálására is. Munkánk a megbocsátás, a szeretetteljesség, az elfogadás, a segítő készség, az érzések és a lélek táplálása.

A Szaturnusz a VII. házban üzeni, hogy a legfontosabb tapasztalatokat most a tükreink által, a kapcsolatokban, társas viszonyokban és párkapcsolati téren éljük meg. Itt ideje jön ráérzékelni arra, hogy meddig engedjük, hogy mások hassanak ránk és korlátozzanak, esetleg felismerjük-e, hogy valójában nem a világ viselkedése, hanem a saját reakciónk számít és merhetünk bátran élni, lépni? Pontosan érezzük, hogy egy adott kapcsolatban minek jött el az ideje, mikor mit érdemes lépnünk. Itt van jelen a félelmek és önkorlátozó magatartások meghaladásának lehetősége, amit, ha megteszünk, akkor a valóban teljességet jelentő ajándékokat kapjuk cserébe.

A Plútó a 9. ház csúcsán nagy átalakulást ígér a magasabb összefüggések megértésében, az igazságok felfedezésében, esetleg szellemi tanulmányok, vagy távoli utazások által. Sorsfordító erőnk most a hitünkben, a tanulásban, a világot működtető erők megismerésében van. A Neptunusz a 11. házban mély lelki kapcsolatot ígér barátainkkal, egyben a lélek mélyének tisztítását, a mély érzelmek felszabadítását is. Égi ajándékként sokan kapnak most érzékfeletti érzékelést, spirituális képességeket. Az Uránusz a 12. házban mutatja, hogy ha merjük befejezni, lezárni a már idejétmúlt minőségeket, a teljességet nem adó dolgokat, véget vetni annak, aminek ideje van, az felszabadulást és a lehetőségek kitágulását hozza. Ez az erő is, akár a Neptun, a mély tudati és lelki oldásokat, tisztulásokat, a mélységesen mélyen megélt, belső megváltódás lehetőségét hozza el.

Külön érdemes figyelmet fordítanunk arra, hogy

  • legyünk alkotóak, teremtőek a hétköznapokban, tegyük lehetővé, valósítsuk meg, amit szeretnénk

  • engedjük meg magunknak és éljük meg örömeinket, a számunkra élvezetet, boldogságot jelentő dolgokat, hiszen ezért jöttünk ebbe a földi életbe

  • egyszerűen legyünk jelen annak, ami van

Ebben a negyedévben hangsúlyosabban kerülhet terítékre a szórakozás, a szerelem, a szexualitás, a gyermekáldás vagy gyermekekkel való foglalkozás, a saját vállalkozások sikere és minden, ami a saját kedvünkre való. Engedjük meg magunknak a feltöltődést és a gyermeki vidámságot, a kockáztatást és a játékosságot!

őszi napéj

Kép: Astro Sky asztrológiai program

Az idei év (2017. márciustól 2018. márciusig) üzeneteit az alábbi linken olvashatjátok:

KÉTEZERTIZENHÉT – ENGEDD, HOGY ÉREZZ!!! – Az új év üzenetei és energetikája csillagbölcseleti szempontból