A Gyermek…

A Gyermek a legcsodálatosabb létező a Világon. Két emberi létforma van, akik a legtöbb tiszteletet érdemlik, hiszen ők állnak legközelebb a Fényhez: a Gyermek, aki nemrég érkezett Istentől, akiben még a legerősebben él a Fény, és az Idős, aki hamarosan megtérni készül hozzá. Sajnos, az előbbi ritkán kapja meg a kellő tiszteletet.
A Gyermek az, akiben a Jövő Reménysége van, az ő kezében van az Új Világ Kapujának kulcsa! A gyermekek sokasága között is vannak kiválasztottak, akik kiemelkednek az átlagból. Ők a Szeretet Hírnökei, teremtői és tartóoszlopai az Új Világnak. Őket kevés felnőtt érti meg. Gyakran leragadunk a felszínnél, a hosszú ideje tartó tudati manipulációk rabjaként megítéljük és helytelenül kezeljük őket. Az „átlagon felüli rosszként” megbélyegzett gyermek gyakran az átlagon felüli legtisztább, aki olyan tisztaságot és erőt képvisel, hogy már nem tud, nem képes beleolvadni a manipulált, eltorzított rendszerbe. A jelenlegi rendszer uniformizálni akar, hatalom alatt tartott bábukat igyekszik létrehozni. Ám ő olyan tiszta egyéniséggel és teremtő képességgel bír, hogy már nem lehet rákényszeríteni szerepeket, csak a saját igaz útját képes járni. Pontosan érzi, mi a célja, mi a küldetése a Világban, akár tudatos ebben, akár nem, és hiába próbálja a rendszer eltéríteni ettől.
A Gyermek analógiája az asztrológiában a Merkúr bolygó. Ő áll legközelebb a fényt adó csillaghoz, a Naphoz. Ő a beavató, titkos tudás planétája. Asztrológiai jelzését tekintve, az ő fején áll egyedül korona.

„A gyerek őszinte, spontán, azonos önmagával és ez legnagyobb értéke gyermeki mivoltának, ami visszafojtható, de akkor megváltozik, megromlik. Eljutunk a nevelés alapvető kérdéséhez, hogy melyiket fogadjuk el: „legyél, aki vagy”, és ehhez segítek, megteremtem a környezetet és megismerlek. Nem ugyanaz mint a „csinálj amit akarsz”. Vagy ott van a másik út, a képmutatásra nevelésé, „legyél akivé én akarlak tenni”, de ez az örök harcok útja.” (Dr. Vekerdy Tamás)

 

ZA.

2015.02.08.