A téli napforduló üzenetei az elkövetkezendő negyedévre

A téli napforduló üzenetei az elkövetkezendő negyedévre

téli napf

 

Magyarországi idő szerint 2017. december 21.-én, 17:29:04-kor áll meg a Nap az éves útjának legmélyén, ekkor születik meg a Fény, a Világosság, a Szeretet ereje újra.

A téli napforduló pontja a nagy világtengelyeink egyike, ami az aktuális világkorszakot is mutatja. Amikor a Nap eléri ezt a pontot, számunkra is egy új korszak születik – a nagy évkörön ez a negyedik negyedév, amelynek kezdete az egész időszak energetikáját megmutatja. A következő korszakváltás majd 2018. március 20-án lesz, ezzel fogunk belépni az új évkörbe, addig még főként az idei, 2017. márciusi energiák dolgoznak. Nézzük hát, milyen üzenetekkel látnak el bennünket az égi útmutató fények tavaszig!

Az idei év üzenete alapvetően az, hogy utunk ezen állomásán, sorsfeladatként kaptuk meg a valódi lelki hívásainkra való ráébredést, a lelkünk, az érzéseink követését, lépésről lépésre alakuló, lassú, de biztos folyamatként. Hogy elkezdhettük nyitni a lelkünket, engedni élni az érzéseket, bármilyen értelemben. A folyamat részeként az elmúlt negyedévben ideje volt megtalálni örömeinket, kreativitásunkat, élni a teremtő erőinkkel, az életünket, világunkat átalakító, teremtő képességgel, ehhez akár kockáztatni, bevállalni azt, ami számunkra fontos. Most más időszak veszi kezdetét. A téli napforduló csillagábrájának üzenetei elsősorban arról szólnak, hogy a már elindult folyamatokon dolgozzunk.

A képlet 6. életházában felálló Vénusz-Nap-Szaturnusz együttállás, a Nyilas íja felett, a Kígyó Farka csillagkép alatt, az egyik lényegi pont, de hangsúlyos ismét a Rák jegyű Aszcendenset uraló Hold is, a Vízöntő jegyében, a Bak csillagkép feje alatt, amely most szépen ráállt a Napútra, azaz a Cselekvések Útjára! Most tehát ideje jön, hogy a lélek hívásainak engedve ne csak figyeljünk, várjunk, visszahúzódjunk, hanem aktívan cselekedjünk is! A Bak a fény őrzésének szimbóluma, tekintete a Tejútra néz, így lelki szemeinkkel most érzékelhetjük azt, mi jelenti számunkra az isteni minőséget és esélyt kapunk arra, hogy ha cselekvően teszünk ezekért, akkor hamarosan el is érjük, meg is éljük ezeket.

A 8. házas vízöntő Hold emellett a lelki tisztulásra is lehetőséget ad – ideje szabadon engedni érzéseinket, intuíciónkat, megtisztulni mindattól, ami nem táplálja a lelkünket! Fontos szerepet tölt majd be életünkben a spiritualitás és az álmok világa, a meditáció és a belső figyelem, a következő negyedévben. Fokozódó érzékelés, a dolgok mögé érzés mutatkozik. Óriási lelki erő, az újra való nyitottság, az érzelmek szárnyalása, szenvedélyesség jelentkezhet, egyben nagyon fontos a lelki önbizalom, az érzéseinkben való bizalom! Ezt is tanuljuk most – abban hinni jobban, amit érzünk, akkor is, ha még nem látjuk.

A 6. életház a köztes létben, a leszületések közötti időszakban, egy magasabb létsíkon eltervezett és felvállalt emberi munkáinkat mutatja. Azt, hogy mi dolgunk van most a világban, mi a dolgunk emberként, hogyan tudjuk rendezni önmagunkat, életünket, kapcsolatainkat és hogyan szolgálhatjuk ezzel a nagy Egészet. E ház kiemelkedő jelentősége az itt álló stelliummal most üzenet arra, hogy emberi kapcsolatainkon van időnk dolgozni és felállítani olyan határokat, melyek igazi értékvédő, pozitív teremtéseinket segítő, az isteni minőséget megteremtő folyamatok motívumai. A Vénusz általában véve minden emberi kapcsolatunkat mutatja, ezen kívül nőiséget, művészetet és harmóniateremtést is. A Nap a cselekvő énünk, tisztánlátásunk, feltétlenül áradó szeretetünk jelképe, most ezzel is szolgálatot végzünk és a másokért való szolgálatban teljesedhetünk ki. A Szaturnusz mutat rá a valódi értékekre, az isteni minőségben működő, megélhető dolgokra életünkben, illetve a komfortzónánk azon határaira, melyen túllépve várnak a rég megálmodott eredmények. Ha alacsonyabb szintű rezgésben tartjuk magunkat (lásd pl.: önsajnálat, szomorúság, önostorozás, félelem, hit és bizalom hiánya, negatív gondolatok és érzések generálása, stb.), akkor teremthetünk ezzel olyan gátlásokat magunk köré, amikkel önmagunkat korlátozva magunk tartjuk távol saját magunkat attól, amit valójában szeretnénk. Magasabb szintre hangolódva azonban megteremthetjük ezzel az energetikával a valódi, kiteljesítő minőségeket az életünkben, amely őrzi és tovább örökíti a fényt, amely valóban teljességet ad. Lényegében összefoglalva az együttállást, elmondhatjuk, hogy ennek üzenete: termékeny cselekvéseinkkel dolgozni az isten minőségen!

Fontos része ennek a belső munkának az, hogy szellemileg rendezzük magunkat, hitünket, bizalmunkat megerősítsük, elavult hitrendszereket letegyünk, megszabaduljunk félelmeinktől. Fontos része az is, hogy megszabaduljunk a lehúzó kapcsolatoktól, hogy felállítsunk olyan korlátokat, amelyekkel távol tartjuk magunktól a félelmet keltő, minket nem emelő embereket, gondolatokat, véleményeket. Ha azt érezzük, hogy valakinek a társaságában nem erőt kapunk, hanem lehangolttá válunk, esetleg hitünket, reményünket vesztjük, akkor van ideje elővenni önirányító erőnket és egyszerűen nemet mondani arra, ami be akar jönni. (Ilyenkor soha nem a másik fél a hibás! Az, hogy mit fogadunk be és mit nem, a mi önálló választásunk. Nem a másik ember szív el energiát, azt csak mi engedhetjük átadni, ha úgy döntünk. Ha viszont felismerjük, hogy ez a helyzet áll elő, akkor jogunkban áll megválasztani, mit engedünk és mit nem, kivel folytatunk eszmecserét és hogyan.)

Fontos lehet még a rend megteremtése fizikai szinten is, magunk körül rendet tenni, helyrerakni, javítani, gyógyítani-gyógyulni. A külső változások segítik a belsőt is.

Csillagképi üzenetként a háttérben a Nyilas íjának üzenete, hogy mindehhez az alapot jelenti, hogy felvegyük a kapcsolatot a Teremtő Középponttal, a legbenső hívással, a Forrással, vezérlő elvként a Kígyó Farka pedig az ösztönerők, a tudatalatti teremtéseink tudatos kézben tartását és irányítását tűzik ki célul!

A képlet sorskeresztje a következő üzeneteket hozza: a jelen időszak fejlődési lehetőségének megalapozásaként elhagyhatjuk régi, berögzült viselkedésmintáinkat és új utakra indulhatunk (IC-Alaraph csillag együttállása). Most a múlandóságok, a múlandó dolgokkal való megtapasztalások ébresztenek rá arra, kik is vagyunk, mi is a dolgunk, merre érdemes elindulni és haladni. Sarkalatos üzenet, hogy a belső, lelki életünket megéljük a fizikai, anyagi világban, hogy a láthatatlant a láthatóval összekapcsoljuk, hiszen ezért jövünk, ezért létezünk itt a Földön, ez a hívás, ez a motiváció indít el új, magasabb minőségek felé, ez ébreszt fel és mozdít ki igazán! (Asc-Castor csillag együttállása).

A kapcsolatokban ideje van működtetni mindazt, amit eddig megtanultunk, amit már tudunk, ideje beültetni az isteni minőséget minden társas viszonyba. Kapcsolataink visszatükrözik azt, hogy miből meríthetünk erőt, mit érdemes gyökeresen átalakítani, hol találjuk a lelkünket szenvedélyesen hívó motivációkat, hol és miben tudunk nagy változásokat elérni, de mindezek által főként azt, hogy urai vagyunk-e sorsunknak, élünk-e azzal a hatalommal, amelyet a Teremtő ránkbízott? Ideje van átvenni a hatalmat külső személyektől és saját erőből teremteni nagy változásokat, ez által ébredni rá a saját teremtő, megújító, átalakító erőnkre. (Desc-Nyilas csillagkép és Plútó együttállás).

A következő negyedév általánosságban vett küldetését az égbolt teteje mutatja: az MC a Halak jegyében, a Halak csillagkép visszaúszó halánál, a Pegazus csillagkép alatt, a Zenit pont közelében pedig ott látható a Pegazus táltos mellett Androméda, a Gyík és a Cassiopeia csillagzat is.

Továbbra is kiemelt üzenet tehát, hogy a múltból visszatérő minőségek követése, működtetése visz előre. Most van ideje működésbe hozni azokat a képességeket, tehetséget, adottságot, amelyet magunkkal hoztunk. Érdemes figyelni a visszatérő élethelyzetekre, amelyek megoldásra kínálnak lehetőséget, illetve a múltunkból újra felbukkanó személyekre, akikkel még dolgunk lehet. Eddig be nem fejezett sorsmunkáink aktiválódtak újra, ideje végigvinni a megkezdett köröket. Ebben segít a Táltosló, aki isteni üzeneteket közvetít, a megoldáshoz szükséges ötleteket és felismeréseket hozza el; a Gyík, aki szintén bevillanó gondolatokkal, új ötletekkel, hirtelen kitalált megoldásokkal és felismerésekkel lát el; a Cassiopeia, amely a Csodaszarvas agancsaként égi antennát ad a szellemi csatornázáshoz, égi üzenetek lehívásához és Androméda is, aki az áldozatból születő áldás ígéretével segít a családi- és ősöktől hozott karmákat vállalni, feloldani.

További üzenetként említeném meg, hogy most sem maradunk örömök nélkül: a Mars és a Jupiter ereje gondoskodik arról, hogy nyissunk az élet minden szép, élvezhető, örömmel megélhető minőségére, a szerelemre, a szórakozásra, a kikapcsolódásra és legyen hatalmas, ösztönös, mélyről fakadó teremtő erőnk életünk újraalkotásához. Továbbra is megmérettetés alatt állnak a múltunk igazságai, felszínre kerülnek az eddig temetett titkok, hogy semmi ne maradjon rendezetlenül.

A beteljesüléshez vezető utat a lelkünk legmélyebb hívásainak követése jelenti! (MC a Halak jegyében, az uralmi Neptunusz a 9. házban) A legfontosabb az, amit mélyen belül érzünk, ez mutatja minden helyzetben az igazságot, ez köt össze a magasabb rendű akarattal!

 

Zentai Anna

asztrozófus