A változások elindultak – Angyali újhold

Ma déltájban (12:50-kor) teljesedik ki az újhold, amely e szent időpillanatban a Nap, a Hold és a Vénusz együttállását jelenti, a Skorpió állatövi jelében, a Szűz csillagkép Angyal-csillagai alatt.

Egyszerre nagyon finom és nagyon mély ez az erő, amely most új minőségek felé, új utakon indít el! A kozmikus háttérben a Szűz finom fátylának suhanása csillan meg. Az érzésekkel, lélekkel teli Hold és a női finomsággal érkező Vénusz egyesülése a fényt adó Nappal ugyanakkor a szenvedélyes, minden erőket megmozgatni képes Plútó fennhatósága alatt történik és szintén vele vannak teremtő fényszögkapcsolatban, ami által jelen van a kézzel foghatóság lehetősége, anyagba önteni mindazt, ami az újat és a magasabb szintűt hozza. Most érdemes megkeresni magunkban, hogy mik azok a dolgok, igazi vágyak, amelyekért azt érezzük: mindenre képesek vagyunk, bármit megtennénk! …de nem a fizikai szintre vonatkozik ez az erőkifejtés, hanem arra, hogy a saját legfélelmetesebb démonainkkal is képesek vagyunk szembenézni, önmagunkat is képesek vagyunk túlszárnyalni, saját elhatárolódásainkból is képesek vagyunk kirobbanni!

A mai újhold hozhat rálátást az igazságokra, összefüggések meglátását a kapcsolatokban, hitünk megerősödését önmagunkban és Isten felé való, erőteljes közeledést. A küldetés sorstengelye is – amely az előttünk álló hónapra vonatkozik – az angyallás válás célját sugallja. Most az visz előre, ha nem a szemünknek, hanem a szívünknek hiszünk! A most következő hetekben fontos lesz, hogy csak akkor jutunk egyről a kettőre, ha nem a látható felszínre figyelünk, hanem arra, amit a lélek súg, amit a háttérben érzünk, ami a láthatatlanban érezhető.

A változások elindultak. Minőségében kíván szintet emelkedni az életünk és ezt csakis belső munka, belső átalakulás által érhetjük el. Ideje van előtérbe helyezni a szívünket, annak iránymutatását követni és úgy átalakítani a dolgokat a fizikai szinten is, hogy az igazi belső hívásaink, a szívünk szerint élhessük az életünket. Ha ehhez radikális változások szükségesek, akkor ezt mostantól megtehetjük, minden erőt megkapunk hozzá!

Zentai Anna

Kép: Amanda Clark