Április 19. – 20. – 21. – Húsvét

Április 19. – 20. – 21. HÚSVÉT

A Hold egész hétvégén a Tejúton vonul. A lelki beavatások, álmok és intuíció, gyógyítás ideje van. Áldott, szép ünnepet kívánok mindenkinek!

Április 20-án tetőződik egy rendkívül domináns folyamat – a kettes szám misztériuma itt ismét a Nő és a nőiség hangsúlyos szerepét üzeni; a nullával megtoldva ráadásul felerősíti azt. Ha a hónap és a nap számát összeadjuk, ez ismét a hatos szám lesz, vagyis itt tudunk igazán hatni, hatással lenni sorsunk alakulására. Az ekkorra már felálló, nagy égi négyszög egyik része pontosodik be. A Jupiter délelőtt teremtő erőben áll az Uránusszal és éjfél után szemben a Plútóval – A Jupiter az igazság, a nagy eszmék, a világnézet és a szeretet bölcsességének bolygója, a már említett Ikrek csillagképben jár. Az Uránusz a Kos jegyében, a Halak csillagkép visszaúszó halának fonala alatt. Az Uránusz jelképezi azokat az erőket, amelyek által eddigi tudatunk korlátait meg tudjuk haladni, ki tudjuk tágítani, meglátva és megértve ezzel szélesebb igazságokat, az eddiginél másabb megoldásokat, elveket. Felszabadító felismerések, megértések idejét mutatja az Uránusz, nagy ötletekét is, ugyanakkor ő a tisztító erő is. Most van ideje levágni azokat a függéseket és félelmeket, melyek eddig visszatartottak a bennünk rejlő egyéniség, zsenialitás és kreativitás megélésétől. Nagy igazságok tisztázódnak, ráébredhetünk az életünket működtető, rendező elvekre, egészében látjuk át a velünk zajló folyamatokat. A tiszta tudás kapuja nyílik meg, bármely értelemben. Hirtelen és váratlanul kerülhet napvilágra az igazság, vagy nyílhat meg olyan információ, amely a szabadságot hozza el. Mindezek a történések hosszú időkön át ívelő karmikus folyamatokat zárhatnak le, dönthetnek el véglegesen. Lényegük a tiszta, szabad létállapot megteremtése, elősegítése, a küldetésünk teljesítésétől és a kiteljesedéstől visszatartó erők levágása, letisztítása, a saját igazságaink megtalálása, a magasabb szintű létezés felé való lépés megtétele. A Jupiter és a Plútó szembenállása az eddigi világnézet és hitrendszer radikális átalakulását, átrendeződését segíti. Ha azt tapasztaljuk, hogy az eddigi nézeteinkkel, hitünkkel gyökeresen ellentmondó helyzetekbe kerülünk, vagy véleményekkel ütközönk, az nem véletlen. Ideje van, hogy letegyük a másoktól felvett eszméket, az általános sztereotípiákat, a régi beidegződéseket. Ha igazán mélyen magunkba nézünk, ráeszmélhetünk, hogy ezek eredete nem saját magunkban található, hanem kívülről érkezett, felvett minőség. Ideje megszabadulni tőlük. A Plútó a Nyilas és a Déli Korona csillagképeknél jár ekkor – a Nyilas a tudás és az isteni erők kiárasztásának csillagzata, a Mágus Korona földi megjelenése pedig maga a Szent Korona! Lényegi ponthoz érkeztünk ezzel. A nagy átalakító, a sorsemelő, sorsfordító erőket adó Plútó van most kapcsolatban Égi Koronánkkal! A Plútó, mint a Naprendszer legkülső bolygója, már az Univerzum végtelenjére nyit kaput. Minőségi ugrást jelképez és hatalmat (sorsunk felett). A hatalom tehát a Koronáé! A magyarok, mag-őrök Szent Koronája most kapja vissza erejét és hatalmát. Most van ideje, hogy a Mag népe eldöntse, hajlandó-e kilépni a hamis hatalom árnyékából és visszahelyezni szívében, elméjében, tudatában és gyakorlatban is a Koronát az ő méltó helyére? Április 21-én a Hold (lelkiség, érzések, haza, otthon, nemzet) is becsatlakozik az égi négyszögbe, méghozzá a Plútóval áll együtt, a hajnali órákban, a lélek és a nemzet erejét és hatalmát éreztetve. Az esti órákban (20:37-kor) pontosodik be a két leglassabban haladó bolygó, az Uránusz és a Plútó fénykaput nyitó, racionalizáló fényszöge. – Megjönnek a mindent megreformáló, átalakító üzenetek, sugallatok. A karmatisztítás és a minőségi emelkedés, a megújulás együttes ideje mutatkozik. Szabadulás és újjászületés. Gyökeres, mélyreható változások csúcspontja ez, melyek már jó ideje zajlanak és most tudatosodnak, vagy fordulnak át érdemben.

http://www.tapolcaiszovomuhely.gportal.hu/gindex.php?pg=36283019

Zentai Anna