A Skorpió valódi rejtélye

A Skorpió havának időszaka igazi rejtély, misztikum, tele szenvedélyességgel és titokzatossággal; valami olyan, nem földi erővel, ami elemi szinten hatja át testünket-lelkünket. Eleve titokkutató jegynek nevezzük őt, méghozzá a láthatatlan, szemünkkel nem érzékelhető, a felszín alatt rejlő, mögöttes működések kutatása tartozik a Skorpióhoz. A rejtelmek fejtegetése, a titokzatosság tehát eleve ide köthető fogalmak – ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy a csillagbölcselet kétféle rendszert különböztet meg: az egyik az égbolton ősidők óta jelen lévő csillagképek rendszere, a másik pedig az ember által alkotott, kb. 2500 éves Zodiákusi évkör. Ez utóbbi 12 állatövi jegyet számol, amelyek nincsenek fenn az égbolton, de természeti jelenségek, folyamatok, adott időszakban megélt energiákként velünk vannak. Másról beszélünk tehát, ha a Skorpió csillagképről, vagy a Skorpió jegyről beszélünk! Az égbolt 88 csillagzata közül a Napút körén 14 van, ezek egyike a Skorpió csillagkép. Az évkör azonos nagyságú körcikkelyei közül pedig egyik a Skorpió jegy, amely már a lélek szintjén, a természeti jelenségeken és folyamatokon át viszi tovább a csillagkép üzeneteit! (Bővebben lásd a ‘Jegyek és csillagképek’, valamint az ‘Eltitkolt csillagképek’ című írásokat!)

Ha a Skorpió minőségeire gondolunk, akkor gyakran találkozhatunk a következő fogalmakkal: mélység, halál, elmúlás, változás, szenvedélyesség, misztikum, kíméletlenség, erő, végzet, végletesség, sötétség, gonoszság, szexualitás, érzékenység, agresszió, rombolás, megtorlás, stb… Vagyis mindig köthető hozzá egy rendkívül mély erő, amitől sokan tartanak, megijednek, illetve valami rémisztő, hátborzongató és egyben mégis izgalmas hangulat. Akárhogyan is, de egy biztos: a Skorpióról elmondható, hogy hatalmas és mélységesen mély erőkkel rendelkezik, amelyhez gyakran kötjük a halál és elmúlás rettentő gondolatait. De honnan jön ez az erő, mitől van és mi a célja? No, ez az, amiről már nem sokat hallani, ahogyan más állatövi jegyeknél sem. Megszoktuk, hogy adott jegyhez adott fogalmakat társítunk, de hogy milyen okból és célból, erről már fogalmunk sincs! Mégpedig azért, mert az ősi csillagbölcseletet, az égi fényüzeneteket már nagyon régen nem nézi az ember, pedig a fény üzeneteiben ott ragyog a nagy titok!

A Skorpió csillagkép részei sorban: az olló, a fej, a szívet védő pajzs, a szív, a test további, alsó része és a méregfullánk. Akárhogy is nézzük, a Skorpió szívének van a legjelentősebb, központi szerepe! Ő az Antares csillag, a vörösen izzó szuperóriás! Az ősi csillagbölcselet szerint ő az, aki egyedüli csillagként képviseli az emberi világ négy csillaga közül az egyik tartóoszlopot és egyben az isteni világ négy csillaga közül is az egyiket! Csak az Antares, a Skorpió szíve van jelen mindkét világban: az emberi és isteni világokban is, méghozzá biztos, stabil tartóoszlopként, amire e két világ együttese épül!!!

A szív a szimbolikában mindig a szeretet és az élet jelképe. Az Antares a csillaghagyományban a legmélyebb szeretet és igazság fényét ragyogja! A mély, valódi, igaz és feltételek nélküli szeretet és szerelem élése az, amit e csillag képvisel – s vele a mély igazságot! Vörös fénye a vér színét idézi meg, amely az ember számára a folyton áramló életerő. Vagyis ez a feltétlen, igaz szeretet és szerelem az, ami a valódi életerőt adja és egyben ez az a minőség, amiért az ember képes megküzdeni a legmélyebb félelmekkel, a legrettenetesebb démonokkal, amiért képes tűzön-vízen át, mindent megtenni és győzedelmeskedni! Ám ez a képesség nem csak arra vonatkozik, hogy a szerelemért harcolunk, hanem alapvetően arra, hogy az ember saját isteni minőségét érvényesíti a földi világban is! Ahogyan a Skorpió csillagai kapcsolódnak a Tejúttal, az Istenek Útjával, úgy kapcsolódik a földi ember is önnön isteni részével. Amikor pedig meglátja annak jelentőségét, hogy a hétköznapokban is ezt az isteni minőséget képviselje, szinte emberfeletti erő éled benne és valóban bármire képessé válik, hogy ezt megvalósítsa! Ezért is mondjuk azt, hogy itt, ebben a stációban történik meg az egó halála! Vagyis mindaz, amivel eddig a dualitást, a szétesettséget építettük, itt halálra van kárhoztatva…

A Skorpió csillagterének közepén ragyogó szív, az Antares az, amit körülvesz az olló, a fullánk és minden más – vagyis a Skorpió azért kapja halálos fegyvereit, eszközeit, erejét, hogy megvédje a legmélyebb, igaz szeretetet és szerelmet képviseli dolgokat! Mindaz a mélységes, rettenetes, szenvedélyes erő tehát, amely benne él, valójában azért az övé, hogy legyen mivel védelmeznie a szeretetet, az isteni minőséget! Gondoljunk csak arra, hogy amikor életünk hétköznapjait élve megleljük azt, ami igazán fontos, önazonos, szívünk szerinti, akkor mekkora erő kell ahhoz és milyen erős határokat kell húznunk, hogy mindent, ami ellenerőként jelenik meg, kivédjünk! Ez a képesség tartozik tehát a Skorpió minőségéhez – ezért van minden megélés, tapasztalás, játék… Meglátni, felkutatni és felfedezni az isteni minőséget, az igazat, a valódit… és védelmezni azt, éltetni mindenáron.

Miért pont az Antares lett tehát az a csillag, amely egyszerre van jelen az isteni és emberi világokban? Mert a földi mennyországot csak vele teremthetjük meg. Az isteni szerelem élése lehetséges a földi világban is! Sőt, ez hozza el a mennyet a földre. Ám ez csak akkor lehetséges, ha a már említett dualitás, szétesettség és elkülönülés látszatával teljesen, kegyetlenül leszámolunk! Ha az istenit, az igazat – és csak az istenit, csak a szívünk szerinti igazat éljük az anyag világában is.

Zentai Anna

Kép: Pinterest