A szépség belülről fakad…

A Szépség belülről fakad

 Most vasárnap, vagyis másodikán este (21:04) pontosodik be a Vénusz és a Mars racionalizáló kapcsolata. Az anyagban való megvalósítás, a kézzel fogható megélés és tapasztalás lehetőségét adja ez a kapcsolat. A Férfi és a Nő, saját belső erőpróbáikat kiállva, megküzdve, egymással hozhatnak létre valamit, mely mindkettejük épülését szolgálja. A Mars a kiáradó férfierő, a magasabb szférákba való feltörés, törekvés, növekedés analógiája. A Vénusz a termékenység és szépség bolygója, a Nő, mint befogadó erő. Kettejük kapcsolódása most kihívásokat tartogat, ugyanakkor ezen keresztül teszi lehetővé egy fénykapu megnyílását, melyen beléphet, aki nyitott a tanulásra és a fejlődésre. A Vénusz által élhető meg az ősharmónia állapota, melyet a szerelemben, érzelmekben vagy testiségben való elmerülés is lehetővé tehet. Ám most éppen a vágyak jelentik a tanulást – a valódi szépség és szerelem nem külsőségekből fakad, két eleve összeköttetésben, egységben álló lélek mély, belső rendeltetése és ajándéka ez. A vágyaink megélése, vagy meg nem élése rámutat arra, vajon jó úton járunk-e érzelmi fejlődésünkben? Vajon ott keressük a beteljesülést, ahol meg is találhatjuk? Vagy még mindig a külsőségek számítanak? Meglepő tapasztalást hozhat a legmélyebb vágyak beteljesülése olyan helyzetben, amelyre sosem gondoltunk volna, de feszíthet is az, hogy ott próbáljuk megélni vágyainkat, ahol nem tudjuk és nem is fogjuk tudni. Érdemes egyeztetni elképzeléseinket a valódi igényeinkkel – szívünk igaz vágyaival. Érdemes tovább látni az arcnál, amely talán nem tökéletes, egyenesen a lélekbe, mert felfedezhetünk valamit, ami a teljességet jelenti. A Tejútról leérkező Vénusz a Nyilas csillagképet elhagyva lassan a Bakba érkezik, a Mars pedig a Szűz jövőbe lépő részét elhagyva, már az Angyal csillagai alatt vándorol. A Nő hozza a tudást, az égiektől már megkapott információkat, mely által érzelmi téren a sors felvállalása és az égiek előtti alázat már magától értetődő. A Férfi pedig segítő angyalok gyűrűjétől védve, a belső rend és tisztaság kialakításának folyamatában van.

Zentai Anna