A tavaszi napéjegyenlőség üzeneteiből…

A tavaszi napéjegyenlőség üzeneteiből… 2019. március 20. 22:58

atav.napéj

“Minden kezdetben benne van az egész” – szól világunk működésének egyik alaptörvénye. Ezt érezhetjük akkor, amikor elindul valami új az életünkben, ezért lehet jelentős élmény egy első pillantás, vagy ezt a törvényszerűséget fedezhetjük fel egy ember személyes születési képletében, csillagábrájában, hiszen a születés pillanata az egész életéről mesél.

A Nap március 20-án este elérte azt a pontot, ahol égi útja az Égi Egyenlítóvel kereszteződik és ezzel megkezdte barangolását a felső félkörön, a tudatos világban. Ez a pillanat, a fény felső világba születésének pillanata határozza meg az elkövetkezendő esztendőnket, egészen 2020 márciusáig. Nézzük meg, milyen energetikai pecsétet kaptunk útlevelünkre erre az időszakra!

Új sorskeresztünk most változó és stabil is egyben. A sorsunk útját, irányát tekintve változó – és személyiségünket, valamint kapcsolódásainkat tekintve fixáló, stabilizáló erejű. Vagyis a tudásunk gyarapodásával, a megismeréssel és belső igényeink által most lehetőségünk van fordítani sorsunk kerekén, változtatni az irányokon; ugyanakkor a bizalom, önbizalom, biztonságérzet alakulása és erősödése mind önmagunkban, mind kapcsolatainkban hangsúlyossá válik.

Ezen időszak alapját képezi most a múlltból visszatérő, ismétlődő minőségek megjelenése. Újra aktualizálódnak az eddig el nem végzett dolgaink, meg nem élt vágyaink, befejezetlen ügyeink és már megszerzett képességeink, melyekkel a jelen helyzeteket rendezhetjük, végigvihetjük, kiteljesíthetjük. Adott helyzetekben megjelenhetnek mély lelki beszélgetések, mély érzelmi megnyilvánulások, de az aktív kommunikáció helyett most a ráérzékelések, intuitív közlések válnak fontosabbá. Olykor éppen a csend és a lélek instrukciói fognak számítani. Sarkalatossá válik most, hogy a természetes, ösztönös érzéseinkre és megérzéseinkre alapozzunk, hogy arra építsünk, amivel egyek vagyunk, amivel azonosságot érzünk, kiiktatva minden külső befolyásolást, hatást! A jelen időszak alapja az egység, a lelki egység. (Neptunusz és retrográd Merkúr együttállása az IC-tengelyen, a Halak jegyében.)

A jelen idő alapját most a tisztító felszabadítás képezi, amely a jövő áldásainak készít teret. (Vízöntő csillagkép jövőbe ömlő vize az IC-n)

A fő indíttatást az adja, hogy elkezdünk érdeklődni az iránt, mi van a dolgok láthatatlan hátterében, mi és ki működteti a szálakat. A felszín mögötti, szem elől rejtett titkokat kutatva indulunk el új úton, magasabb minőségek felé. Ennek hátterében már ott van az a bizonyosság, hogy érezzük az igazságot a szívünkben, a lelkünkben – főleg a jövőnket érintő igazságokat szeretnénk kutatni. (Aszcendens a Skorpió jegyben, Mérleg csillagkép alatt.)

Kapcsolatainkban tükröződik majd, hogy milyen erőket és milyen formában működtetünk. Sok energia irányul most a társas kapcsolatokra, párkapcsolatra és mindez befelé indít minket, belső világunk megismeréséhez. Kapcsolatokban érdemes közös célokat, vezérlő elveket találni, amelyekért közösen (és nem egymás ellen) küzdhetünk. A nyílt, egyenes magatartás fontos lesz a külvilággal szemben és a kapcsolatainkban is, ahol felmerül a biztonság-bizalom kérdésköre is. Lehetnek adott esetben nagyobb kitörések és új kezdetek. (Deszcendens a Bika jegyében, Bika csillagkép alatt, együttáll a Marssal.)

A jelen időszak fő iránya, követendő minősége lesz most:

  • a rendrakás, kívül és belül, magunkban és életünkben is, minden területen,
  • a gyógyulás, mégpedig alternatív és természetes gyógymódok által,
  • a nemes szolgálat, melyet akár másokért, vagy a világ jobbításáért teszünk,
  • a gyakorlatias, precíz, aprólékos figyelemmel végzett külső és belső munkák, önmunkák is, az, hogy a részleteket is figyelembe vesszük,
  • illetve a napi rutin, rutinszerűen végzett cselekvések, a rendszeresség fontossága.

Egy magasabb szintű megvilágításban, a fő irány és bármely helyzetben a dolgok megoldásának minősége most az lesz, hogy magunkba nézünk, tanulunk a múlt történéseiből, uraljuk ösztöneinket (pl. nem hagyjuk, hogy a félelem, vagy a kishitűség uraljon bennünket), életünk vezetése és döntései felett határozottan átvesszük az irányítást, önállóan hozunk döntéseket életünk alakításáról és nem utolsó sorban: áramlani engedjük a feltétlen szeretetet, mind önmagunk, mind mások felé. Szeretettel táplálunk, adunk és kapunk, minden elvárás nélkül. (MC a Szűz jegyben, Oroszlán csillagkép alatt.)

A most induló időszakban a hazavezetés fényét érdemes követni – vonatkozik ez nem csak a külső, de a belső otthonra találásra, a lelki hazaérkezés élményére is! Ideje jön otthonteremtésnek, családalapításnak, életterünkben, otthonunkban, családunkban való kiteljesedésnek. (Nap a IV. házban.)

Kiemelt szerep jut annak, hogy teljesen önálló létezővé váljunk és éljünk a saját termékeny, létrehozó erőinkkel! Ideje van határokat húzni mások gondolatai, véleményei és a sajátjaink közé! Hiszen mindannyian egyéni vágyakkal, igényekkel, célokkal és küldetésekkel vagyunk itt. Most fontos, hogy – életkortól teljesen függetlenül – valóban önállóvá, stabil személyiséggé fejlődjünk, nem befolyásoltatva magunkat másoktól és saját döntéseinket hozzuk meg a saját, egyéni életünkkel kapcsolatban! Emellett fontos lehet kilépni a szűkségtudatból és határozottan nyitni a bőség tudatára és a biztonság, bizalom állapotára is. (A Szaturnusz-Plútó együttállás a 2. házba kerül.) Mindezt segíti igazságérzetünk is, amely kitűnően működik most – vége az önhazugságoknak is, hiszen ráébredhetünk az eleve bennünk élő, nagy igazságokra, amelyek a termékenység és stabilitás felé indítanak. (Nyilas Jupiter az I. ház végén.)

A vágyak, a szerelem és párkapcsolat terén kifejezetten a felszabadulásnak, a karmatisztításnak és függőségektől mentes kapcsolódásoknak van ideje. Ideje felülvizsgálnunk azt, hogy a kapcsolatokról, érzékiségről, testiségről milyen hiedelemrendszereket alakítottunk ki eddig és hol, miben korlátoztuk le önmagunk elől a valódi vágyaink megélését – egyáltalán, mik is a valódi vágyaink? Hol vannak még megítéléseink, amelyeket itt az ideje kitisztítani? Milyen új távlatok és lehetőségek nyílnak most a kapcsolatainkban? Művészi munkák terén kifejezetten az újításnak, a modernitásnak, az extremitásnak kedvez ez az időszak. Eljöhetnek tisztázó beszélgetések is kapcsolati téren, illetve párkapcsolatokban most jön kiemelt ideje annak, hogy a kommunikáció elinduljon, működjön, a megértés és megértetés minőségei megfelelően működjenek. (Vízöntő Vénusz és bika Uránusz uralmi cserében állnak, Uránusz az 5. házban, Vénusz a 3. házban, Ikrek jegy a VII. házban.)

A legtermékenyebb területet most a társas kapcsolatok, a nyilvánossággal, külvilággal való viszonyunk jelenti. Bármilyen ide fektetett energia most sokszorosan megtérül (Pleiadok csillaghalmaz a VII. házban.)

A Tejút íve az I.-2. és VII.-8. házakon folyik át, így a beavató élményeket és ezekkel együtt a felemelkedés nagy lehetőségeit most a következő területeken kapjuk: önismeret, önmegvalósítás, önérvényesítés, felébredés, új kezdetek, anyagi és lelki termékenység, anyagi és lelki stabilitás, önállóság, önhit, kapcsolatok.

Vezérlő elvünkké most a Hold válik, vagyis a lelkiség! (Hold a X. házban, a küldetés-hívatás területén.) Az elkövetkezendő időszakban tehát minden helyzetben, minden időben a Lélek hívásai, az érzések, a lelkünkben érzett bizonyosságok visznek előre! A Lélek mutatja az utat, a valódi célokat, a beteljesülés, a tervek megvalósulásához vezető utat! Minden holdi működés most előre segít, egyről a kettőre jutunk általa. Pl. gondoskodás, odaadás, anyai minőség, anyaság, érzelmek működtetése, támogatás, otthon, család, a külső történésekre adott egyéni reakciók, a kívülről passzivitásnak látszó, belső aktivitás, az intuíció, az álmok és az emlékezés.

A Hold mögött a Szűz csillagkép múltból ellépő, nagy útra induló része üzeni, hogy lélekben most mi magunk is képesek vagyunk már ellépni a múlt minőségeitől, ideje magunk mögött hagyni a régi énünket, idejétmúlt és méltatlan aspektusainkat, részeinket és elindulni a halhatatlan felé, az örök fényt képviselő minőségek felé!

Zentai Anna

asztrozófus