A tavaszi napéjegyenlőség időpontjának elemzése

Kezdődik az új esztendő! – 2016. március 20. 

 Egy új esztendő kezdete mindig a Nap járásához, a fény-árnyék váltakozásában fontos időpontokhoz köthető. A néphagyomány még tudta ezt, ma viszont már tudatosan manipulálva vagyunk az idő számítása által is. Ha belegondolunk, a Természet rendje szerint, kézenfekvő, hogy akkor van tél, amikor esik a hó és ha rügyeznek, virágoznak a fák, akkor az tavaszt jelent, nem pedig őszt vagy nyarat. Így az év kezdete sem naptári adat (pláne nem a tél közepén lévő január elsejére esik!), hanem a Természetben bekövetkező, bizonyos kozmikus történést jelent.

 Ha a Földről nézzük a Nap látszólagos útját, akkor ez egy kört ír le (valójában enyhén ellipszis alakot, de körre vetítve is tökéletes a számítás). Így hozzá kell tennünk azt is, hogy mivel egy kör a teljességgel végtelen körforgás útját mutatja, így eleve nincs kezdete és vége (hoppá!). Ám mégis, van az a pont, amit kezdetnek mondhatunk, vagyis itt jelenik meg a kezdet minősége és ereje. Ez pedig a Napúton, az évkörön, a tavaszi napéjegyenlőség ideje, amely nagyjából március 20-21 táján szokott bekövetkezni és egyben a Kos jegy nulladik fokát is jelenti a Zodiákuson.

 Pap Gábor kitűnően szemlélteti előadásaiban (pl.: az „Olvassunk képírást!” címűben), milyen erők mozdulnak meg ebben az időminőségben. A föld alól előtörnek a friss, zöld hajtások és bizony, bármilyen növényről is van szó, az első napvilágra törő hajtások egyértelműen a Kos jelére hasonlítanak (egy pontból kétfelé ágazó, kitáruló levelek). A Kos idejébe lépve tehát nagy lendületet kap minden, eddig elvetett, a mélyben megbújó mag és nagy kezdőlökést kapunk az új esztendőhöz.

 Az új év tehát a tavaszi napéjegyenlőséggel kezdődik, ami az idén március 20-án a hajnali órákra esik. Ennek az időpontnak az asztrológiai képletét vizsgáljuk most – mivel minden kezdetben benne van az egész (ahogyan egy ember születési képletében is bele van kódolva az egész inkarnációja), úgy ennek az esztendőnek az elindulásában is ott az egész év minősége. Lássuk, mik ezek az üzenetek!

 

 Az új esztendő asztrológiai képletében a sorstengelyek (IC, MC, Asc és Desc) változó jegyekbe esnek, így ez az év biztosan változásokat hoz, változásokról szól. A Halak Aszcendens (továbbiakban Asc) a lélek szintjén az indíttatás minőségeként az eddig járt útnak, az eddig lerótt karmikus körnek, a már zajló folyamatoknak a befejezését, eddigi munkáink végigvitelét adja. Ebben az évben tehát igényünk és lehetőségünk van befejezni egy életszakaszt, pontot tenni a még függőben lévő ügyeinkre, emberi munkáinkra. Fontos, hogy ez nem szimpla lezárást jelent, hanem azt, hogy feladatainkat valóban végigéljük, végigvisszük és rendezetten hagyunk magunk mögött egy karmikus kört. Emellett motiváció lehet az is, hogy emberi kapcsolatainkban működtessük és megéljük a Minden Egy állapotát. Megszüntetve a káoszt és szétesettséget okozó félelmeket, féltéseket és bizalomhiányt, helyre tegyük a lelkünket és egységben tudjunk kapcsolódni minden egyes embertársunkkal.

 Másokkal való kapcsolatainkat tekintve és a párkapcsolatokat illetően, ez az év elhozza a rendeződés lehetőségét (szűz Desc), ami természetesen belső, önmagunkon való munka által valósulhat meg. A 2016-os esztendő képletének két születési uralkodója a Jupiter (a Szeretet Bölcsessége és az igazság) és a Neptunusz (a lélek mélye és az egység planétája). Kettejük közül a Jupiter éppen az emberi kapcsolatok területén foglal el megtisztelő helyet, így a kapcsolataink mindenképp kiemelt szerepet kapnak ebben az évben. Most külön fontos, hogy odafigyeljünk a kívülről, másoktól, vagy akár a társunktól érkező tanításokra. Az igazi nagy tanításokat és bölcsességeket ugyanis kívülről kapjuk meg. Egyetemes, mély bölcsességekhez juthatunk ebben az évben, de kapcsolataink rendezése is elhozza a bölcsülést a számunkra.

 Csillagképi értelmezésben az Asc mögött a visszaúszó hal, mint a múltból visszatérő minőségek megjelenítője ragyog, de ott van még a Vízöntő második hulláma, a jövő érdekében történő megtisztulás, felszabadulás üzenete is. A Desc mögött pedig az Oroszlán csillagkép és annak Denebola csillaga, a teremtő, létrehozó, alkotó erő jelenik meg. Kapcsolatainkban a feltétlen szeretet általi teremtést, ehhez köthetően ösztöneink uralását is gyakorolhatjuk. 

 A másik két sorstengelyt tekintve, az IC az alapozást és a gyökereket, a biztos alapokat jeleníti meg, ez az Ikrek jegyében üzeni, hogy hozott kommunikációs feladataink aktiválódhatnak, mások megértése, az embertársainkkal való együttműködés és összefogás fontos szerepet kap. Eleve képesek vagyunk megérteni a különbözőségeket, és megtanultunk már sok mindent az élet hétköznapi működéseiről – most azonban nagyobb fába vághatjuk a fejszénket! Annál is inkább, hiszen az IC-MC tengelyek egy az egyben a Tejúton állnak (Életfa), így fontossá válik idén az, hogy honnan eredeztetjük magunkat: ismerni ősi múltunkat, ősi bölcsességeket és hagyományokat, érdeklődni a dolgok eredetéről; illetve tisztában lenni azzal, hogy merre tartunk, ismerni őszinte vágyainkat és céljainkat. A nyilas MC nem nagyobb küldetést céloz meg az idei évben, mint az Isten felé való tiszta törekvést, Isten Igazságának megismerését. Itt az ideje, hogy tanuljunk és tanítsunk, megismerjük a felszínen látható események feletti, magasabb összefüggéseket. A Nyilas minőség visz előre ebben az évben, ez által juthatunk ötről hatra. Hit és bizalom, életkedv és derű, a történésekben a magasabb igazságok és célok keresése segítenek előbbre utunkon.

 Az égitestek elhelyezkedését tekintve, a fényt és tetterőt adó, életünk uralását jelképező Nap, a kommunikáció és a gyermekek szimbóluma, a Merkúr, illetve a megváltás felszabadító erejét jelölő Uránusz, az I. életházba esnek. Ezeknek az energiáknak a szerepe jelentős ebben az évben, de ide sorolható a X. házban álló Plútó is. Egyszerre van jelen a befejezés (Halak) és az új kezdet (Kos, I. ház) minősége, tehát egy változó, átmeneti fázisban vagyunk, ami új, magasabb szintű életminőség elindulását jelenti. A világos gondolatok és az egyenes beszéd sokat segít mindebben. Az Uránusz által karmikus terheink lerakása, tudatunk tisztítása új fejezetet nyit életünkben. Most nyitottak vagyunk minden újra, fogékonyak az új szellemi eszmékre is, amelyek kisegítenek az eddigi langyos vízből. Kiemelt szerepet kap az önmagunkra való tiszta rálátás, az önismeret, illetve a jó értelemben vett önérvényesítés, önmegvalósítás! Ez az év az önismereti úton mérföldkő lehet, ami nagyszerű dolog, hiszen önmagunkat ismerni lényegében a sorsunk ismeretét jelenti. (Azért születtem olyannak, amilyen vagyok, mert most az ezzel járó dolgokat megtapasztalni a küldetésem, ez a szerep az elhívatásom. Hozzá kell tennem: az eljátszott szerep, akármilyen jó vagy rossz, büszkén viselendő vagy megvetendő bárki számára, mégiscsak szerep! Nem azonos azzal az örök lélekkel, aki mögötte igazából vagyunk. Ha ezt mindig észben tartjuk, akkor nem fogunk sem „elszállni”, sem függővé válni szerepünktől.)

 Érzelmek terén ez az év igen mélységes érzelmeket hozhat, de az is lehet, hogy most egy időre félretesszük az érzéseket és más életterületre kell koncetráljunk. Párkapcsolatokban korszakváltások történhetnek, a spirituális megélések viszont rendkívül komoly élményeket és felfedezéseket hozhatnak! A meditáció, az együttérzés, az érzékelés magasabb szféráit tapasztalhatjuk és mintha minden az Unio Mystica felé vezetne…

 A Hold a 6. házban, Oroszlán jegyében és Oroszlán csillagképben üzeni, hogy elsősorban lelki-érzelmi munkáink lesznek ebben az évben, a családi kapcsolatainkat tudjuk rendberakni. Az érzések, a lélek világának ismerete, az ösztönök uralása fontos, ugyanakkor a női-anyai minták rendeződése is jelentős 2016-ban. Most eleve gyógyíthatjuk azokat a sebeket, amelyeket az önérvényesítés terén szereztünk, ebben segít a belső működések megismerése, a női minták helyretétele is. Fontos lehet elgondolkodni a befogadó, lágy, odaadó oldalunk működésén, hiszen az alapvető női szerepkörbe ezek tartoznak, nem a küzdő, versenyző erő. A kellő időben és helyzetben tudni kell gyengédnek is lenni, ugyanakkor feltétlen szeretettel viseltetni egymás iránt. A család összetartó ereje, a kreatív oldal kibontakoztatása szintén nagyobb szerepet kap az idei évben.

 A 9. életházban tartózkodó két bolygó, a Mars és a Szaturnusz további üzenetei, hogy nagy inspirációt érezhetünk a tanulásra, a tudás megszerzésére (és ennek átadására is akár), illetve a jövőnk építésére, ám mindezekben most lassan, megfontoltan érdemes haladnunk. Hiszen lépésről lépésre fog kiderülni, hogy az elképzeléseink mennyire valóságosak és merre is visz valójában az utunk. Az igazságok, a válaszok a kérdéseinkre lassan fedik fel magukat. Fontos azonban most a HIT (nyilas Szaturnusz a 9. házban), amit itt az ideje megerősítenünk, bármilyen helyzetben is találjuk magunkat! Ebben az évben sem kívülről tapasztalhatjuk meg a korlátozásokat, hanem csakis a saját hitrendszerünk, gondolkodásunk jelentheti azt. Fogjuk fel úgy – mert valójában erről van szó – hogy ezek a helyzetek rámutatnak arra, hogyan teszünk önmagunk elé (hitetlenségből) szellemi korlátokat és ha ezt felismertük, már képesek vagyunk meghaladni azokat!

 A jövő építését, a céljaink elérését és a hívatásban való előrejutásunkat (amely nem csak gyakorlati tevékenységet de emberi elhívatást is jelent), most a Plútó támogatja. Az ég tetején lévő jelölések mutatják azt, merre haladunk és mi visz előre az idei évben. A Nyilasból a Bak jegyébe forduló átmenet azt üzeni: itt az ideje, hogy szellemi tudásunkat a gyakorlati, hétköznapi életben is kamatoztassuk! Nem elég fejben bírni a tudást – át kell ültetnünk azt a mindennapok valóságába és az emberi kapcsolatainkba is. A Plútó emellett nem többet kér a haladásért, a terveink megvalósításáért, mint saját sorsemelő erőink megmozdítását! Ahhoz, hogy fejlődés legyen, most nincs arany középút – vagy feketén, vagy fehéren, de egyértelműen dönteni kell és lépni, változtatni, teljesen, totálisan megújulni és átalakulni. Nincs visszatáncolás. Ideje, hogy maximálisan felvállaljuk azt, ami a dolgunk, ami a küldetésünk, ezzel együtt azt is, ami az igazi érték bennünk, amit működtetve jobbá, szebbé tehetjük társaink életét és a magunkét is! Meglehet, hogy a mélyből olyan dolgok kerülnek, törnek a felszínre (bármely téren és formában), amik sötétnek, alviláginak, romlottnak tűnnek – ezek valójában eddig is ott működtek, most csupán láthatóvá válnak, hogy egy minőségi változás megtörténhessen.

 Lényegi kulcsok tehát ebben az évben az önismeret, az önuralom, az elfogadás és a hit.

 A Világ négy tartóoszlopát jelző csillag elhelyezkedésének további üzenetei: gondolkodásunkban és emberi kapcsolatainkban előre látók tudunk lenni, kapcsolataink a feltétlen szeretet erejével tudnak rendeződni, világnézetünkön, eddig hitt dolgokon érdemes tudni változtatni és embertársainkkal a mélyben érzékelhető, teljes egységet érdemes szem előtt tartani.

 Megerősítésként érdemes az alábbi mantrákat több ízben, az adott helyzetben elővenni: hiszek, bízom, engedek, türelmes vagyok.

 ZenTaiAnna

www.zentaianna.hu