A tavaszi napéjegyenlőség üzenete – 2020. márciustól

A tavaszi napéjegyenlőség üzenete – 2020. márciustól

image (3)

Azonnal a lényegre térek – az idei tavaszi napéjegyenlőség üzenete az én olvasatomban eszenciálisan a következő:

Ember, ideje visszatérned a Természethez, a te Természetedhez, elvonulnod és feltöltődnöd, a legbensőbb, legtisztább hangodat, a Lelked hangját felfedezned, felerősítened és követned! Ez által ébredsz rá arra, hogy te és csakis TE MAGAD irányítod a sorsod, te uralod a saját teremtő erőidet!

És nézzük most ennek részleteit, vagyis a tavaszi napéjegyenlőség üzeneteit is.

Az idei napéjegyenlőség magyarországi idő szerint 2020. március 20-án 04:49-kor lesz (más helyeken az adott időzóna szerinti időt nézzük). Az univerzum egyetemes törvénye szerint “minden kezdetben benne van az egész”, így amikor új időminőség kezdődik, akkor ennek ereje az egész elkövetkezendő időszakot meghatározza. Világunk négy nagy tengelye közül a tavasztengelyt, vagyis a Természet ébredését, az új sorsciklus kezdetének pontját, a Napunk 20-án hajnalban érinti, így az ekkor látott álmok is hozzák ennek útmutatását, üzeneteit. Lássuk most az adott időpillanat kozmikus üzeneteit!

image (5)

A következő időszakunk négy fő üzenetre épül: alapvetővé válik, hogy kérdéseket tegyünk fel, keressük a válaszokat, megvizsgáljuk a különböző működéseket, még inkább elinduljunk befelé, önmagunkban kutakodjunk, önvizsgálatot tartsunk – fontos, hogy tisztítsuk önmagunkat, magunkban felfedezéseket téve, önmagunkon dolgozva, feloldjunk magunkban minőségeket, szabaduljunk attól, ami miatt nem mertünk önmagunk lenni – a külvilág felé a feltétlen szeretet minőségét vigyük ki – vezérlő célként pedig a saját teremtő erőink megismerése és kézben tartása, a tudatos teremtés állapotának, működtetésének megléte, az öngyógyítás, emellett a hit, a bizalom, az életkedv, az optimizmus megerősítése látszik jelentősnek és előre vivőnek.

A négy sorstengely ugyanis a következőképpen áll fel az égbolton: IC az Ikrek jelében, Bika szarva és Nimród csillagkép alatt, a megtartás erejét jelölő kar és a spirituális útra lépést ragyogó Rigel csillag alatt. Az Aszcendens a Vízöntő jelének végén, a Vízöntő csillagképben, a Merkúrral együttállásban látható. A Deszcendens az Oroszlán jel végén, az Oroszlán csillagképben, annak szíve, a Regulus csillag alatt áll. A küldetés sorstengelye, az MC pedig a Nyilas jelben, Skorpió és Kígyótartó csillagzatok alatt látható.

Központi csillagunk, isteni önvalónk fénye, a Nap most a 12 életterület közül az I. házba kerül – az “ÉN” válik fontossá, a tudatos én, a saját személyünk, önmagunkra kapunk rálátást. Ennek távolról sincs köze semmilyen ‘önzéshez’ legalábbis a szó köztudatban lévő értelme szerint. Mert az, hogy én-magammal, önmagammal foglalkozom és megadom magamnak, amire igényem, szükségem, vágyam, akaratom van, ami a tulajdonságaim szerint jár nekem, nem véletlen (hiszen véletlenek nem, csak sorsszerűségek létezik). Nem véletlenül vagyok az, aki és olyan, amilyen. Aki és amilyen vagyok, azzal a Jóisten küldött ide és ezen át tud ő maga is megnyilvánulni. Tehát ha igazi önvalómként élek, akkor tud megmutatkozni az isteni minőség is. Ideje jön most annak, hogy én magam vegyem át az irányítást önmagam felett. A napság, a vezető-irányítói minőség bármilyen értelemben, de főként az életem irányítására vonatkozóan jelenik meg, ehhez pedig kapjuk az önmagunkra való, tiszta rálátás és az önszeretet (!) kiemelt képességét.

A Vízöntő Asc szabadságvágyat üzen, ami alapvetően a kívülről, mások által ránkrakott idegen minőségekre, állapotokra, helyzetekre vonatkozik és egyszerűen arról szól, hogy szabadon éljük azt, aki és ami igazán vagyunk. Ezt elsősorban önmagunknak kell megengednünk, hiszen valójában senki semmire nem kényszerít – ezt egyszerűen fel kell, hogy ismerjük. A Merkúr bolygó kerül emellett az Asc-re, vagyis az érdeklődésünk elsősorban önmagunkra vonatkozik most – ez az önvizsgálat mutatója. Ugyanakkor ideje jön, hogy önmagunkról, főként mély lelki minőségekről beszéljünk, hogy kifejezzük a mélyebb érzéseinket is. Ebben a már megteremtett, múltból hozott kommunikációs képességek segítenek. De fontos lehet az is, hogy a múlt homályos emlékei kitisztuljanak és ezek felismerése is tisztító, felszabadító hatással van a személyiségünkre.

A Hold, vagyis a lélek és érzésvilág pincípiuma a 12. házba kerül, az egység élményének, a legmélyebb lelki szinteknek, az elvonulás-pihenés-töltődés házának rejtekébe. Időnként észrevehetjük, hogy érzéseinket akár el is rejthetjük most – de ettől még nagyon is léteznek és működnek, sőt! Most élhetjük meg az egó nélküli egység mély élményét! Elvonulásban, önmagunkra figyelésben ébrednek fel a mély érzések, így találhatunk igazán önmagunkra. A Bak csillagkép közepén ragyogó Hold az igaz (lelki) értékek őrzését is hangsúlyozza most!

Ide kerül, erre a területre a Szaturnusz is, aki most kiemelten mutatja számunkra, hogy érezni fogjuk, mikor jön el az elvonulás és töltődés ideje! Amikor érezzük ezt (ha a lelkünkre figyelünk és hallgatunk), akkor ezt kifejezetten fontos megtennünk! Erre vágyik a test, a lélek és a szellem is. Érezhetjük azt is, hogy eljött az énidő minősége, de főként azt, hogy a természetbe vágyunk és a természet hív magához, hogy éltető erejével feltöltekezzünk! Mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy az elkövetkezendő egy esztendőben, ha bármikor olyan késztetése van, hogy szeretne kicsit visszavonulni, pihenni, természetbe menni, érintkezni legalább az anyafölddel, a növényekkel és virágokkal, akkor feltétlenül tegye meg! Ez fog hatalmas erőt adni és nem utolsó sorban sok feszültséget okozó energiát elvezetni, helyette más, magasabb rezgésűnek teret adni.

A 11-12. házak átmenete most nagyon erős, ide kerül a jelenleg fennálló nagy stellium: a Mars-Jupiter erős együttállása, amely szintén együttáll a Plútóval és a Szaturnusszal. Vagyis a megtisztulást, a szabadulást most a folyamatok befejezése, lezárása, az elvonulás és egységbe kerülés követi. Erőt kapunk, tiszta tudást, hogy jelen sorsfeladatunk szerint egyértelműen elhatárolódjunk attól, ami nem vagyunk és lezárva folyamatokat, egységet teremtsünk-éljünk.

Három, a saját jelében álló bolygó is segíti a most zajló folyamatokat: a bak Szaturnusszal a jelenlét állapotának megélése, a valódi értékek őrzése, az önkorlátozó gondolatok, hiedelmek felismerése egyaránt megvalósítható. A halak Neptunusszal a mélységes harmónia, a tisztánérzékelés, az egység élménye is megélhető, egyébként pedig az I. házban állva, kifejezetten a múlt eddig homályos foltjainak, emlékeinek, önmagunk elől is eltemetett emlékképeinek előhívása általi kiugrásszerű fejlődést, emelkedést is üzen. A bika Vénusz a 2. házban duplán kerül saját uralmi területére, így a termékeny, alkotó erők igen erősen, tisztán tudnak most működni és a természettel, a földdel, növényekkel, virágokkal való kapcsolatunk, illetve a nőiség és testiség-érzékiség megélése is nagyon sok örömteli élményt hozhat a most következő hónapokban. Művészi munkák is anyagba öntődhetnek, a nők szerepe pedig kiemelkedően megnőhet. Szintén a Vénusz uralja az Uránuszt is, akivel együtt gazdagítják a 2. életházat, így most igen erőteljesen zajlik minden vénuszi dologban és Bika-minőségben a tudattágulás általi tisztulás, karmatisztítás. Pl. nőiség, testiség, szexualitás, bizalom-biztonság témakörei, pénzügyek és vagyon, anyagi megélések, művészetek, ragaszkodás-birtoklás minőségeinek feloldása, emberi kapcsolatok, párkapcsolati működések, stb.

Ha az égboltra nézünk, akkor a 2-es házban, a termékenyítő erők használatának területén álló bolygók, az Uránusz és különösen a Vénusz, mutatják a nagy felismerések általi sorsfordulatot! A Cet feje felett, a Kos feje alatt járnak, mélyen lent az Eridanus folyó, a spirituális út teszi legnagyobb kanyarulatát, fordulatát! A felismeréseink vezetnek most ezekhez az óriási (külső-belső) sorsfordulókhoz!

Négy világoszlopunk a következőképp helyezkedik el: az isteni minőségek tisztánlátását, az előrelátást jelképező Aldebaran a szellemiség, gondolkodás, önkifejezés, kommunikáció, közvetlen környezet, testvéri kapcsolatok területére kerül. A Regulus, a feltétlen szeretet sugárzásának csillaga az öntudatlan működéseinket, a külvilágból való visszatükröződéseket, a kapcsolódásainkat, párkapcsolatot és társat szimbolizáló területen ragyog. A legmélyebb igaz szeretetet és szerelmet, mély átalakulást, egótörést jelképező Antares az igazságok, a magas szintű tudás, bölcsesség, tanulás, választott tanulmányok, égiekkel való kapcsolódás területére kerül. A Fomalhaut pedig, az egység és bőség fénye, az I. házban, a tudatos én, a személyiség, az ébresztő erők és indíttatások, az önérvényesítés területén ragyog.

A tavaszi napéjegyenlőség képletében jól látható, hogy minden teremtő energia most a nyugati oldalra kerül – az ÉN a fontos, a BELSŐ világunk! Belső felfedezések, megélések, amelyeken át most kimunkálhatjuk önmagunkat és megélhetjük az igazi ÉL-ményeket. Az önismeret mellett az öngyógyítás is fontos szerepet kap.

Régóta nem volt már olyan kis sorsciklusunk, amelyben nem kerül teremtő energia a Tejútra – most azonban ez a helyzet. Csak a Holdcsomópontok – amik azonban nem sugárzó pontok – kerülnek a Felemelkedés Útjára. Így a belső útkereszteződések, mély felismerések, a bennünk megszülető meglátások és választások képviselnek most beavató élményeket. Amikor szabad akaratunk szerint választunk, ez elhozhatja a felemelkedés, a körforgásból való kilépés élményét, állapotát! Érinti ez a belső otthonteremtés, a család, az élettér, a múlt, a szerelem, az életörömök, a kreatív alkotás, a gyermekekkel való foglalkozás, a haladás-fejlődés, a hívatás, a teherletételek, szabadulások, tisztulások területét egyaránt.

Az elkövetkezendő hónapokban, ami érdemben előre visz, az a tiszta igazságok, a tiszta tudás, az életkedv-életöröm minőségeinek működtetése, a mélyebb, mögöttes, láthatatlan tartalmak és működések kutatása és felfedezése, önmagunk gyógyítása… De legfőképpen az a misztérium, amelyet hívhatunk a saját erőink kézben tartásának, tudatos teremtésnek, sors-alakító erőink használatának! Itt az ideje, hogy kézbe vegyük az erőinket, mindazt, amit akár másoknak adtunk, amit eddig csapongani hagytunk. Figyeljük meg magunkat, miben, mennyire hisszük azt, hogy külső erők uralnak és irányítanak bennünket és kezdjük el tudatosítani, hogy mindez csupán hiedelem! Itt az ideje, hogy visszaszerezzük teremtő erőinket és ennek folyamata nem más, minthogy fokozatosan ébredünk rá arra, hogy sorsunk irányítása egyedül rajtunk múlik!

Az elkövetkezendő időszak tehát arról szól, hogy önmagunkkal több minőségi időt töltve, akár elvonulásban, vagy kifejezetten a természetben töltődve, még mélyebben megismerve önmagunkat és a teremtés, a világ, az ember működéseit, saját belső világunkat, a saját magunk által megélt beavatásokon és az önvizsgálaton keresztül megtanuljuk, hogy bizony nem külső erők uralnak bennünket, hanem mi magunk vagyunk a saját életünk, világunk, sorsunk urai!!! Ennek érdekében történik minden más a felszínen, ezért szükséges most az elvonulás is akkor, amikor ennek kifejezetten idejét érezzük, érzékeljük!

Ide vonatkozóan érdemes merengeni az alábbi idézeten, akár hosszabb időn keresztül is:

“Mindaddig, amíg a tudattalan tudatossá nem válik, a tudattalan fogja irányítani az életedet és te sorsnak fogod hívni.”

A fenti idézet Carl Gustav Jungtól származik és teljesen egybevág azzal is, amit a következő esztendő vezérlő elve, a Kígyótartó (Ophiuchus) csillagkép üzen a számunkra. De ez már egy másik történet, amiről hamarosan szintén mesélni fogok…

Zentai Anna

asztrozófus