Asztrológiai előrejelzés 2017. március 27.-től 31.-ig – a 13. hét csillagüzenetei

Asztrológiai előrejelzés 2017. március 27.-től 31.-ig – a 13. hét csillagüzenetei

feketeluk

Ezen a héten négy égitest is a Halak csillagképben, a múltba visszaúszó hal fonalánál jár. Így folyamatosan aktiválódnak és köszönnek vissza a múltunk még el nem rendezett, ki nem munkált, be nem fejezett minőségei, élményei, emlékei, megélései.
Alapvetően minden időszakra, de a jelenlegire különösen igaz: csak az lehet igazán a mienk, amit teljesen el tudunk engedni! Most ez az egyik fő tanítás sokak számára: ha akarással, erővel, birtoklással próbálunk valamit magunkénak tudni, azt – ha nem is most rögtön, de – a jövőben biztosan el fogjuk veszíteni. Ha viszont képesek vagyunk most teljesen lemondani és elengedni azt, amit valóban szeretünk – akkor az a dolog a jelenleg már elindult folyamatban meg fogja tenni saját tapasztalati körét, majd hamarosan vissza fog találni hozzánk.

HÉTFŐN a jövőt érintő célokat tekintve megtisztíthatjuk vágyainkat, különösen az esti órákban beérnek bennünk az utóbbi idők tapasztalatai, élményei. Letisztulhat, hogyan tovább, mit az, amit fel kell áldoznunk a jövő érdekében, milyen távolabbi célokat tudunk majd elérni és hogyan. Kellemes, a léleknek erőt adó, vagy erős érzelmekkel és megérzésekkel bíró élményekkel gazdagodhatunk. A biztonságra törekvés ereje, a félelmek bátor legyőzése, a lelki akarat dominál.
KEDDEN hajnali 5 óra tájban teljesedik ki az újhold, a Nap és a Hold együttállása, a Kos jegyében, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonalánál. Ez az újhold és a vele elinduló új korszak nem pusztán az új kezdet energiáiról, hanem a múltból visszatérő minőségekről szól. Az Egységesülés, a (belső) megérkezés érdekében ideje van elengedni lehúzó, visszatartó kötelékeket. A most kiemelten domináns Halak csillagkép által egy sorskör végére érve, a megtett utat összegezve, az el nem végzett emberi munkáink, meg nem élt, igazi vágyaink aktiválódnak újra és a
múltban szerzett képességeket és tudást újra előhívva végezhetjük el a jelen munkáinkat. A ma induló holdciklusban mindezek főszerepet kapnak. A Kos minőség ezen felül erőt és bátorságot ad a léleknek, hogy felismerje távoli céljait és ezeket szem előtt tartva, félelmeit legyőzve, saját szabad akarata szerint küzdjön, megkérdőjelezhetetlen hittel és öntudatossággal.
SZERDÁN a nap első felében készülhetünk váratlan meglepetésekre, üzenetekre, lelki tisztulásra-tisztázásra. A szabadon, korlátlaunl áramló érzések és információk ideje ez. Délután és este egészen más, inspiráló, megfontoltságra, felelősségre, gyógyulásra, belső határok meghúzására serkentő energiák vannak jelen. A Hold ma elhalad az Al Rischa csillag alatt, így délután (különösen 15 és 17:30 között) lelki összegzés ideje van – figyeljünk kicsit befelé, a lelkünkre, a belső hangra, most érdemes! Hiszen ez által dől el, hogy merre induljunk tovább. Estére a Hold már eléri a Kos fejének csillagait, a szellemi akaraterő és tudatosság, saját feláldozandó ösztöneink felismerésének órái következnek.
CSÜTÖRTÖKÖN is nagy erőt kap a lélek a most zajló munkákhoz és változásokhoz, de itt válik egzakttá a 2017-es esztendő első nagyobb, dominánsabb bolygófényszöge is: a Jupiter és a Plútó megvalósító erejű aspektusa. Ezt az erőt már jó pár napja, hete érezzük, most éri el a csúcspontját. A hátráló, égi rend szerint haladó Jupiter a Mérleg jegyében, a Szűz csillagzat előrelépő részénél, a bak Plútó pedig a Nyilas és a Turul (Aquila) csillagképek alatt járva létesít egymással teremtő fénykaput, amelynek lényege, hogy most kézzel foghatóvá tudnak válni mindazok a minőségek, amelyek hozzájuk tartoznak.
A Jupiter a Szeretet Bölcsessége, az igazságérzet, a világnézetünk, hitünk jelképe, a megértő elfogadás, az emberi kapcsolatok bölcs kezelése, átlátva a magasabb összefüggéseket. Megjeleníti az égi és földi törvényeket is, az isteni igazságot. Gyakran adja a könnyebbik út lehetőségét, de alapvetően a kiterjedés, bővülés, gyarapodás energiáját. A Plútó ugyanakkor a minőségi, teljes átalakulás, szintlépés, transzformáció ereje, amely most jupiteri nézeteinket, hitünket, eszméinket, tudásunkat érinti. Mélységes és szenvedélyes hittel dolgozhatunk a jövőért, a jövő érdekében tehetünk előrelépéseket, azon pedig ne lepődjünk meg, ha most bármikor bármi az ellenkezőjére fordulhat, ha egyik végletből a másikba kerülünk. Az eddigi hitrendszerünket, hiedelmeinket, valósnak vélt dolgainkat most teljes egészében át tudjuk alakítani, az eddig működő rendszert valami felsőbb igazság plútói módon, nagy áttöréssel tudja teljesen átformálni. Ám ez még nem a végleges eredmény! Augusztus 4-én, immár előre haladó Jupiterrel, újra aktiválódik majd és ez lesz az utolsó felvonása ennek az égi színdarabnak.
PÉNTEKRE virradóan érdemes figyelni álmainkra – a Merkúr a hajnali-reggeli órákban elhalad a Halak legfényesebb csillaga, az Al Rischa csillag alatt, ami az összegzés és a megkülönböztető értelem csillagtere. Már álmaink is arról szólhatnak, hogyan szűrődik le, hogyan összegződik bennünk az elmúlt időszak minden tapasztalata, megélése, tanulsága – ez a belső értelmezés most nagyon fontos, hiszen küszöbön áll egy új sorskör kezdete és ahhoz, hogy magasabb minőségben tudjunk elindulni, az igazi céljainkat homloktérbe helyezve, tudnunk kell megalapozni azt, ami most következik, a múlt tanításaira építve. Összegző beszélgetések, teljes megértés ideje ez. A Hold a Pleiadok (Fiastyúk) csillaghalmaz alatt vonulva a délutáni-esti órákban ontja ránk a termékenység, bőség energiáit, a Vénusszal összekapaszkodva lelki harmóniát biztosít.

Zentai Anna