A nyári napforduló üzeneteiből…

Június 21-én hajnalban, 05:31-kor történt meg a Fény Győzelme, azaz a nyári napforduló varázslata.

Hosszú utat bejárva, a Nap – saját isteni mivoltunk – megérkezett útjának csúcspontjára, erejének teljébe. Háta mögött van már mindaz a tapasztalás, ami a Fény jelenlétéről szól a belső és a külső világban is. Megjárva a láthatatlant és a láthatót, így tud a magaslatra jutni és uralni ezzel az Egészet.

Új évkör, új sorsút kezdődik most mindannyiunk számára. Az energiakapu, amely most megnyílik és amelynek energetikai pecsétje elkísér bennünket a további esztendőre, az alábbi égi üzeneteket közvetíti:

Astro Sky program képe

Az új korszak sorskeresztje a következő üzeneteket rajzolja ki a csillagos égen: a feltétlen szeretetben való működés és életünk, sorsunk minden külső tényezőtől való független irányítása az alap, kívülről kapjuk a magas égi tudást és erőt, az elinduláshoz és szintlépéshez fontos, hogy sarkunkra álljunk és lépjünk, felvegyük és tartsuk a kapcsolatot isteni énünkkel, összefogjunk és együttműködjünk, az irány, a cél pedig, amerre most haladunk és ami előre visz: a szebb és teljesebb jövőért történő tisztulás, a felszabadulás, a kitárulkozott, nyitott, szabadon élt létállapot!

(IC az Oroszlán csillagképben, Desc a Nyilasban, Asc az Ikrek lábánál, MC a Vízöntő jövőt tisztító csillaghullámánál)

A Nap a 12. házban, a Jupiterrel alkotja az élő tűz (trigon) felemelő fényszögét. Ez lesz az a korszak, amikor eljuthatunk egy-egy sorskör végére és most már végérvényesen lezárhatjuk, megszüntethetjük a régi, idejétműlt, lejárt működéseket, rendszereket! Ezt azonban cselekvően, saját magunknak kell megtennünk. Világosság, fény lengi be a mélységeinket, a lélek és tudat legmélyebb világát, rálátást kapunk a mély érzelmekre és végigvihetjük elképzeléseinket. Fontossá válik az is, hogy megpihenjünk, elvonuljunk, feltöltődjünk, hogy önmagunkkal legyünk, a saját energiánkban. A feltöltődés rendkívül jelentős a mindennapokhoz! Most fogunk erőt gyűjteni egy új, magasabb minőségű korszak elindításához a későbbiekben. A Nap mögött Nimród fény-nyilat elengedő karjai ragyognak, ahogyan a Tejútra nyúlnak fel – megtörtént már, de még érezhető a magas minőségű, isteni küldetésünk és önvalónk felvállalása (Betelgeuse csillag) és elengedtük a fényt, a világosságot, hogy tiszta rálátást kapjunk önnön belső működéseinkre, mely rálátás által uralhatjuk életünket. A háttérből a Polaris csillag nem más, mint az Isteni minőség állandó stabilitásának jelenléte! Az egyetlen mozdulatlan csillag az égbolton, amely a bennünk élő és örökkévaló isteni minőséget jeleníti meg, amely örökké mozdulatlan és stabil, akármi történik is körülötte, mindig marad a helyén – a maradandóság áldása ez. Ahogyan a régi mondás tartja: mindig minden változik, csak egy dolog biztos és ez a változás – ám mégis van valami, ami állandó és maradandó, ez pedig az isteni minőség! Ezt a maradandóságot, a stabilitás erejét adja a Polaris, ha az isteni minőséget helyezzük a középpontba – az önmagunkkal való kapcsolatunkban, a társkapcsolatokban és az életünkben is! Harmonizál ezzel az Aszcendens mögött ragyogó Ikrek csillagzat is, amely a halandó és halhatatlan összekapcsolódását, együttműködését jeleníti meg. Fontos indíttatása ez a most induló korszaknak – összekapcsolódni isteni részünkkel és együtt, vállvetve haladni tovább!

További üzenetek:

A lélek harmóniája, a család és az otthon békéje és szépsége, a párkapcsolatok megléte és harmóniája most mind sarkalatos kérdéssé válik és ez vezet el a bizalom és biztonságérzet témaköréhez is. A bennünk rejlő ősbizalmat újra életre hívni fontos most. A halhatatlan szerelem, az örökérvényű, illetve hosszú távra szóló kapcsolatok jelennek meg és kapnak erőt, hogy anyagba öntődjenek és stabilizálódjanak (rák Vénusz a Pollux csillag alatt, az I. házból a 2-est nyitja meg).

A finom, lágy női erők mellé erőteljes, méltósággal teli, ragyogó, királyi férfi minőség járul! Ez egy emberen belül és kapcsolati rendszerekben is érvényes. Mindenki számára fontos, hogy merjen kiállni magáért, érvényesíteni saját akaratát és nem meghajlani másoké előtt, ha a szíve mást diktál. Az önállóságért való megküzdés, az önálló és stabil, biztos létezésért kifejtett erő kíséri a most induló időszakot. Egy befogadó, de stabil erő, amely már ura választásainak és ezzel sorsa alakulásának (oroszlán Mars a Rák csillagkép befogadó ágánál a 2. házban).

Teremtéseink lelki-érzelmi eredetűek, lélekből alkotunk. Fontos a saját lelkiségünk, önazonosságunk megalkotása is – ami egyezik lelkünk rezgésével, azt válasszuk, teremtsük, éltessük! Ami pedig nem, azt engedjük távozni. Hatalmas lelki erő, intuíció áll most rendelkezésünkre. Ha biztosak vagyunk abban, amit a belső iránytű mutat és éljük azt, akkor csodálatos alkotások, örömök várnak ránk. Ha nem – akkor megjárva az ebből következő (saját) mélységeinket, a stabilitáshoz fogunk így is, úgy is eljutni. Angyalok segítik ezt az utat, a lélek át akar minősülni most, magasabb szintre lépni, megújulni, felemelkedni (skorpió Hold az Angyal csillagképben, az 5. házban).

Az igazán nagy sorsemelő erőnk most abban van, hogy megismerjük a láthatatlan világot, a sorsunkat formáló erőket, a láthatatlanul működtetett energiákat, rezgéseket és törvényszerűségeket, hogy megnyitjuk lelkünk kapuit és végérvényesen, határozottan megtesszük az igazán nagy, minőségi (!) átalakulásokat, transzformációkat! Rendkívüli lelki erők, már megszerzett tudás és céltudatosság áll rendelkezésünkre. Lépésről lépésre, önszabotázsainkból kirobbanva valósíthatjuk meg az új, magasabb létminőséget. Nagyon fontos, hogy mindaz a tudás és információ, amit már megszereztünk – azt most már tényleg használjuk is, építsük be a mindennapokba (bak Plútó a 8- ház csúcsán, a Nyilas Tejútról leérkező részét elhagyva)!

Mindehhez társul az is, hogy ideje megnyitni nem csak az érzéseinket, de a szellemünket, a magasabb világokkal, Istennel való kapcsolódásra való készségünket is! Merjük tudni az igazságot, az igazat! Sorsfeladattá válik most, hogy letegyük végre az eddig cipelt terheket és nyomorúságokat, szenvedéseket, hiszen ezek eddig sem tartoztak hozzánk, nem méltóak az emberhez! Hajtsunk térdet a MagasabbRendű előtt, fogadjuk el, hogy még annál is jobbat akar adni nekünk, mint eddig képzeltük és engedjük meg, engedjük meg azt is, hogy úgy adja, ahogyan a legjobb mindenki számára! Vállaljuk önmagunkat, szabaduljunk meg gátlásainktól, önszabotázsainktól, érkezzünk meg a jelenbe és ami elkerülhetetlen – kapcsolódjunk fel végre a magasabb szellemiséghez, az istenihez (vízöntő Szaturnusz a Bak csillagképben, a 9. ház csúcsánál)!

Nagy segítséget jelent mindaz a tudás, bölcsesség és igazságérzet, ami a rendelkezésünkre áll. A hit, a bizalom és a magasabb szellemiség segíti most az utat. Hogy mi az igazság, azt a szívünkben érezzük, a lélek mély, belső útmutatása egyértelműen megmutatja – ne hagyjuk elbizonytalanítani magunkat, az érzékelésünk most mindennél fontosabb e téren! Istenélményünk mélységes, belső megélések tapasztalása lehet. Átláthatjuk azokat a működéseket, törvényszerűségeket, amelyek életünket és kapcsolatainkat működtetik, tisztázhatjuk a múltat és ez elvezet oda, hogy végleg lezárjuk azt, ami méltatlan, pontot tegyünk fájó helyzetek és illúziók végére és éljük az öröm és szabadság valóságát (halak Jupiter a Vízöntő csillagkép múltba kiömlő vize alatt, a 9. házban)!

A sorsunk iránya most kiemelten a MÉLY ÉRZÉSEK áramoltatása, megélése! Dupla (tripla) üzenet ez az ég tetején: az MC a Halak jelében, a Neptunusz a X. házban, a Halak csillagképben! Ideje van, hogy teret engedjünk mindannak, ami a LEGMÉLYEBBEN él bennünk – és ez a valóság! Nem az, amivel a valóságot el akarjuk kendőzni, nem a látszat illúziója, nem az anyagi sík maya-fátyla – hanem az, ami valójában ott él érzéseinkben, lelkünk mélyén! A múltból visszatérő, újra felbukkanó minőségek segítenek most előre és hozzák el a megoldásokat. Ha van még ki nem élt igazi vágyunk, akkor ezek megvalósításának is eljött az ideje. A teremtő képzelet is rendkívül fontossá válik most, hiszen teremtő rezgéseink, a bennünk élő képek alkotó ereje rezeg le az anyag szintjére és amit el tudunk képzelni, aminek energiát adunk, az már megvalósulhat! Most kiemelten fontos, hogy figyeljünk a lelkünkre, kövessük a mély, belső hívásokat! Ne hagyjuk magunkat elbizonytalanítani, éppen az a lényeg, hogy megtaláljuk valódi önmagunkat és mindenki mástól függetlenül létezve megéljük az Egységet, az egységélmény csodáját! Ez pedig csak úgy működhet, ha minden negatív, lehúzó rezgést, ha minden kétséget kizárunk.

A halak MC is megerősíti, hogy eljött a lezárások és befejezések ideje, eljutunk egy folyamat végére. Bármi, ami szenvedés, nyomorúság, kín és kétség, bármi, ami függés és fájdalom – már nem méltó hozzánk, nekünk, magunknak kell kilépni belőle és véget vetni az ezeket generáló helyzeteknek! Ehhez szükséges az a királyi-uralkodói minőség, az a férfi erő, amely az alapoknál most már rendelkezésünkre áll. Ehhez kapjuk az erőt, hogy a saját talpunkra-sarkunkra álljunk és merjük érvényesíteni saját szabad akaratunkat. A férfi minőség, a bátorság erényének, az öntudatosságnak, a küzdő- és kezdeményező készségnek a gyógyítása, de legfőképpen az akaraterősség (!) gyógyításának ideje zajlik (kos Chiron a x. házban)! Most nem az visz előre, ha mindenki előtt fejet hajtunk és mindenkinek meg akarunk felelni, hanem az, hogy kiállunk magunkért és új, számunkra jobb lehetőségeket indítunk el!

Adott esetben rendkívül mélyről is bukkanhatnak fel olyan érzések, amelyek könnyekkel, sírással járnak, amelyeket rég elnyomtunk, elfojtottunk, megtagadtunk magunkban – de ezzel egy részünket is megtagadtuk és a valóságtól zártunk el magunkat, így a megoldásoktól is. A múlt fájó emlékeit nem elfelejteni, hanem FELDOLGOZNI kell! Ha szükségét érezzük, kérjünk hozzá külső segítséget! Kitűnő és fontos szerepet kapó tanítókkal, segítőkkel is találkozhatunk most.

A korlátokból, kényszerekből és függésekből való szabadulás ideje elérkezett. Érdemes tenni ezért, megszabadulni mindentől, ami köt, függővé tesz, bezár, amihez eddig ragaszkodtunk. Átalakulás várható közösségekben, barátságokban is – akik függésektől mentesen, szabadon és örömmel, nyitottan tudnak kapcsolódni, maradhatnak. Ám a legfőbb mindenkinél, hogy önnön hitrendszerein, működésén dolgozzon, önmagát szabadítsa fel! A MagasabbRendű most a szabadság és korlátlanság állapotával akar megajándékozni bennünket – de erre nekünk kell nyitottá válnunk (bika Uránusz a Kos csillagképben, 11. házban).

Nem tágítunk addig, amíg mindenre meg nem kapjuk a válaszokat és mindent tudni fogunk – a legmélyebb dolgokat is ideje van kimondani, megbeszélni és megérteni! Szellemi erővel küzdjük fel magunkat az új minőségbe (ikrek Merkúr a Bika szarva és Nimród csillagzata alatt, a 12. házban). A folyamatok végére önállóan kell pontot tennünk, lezárni, ami nem méltó, nem az igaz szeretetben működik és amikor úgy érezzük, feltöltődni, megpihenni önMAGunkban (rák Nap a Nimród csillagkép felett, a 12. házban).

Zentai Anna

asztrozófus

Képek: 1. Pinterest 2. Astro Sky asztrológiai szoftver

Az írásokkal kapcsolatos minden kérdést fel lehet tenni privát levélben (e-mail cím a Kapcsolat linken található).

A 2021-es év második harmadévére szóló, részletes asztrozófiai útmutató továbbra is megrendelhető 3000.- értékben – astro.spirit.szervezes@gmail.com