A Tudatos Teremtés földi működtetésének ideje

A Tudatos Teremtés földi működtetésének ideje

image (8)

Tegyünk most félre minden mást, minden eddig hallott, olvasott és épp zajló dolgot! Egyszerűen tegyük félre azt, ami a felszínen zajlik és nézzünk a dolgok mélyére, azaz magaslatára – a csillagos égre! Olvassunk a tudás nagy, nyitott könyvéből, hogy lássuk, miről is szól a jelen időszak!

Amikor tágabb értelemben vagyok kíváncsi arra, hogy éppen milyen korszakot, időszakot élünk általánosságban, akkor a lassú haladású égitestek üzenetét nézem, hiszen ők azok, akik a hosszabb időintervallumok energiáit, lényegi megéléseit, a teremtéshez használt erőket mutatják. Rezgésük meghatároz egy egész generációt és hosszú hónapok, de akár évek megéléseit is. Ahhoz, hogy értsem, miről szól a jelen időszak, egy kicsit be kell pillantanom a múltba is, hiszen a teremtő erők már hozzák magukkal mindazt, amivel ezidáig töltődtek. Minden, ami van, az a múltban gyökerezik, abból következik – tehát időben is érdemes kitágítani a látókört.

Uránusz – Az elmúlt időszakban sokáig a Halak csillagképben járt, majd nemrég megérkezett a Kos csillagzat alá. Több irányváltása miatt több ízben is elhalad a Kos feje alatt, majd folytatja útját a Kos csillagképben, azután pedig 2023 nyarán belép majd a Bika csillagai alá. A tudattágító erők princípiuma az Uránusz, amely tudattágulással, nézőpont kiterjesztéssel megérthetünk dolgokat, egyben ráébredhetünk szabadságunkra, korlátaink valótlanságára. Az elmúlt években a Halak idején egy nagy sorskört zártunk le általa, amely akár életeken át húzódó karmikus kör is lehetett. Jó darabig kihasználhattuk a múltból hozott zseniális képességeket, tisztító erőt és e tisztítások, szabadulások által lezárhattunk egy sorsciklust, amelyet magunk mögött hagyva, az idei évben már új kört kezdhetünk, magasabb szinten. A fej mindig a szellemiség jelölője, így a Kos feje, mely a Felemelkedés Útjára néz, eleve képviseli annak látását, hogy szellemünk már látja, mi emel feljebb, milyen célokat érdemes magunk elé kitűzve követni. Ezt a kört indítva, itt emelkedik a fény a magasba – a jelen időszakban is a világosság térnyerése az üzenet a tudatosságban. A Kos az erőkifejtés ideje, ám egyben meg is válogathatjuk, hogy minek adunk energiát (gondolattal, érzéssel, szóval és cselekedettel), hiszen amit mostanában táplálunk, az fog anyagba öntődni és működésbe lépni a későbbi években. Most alapozzuk meg az elkövetkezendő korszakot, ehhez pedig a tudatosság, a magasabb minőségek szerinti célkitűzés és a teremtéseinkbe beleadott fényerő a táptalaj.

Neptunusz – Az elmúlt években a Vízöntő csillagai alatt járt a mélylélek princípiuma, amely által saját lelkünk, önvalónk hívásait is érezzük. Ösztönös, intuitív hívásaink és érzeteink is mind a lélek üzenetei, ezek is hozzá tartozó fogalmak. Az elmúlt időszak így erőteljesen szólt a tisztításról, a mély belső oldásokról, szenvedésprogramok kioldásáról, félelmek és függések elengedéséről, lelki-érzelmi felszabadulásról, az egység és oldottság állapotának érdekében. Ebben a folyamatban egyre jobban megtanulunk a saját lelkünkre, belső hívásainkra hallgatni és nem meginogni külső hatásoknak. Megszabadulhattunk olyan mély szenvedésektől, melyek a múltban rögzültek be, de csak a helyét foglalták azon ajándékoknak, amelyek már várnak ránk. Most a Neptunusz egy kis ideje, hogy éppen a Halak csillagterébe lépett, amely az ő saját birodalma és ezzel elkezdődött az egységbe kerülés folyamata, az egység állapotának megélése. Ennek érdekében történtek az elmúlt évek tisztulásai. Most a visszaúszó hal csillagai alatt járva beaktiválta a múltból visszatérő minőségeket, képességeket, mély lelki-érzelmi minőségeket, melyekkel megoldhatjuk a még fennálló helyzeteket és ismét kiléphetünk nagyobb karmikus körökből, de már az egység, a lelki hazatalálás megvalósulásának érdekében. Visszatérő feladattá válik a teljes önazonosság megteremtése, a saját lelkünkre hallgatás, a harmónia és együttérzés élése. Az elkövetkezendő években egy neptunuszi sorsciklust is lezárhatunk.

Plútó – Akárcsak a két bölcsességbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz, most a Plútó is a Tejútról érkezve, annak nyílásánál, a Nyilas csillagképben, a kiáradó résznél halad, így ez az üzenet többszörösen megerősített. Előző években már megtették beavató útjukat a Felemelkedés és az Isteni Erők Útján, a Skorpió és Kígyótartó csillagképek között, majd a Nyilas csillagai alá érve a fényt és az erőt magukhoz véve folytatják útjukat ott, ahol a Nyilas a Tejútról hozott magas erőket lehozza a Földre, kiárasztja azt a hétköznapok világába, a megszülető bölcsesség, megértés és tudás idején.

De mit tanult meg és mit hoz le pontosan e három princípium? A Skorpió és a Kígyótartó átfedésétől érkezett tehát mindhárom, most együttálló bolygó (a Mars is, de ő gyors haladású, kb. kétévente megtesz egy teljes évkört – és természetesen van több előző csillagkép is, de a végső beavatást a sorskörön itt kaptuk meg). A Skorpió által működtetett felszín mögé való látás képessége alapozza meg a Kígyótartó által képviselt tudást: a tudatos teremtés bölcsességét! Hiszen a Kígyótartó a kezeiben markolja a kígyóerőket, amelyek saját erőink, teremtő erőink jelképei és a Kígyó Farkának Tejút-barlangba való benyúlása a teremtés aktusát szimbolizálja. Tehát: ha látásunkat nem téveszti meg a látható világ káprázata, hanem mélyebben mögé nézünk a láthatónak, ha bepillantunk a láthatatlanba, meglátjuk és megtanuljuk a mélyebb összefüggéseket (Skorpió), akkor megérthetjük, láthatjuk, hogy teremtő erőinket mi magunk működtetjük! Az egész rendszert, az egész teremtett világunkat mi magunk tartjuk kézben (Kígyótartó), mi teremtjük az életünket. Ebben a fázisban megtanulhattunk bánni a saját erőinkkel. Ezt követte a Nyilas csillagtere, ahol már teremtettünk, ahol mindez által fény született bennünk, tanultunk, magunkhoz vettük a tudást – most pedig annak van ideje, hogy mindezt, amit eddig megértettünk, megtanultunk, azt működtetni kezdjük!

Lényegi, összeadódott teremtő energiát képvisel tehát most az a nagy stellium, amely a Nyilas csillagkép leérkező – kiáradó részénél látható és ennek üzenetében fellelhető az, hogy most tudjuk a fényt lehozni a földre, anyagba önteni, gyakorlattá tenni a tudást, használni az erőt és egyáltalán élni azzal a tudással, hogy tudjuk-e működtetni saját teremtő erőinket! Kikerülhetetlenül eljött az az idő, amikor a gyakorlatban, a mindennapok szintjén kell élnünk a tudatos teremtést! Hétköznapibb módon fogalmazhatunk úgy is, hogy erőinket, gondolatainkat és érzéseinket, melyekkel mind teremtünk, hagyhatjuk szabadon csapongani is, de nem ez vezet célra! …hanem az, hogy ha a saját kezünkbe vesszük az irányítást, ráébredünk, hogy nem külső erők mozgatnak bennünket, hanem saját életünk, saját világunk teremtőiként rendkívül fontos, hogy magunk határozzuk meg önmagunkat! Ideje vállalni a felelősséget azért, amit életutunkon tapasztalunk és ha ezeket a tapasztalásokat másképp szeretnénk megélni, akkor élhetünk azzal a képességgel, hogy a látszat mögé nézve, megtanuljuk a saját teremtő erőink használatát és az anyagi síkon, a mindennapokban élvezzük azt. Most vizsgázunk le abból, hogy amit eddig tanultunk, azt tudjuk-e működtetni? Ha pedig tudjuk, akkor anyagba teremthetjük a fényt – hétköznapi szóval: mi magunk megteremthetjük saját boldogságunkat. Ehhez azonban a bennünk élő erőket ismerni és használni kell. Tudni, hogy ez nem rajtunk kívül álló folyamat! Minden alacsony szintű energiát, állapotot nekünk, magunknak kell kézbe venni és dolgozni vele. Az eredmény önmunka kérdése! Ha dolgozunk saját erőinkkel, ha nem hagyjuk szabadon csapongani a félelmeket, szenvedéseket, hanem élünk a tudatalatti erőink (Kígyó Farka) működtetésének lehetőségeivel, akkor az eredmények is megjönnek.

Zentai Anna